تعداد مهمانان سایت

ما 15 مهمان آنلاین داریم

پیام تسلّیت

با ابراز تاسف ، اندوه وتالم فراوان از درگذشت یکتن دیگر از راهییان صدیق راه خدمت گذاری به مردم زحمتکش افغانستان رفیق دگروال میرعبدالله فرزند میر عبدالغفور ، متولد سال 1328 هجری شمسی درولسوالی استالف ولایت کابل ، عضوسابقه دار ح.د.خ.ا ، و عضونهضت واحد زحمتکشان افغانستان که یک عمر رسالت خود را به عنوان کارگردروزارت  رزاعت ومالداری وبعداً درمربوطات امنیت دولتی برای هموطنان خویش صادقانه ایفا نمود ، اطلاع حاصل نمودیم .

انّا لِله وانّا اِلیهِ راجِعُون

بدینوسیله عمیق ترین تسلّیت وهمدردی خویش را به نمایندگی از شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به فرزندان ارجمنداش ، خانوادۀ محترم ، دوستان ورفقای همرزمش ابراز داشته ، به متوفا بهشت برین وبه بازماندگان مرحومی صبر جمیل ، حوصله ، وشکیبایی مسئلت مینایم.

شیرمحمد"برزگر"

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

*****

پیام تسلیت به فامیل محترم کرنزی إ

با درد و دریغ اطلاع حاصل نمودم که دگروال محمد امین کرنزی ( غمی ) برادر رفیق محترم  داوود کرنزی بدرود حیات گفته و به رحمت الهی پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

به این مناسبت ، عمیقتری مراتب تسلیت و غمشریکی خود و شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را برای رفقا داوود کرنزی ، ذلیخا پوپل و فامیل محترم کرنزی ، اقارب و دوستان شان ابراز نموده نسبت این غم بزرگ از خداوند ج برای شان صبر و شکیبائی و برای متوفا بهشت برین استدعاء میدارم .روحش شاد و خاطراتش ماندگار .

شیرمحمد ( برزگر )

رئیس شورای رهبری مرکزی ( ن – و. – ز – ا )

*******

پیام تسلیت

با تآسف فراوان  اطلاع  حاصل نمودیم که محترم محمد عالم کاکای رفیق عبدالمجید  صلح خواه رئیس شورای شهر نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  در  شهر  ایوانووه فدراتیف روسیه  وکاکای محترم محمد احسان و از دوستان نزدیک  محترم عبدالشکور رستگار  ؛ داعیهء اجل را لبیک گفته و به رحمت حق پیوست

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه  مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق عبدالمجید صلح خواه ،اعضای محترم خانواده  و دوستان شان  ابراز داشته - برای آن مرحوم  بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از خداوند یکتا   استدعا میداریم.

 

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه

*****

پیام تسلیت به رفیق آریامل و فامیل محترم شان إ

با تآسف و تآلم اطلاع حاصل نمودیم که محترم انجنیر محمد احسان ( نعمانی ) رئیس ادارهء تخم های اصلاح شده و بزری وزارت زراعت  برادر خانم رفیق نیاز محمد آریامل عضو شورای رهبری مرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ،  نسبت سکته مغزی  در کابل ، جهان فانی را وداع نموده و به ابدیت پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این مناسبت عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریک خویش را برای رفیق محترم آریامل ، خانم محترمه شان ، فامیل  های گرامی نعمانی  ، آریامل و بازمانده گان آن مرحوم ابراز داشته از خداوند ج برای شان صبر و شکیبائی استدعا  میدارد . روح متوفا شاد و جنت فردوس جایگاه ابدی شان

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی   ( ن – و – ز – ا )

*******

روز كارگر  بر همه كارگراني كه با خلاقيت و تلاش خود زمينه ساز شكوفايي و اعتلاي همه جانبه كشور مي شوند مبارک باد

آزادی.رو

***********

پیام  تسلیت

با تآسف فراوان از در گذشت یکتن از اعضای  خانواده سیاسی ،رفیق همرزم وهمپیکار ما محترم عبدالقدیر  عضو شورای رهبری نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستان مقیم شهر کراسنادار فدراتیف روسیه  اطلاع  حاصل نمودم

انا لله و انا الیه راجعون

خودرا درین غم واندوه شریک  دانسته مراتب تسلیت و غمشریکی خویش  را به اعضای خانواده  شریف رفیق عبدالقدیر ، رفقای همرزم ودوستان شان  ابراز داشته - برای شان  صبر  جمیل و برای رفیق عبدالقدیر بهشت  برین از  ایزد  یکتا  استدعا میدارم  .

شیر محمد برزگر

رئیس شورای  رهبری ن.و.ز.ا

*******
پیام تسلیت

با دریغ ودرد مرگ انسان شرافتمند، مبارز، متعهد به خوشبختی انسان رفیق «عبدالقدیر » عزیزان خانواده نسبی شان و همرزمان وهمباوران خانواده سیاسی ما را غم دیگر داد. غم کمبود ونبود یک انسان متعهد که عمر عزیزش را بخاطر سعادت و رفاهیت انسان وقف کرد غم بزرگ است. باهمه باوراز ناگزیری پدیده مرگ زدودن این غم دشوار است. اما یاد بود ویاد کرد هدفمندانه زیستن او، کرده ها و آرزو های باقی که داشت نام او را زنده ساخته و یاد او را گرامی میدارد، که این همه تسلی عزیزان خانواده و یاران همرو این رفیق رفته از ما ست. اعضای شورای ن. و. ز. ا وفات این رفیق همرزم شانرا برای خانواده شرافتمند رفیق «عبدالقدیر» وهمه همرزمان وهمروان تسلیت گفته برای بازماندگان صبر و برداری آرزو میکنیم. روح رفیق عبدالقدیر شاد باشد

اعضای شورای ن و ز ا در کانادا

*******

دریغا برد  امواج  ایام

عزیزی را ازما آرام ، آرام

از اطلاعیهء شورای سراسری فدراتیف روسیهء نهضت واحد زحمتکشان افغانستان با درد و دریغ فراوان آگاهی یافتیم که یکی از رهروان صدیق راه سعادت و خوشبختی مردم کشور ، رفیق محترم عبدالقدیر عضو شورای رهبری مرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، شخصیت سیاسی و اجتماعی میهن ، سابق آمر سیاسی ریاست امنیت دولتی ولایت جوزجان که مدت طولانی در بستر مریضی قرار داشت روز دوشنبه مورخ 13 ماه اپریل 2015 میلادی در شهر کرسنادار جمهوریت فداتیف روسیه بدرود حیات گفته و به ابدیت پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

رفیق عبدالقدیر در سراسر زنده گی اش به مردم و میهنش عشق میورزید و با صداقت ، صفاء و صمیمیت زیسته و تا لحظهء پیوستن به جاودانگی ، عالیترین خصائیل انسانی و وطنپرستانه با شخصیت و کرکترش عجین بوده است .

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان و شخص اینجانب بخاطر به جاودانه پیوستن رفیق عزیزعبدالقدیر ، عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به شورای رهبری مرکزی ، شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه ، فامیل محترم آن مرحوم ، بازمانده گان و دوستان شان ابراز داشته از خداوند ( ج ) برای شان صبر و شکیبائی استدعاء میدارد . روحش شاد ، خاطراتش جاودان  و بهشت  برین جایگاه  ابدی اش  .

حفیظ الله همزاد

 

رئیس شورای اروپائی   ن- و – ز – ا

*******

اطــــــــلاعیه


بادرد و دریغ و تآسف فراوان ، مرگ نابهنگام رفیق بزرگوار، عالیقدرو  همرزم ما  آمر صاحب عبدالقدیر خان عضوشورای  رهبری نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستا ن  قلب خانواده ، رفقا ودوستان را  داغدار و سوگوار نموده-  که الیوم مورخ 13/4/2015 بنابر مریضی طولانی که عاید  حالشان  بود در شهر  کراسنادار فدراسیون  روسیه جهان  فانی  را  وداع گفته   وبه  رحمت  حق  پیوست.

اِنّا لِله واِنّا اِلَیهِ راجِعُون

رفیق عبدالقدیر شخصیت آگاه، مبارز  ،عدالت خواه وترقی  خواهی کشور ما بود که در بین رفقا و دوستان از احترام خاصی برخوردار بودند.

شورای  سراسری  نهضت  واحد  زحمتکشان  افغانستان  در  فدراسیون  روسیه مرگ  رفیق عبدالقدیر را  ضایعه یی بزرگ  در خانواده نهضت روشنفکری افغانستان دانسته ؛ مراتب تسلیت ، غمشریکی و همدردی خویش را به اعضای فامیل محترم شان، دوستان، اقارب ، رفقا و بازماندگان شان ابراز داشته روح رفیق زنده یاد عبدالقدیر را شاد میخواهیم.

******************

پیام  تسلیت

با  درد  و اندوهء فراوان  اطلاع حاصل  نمودیم  که محترم  رفیق برات  لودین رئیس شورای  ولایتی نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  در  ولایت  کندز جهان  فانی را  وداع  و  به  رحمت  حق  پیوست.

روحش  شاد  باد

شورای  رهبری  نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستان  در  فدراسیون  روسیه مراتب تسلیت وغمشریکی  خویش  را به فامیل محترم  شان  ، دوستان  و  اقارب  ان مرحوم ابراز  داشته برایشان  صبر و شکیبایی وروح ان  مرحوم  را از  ایزد یکتا شادمیخواهیم.

شورای  رهبری نهضت  واحد  زحمتکشان  افغانستان  در  فدراسیون  روسیه.

**********

پیام تسلّیت شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

با تأسف فراوان واندوه بیپایان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق برات" لودین"رئیس شورای ولایتی کندز نهضت واحد زحمتکشان افغانستان دراثر مریضی عایده در شهر کندز جهان فانی را وداع گفته است.

اِنّا لِله واِنّا اِلَیهِ راجِعُون

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به مناسبت این اندوه جانگداز مراتب تسلّیت عمیق خویش را برای فرزندان ارجمند اش ، برادر گرامی شان محترم کریم " اطرافی " ، اعضای خانواده ، دوستان ورفقای همرزم اش تقدیم ، به متوفا فردوس برین وبه وابستگان مرحومی صبر جمیل از بارگاه خالق دادگر مسئلت مینمائیم.

شیر محمد برزگر

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

**************

پیام تسلیت شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

بادریغ ودرد وباتألم فراوان خبر درگذشت خواهر معظمۀ رفیق گرامی عزیز "حساس "را دریافت نمودیم .

اِنّالِله واِنا اِلیهِ راجِعون

از نام شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این مناسبت به رفیق محترم عزیز "حساس" ، خانوادۀ مرحومه ،اقارب ،دوستان وبازماندگان شان عمیقترین تسلّیت ،غمشریکی وهمدردی خویش را ابراز نموده ، به متوفا بهشت برین وبه خانوادۀ داغدیدۀ شان صبر جمیل وشکیبایی از بارگاه خالق دادگر استدعا مینمایم .

شیر محمد برزگر

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

********

پیام تسلیت شورای رهبری ( ن – و – ز – ا ) إ

با اندوه و تآلم فراوان آگاهی حاصل شد که محترم الحاج عبدالقیوم ( صافی ) شخصیت خیراندیش شوهر همشیرهء رفیق گرامی محمد یعقوب هادی عضو شورای کارشورای رهبری مرکزی و رئیس شورای کشوری کانادای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، نسبت مریضی که شامل حال شان بود در شهر تورنتوی کشور کانادا به زنده گی وداع گفته و به  ابدیت پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خود و شورای رهبری نهضت  را برای رفیق هادی ارجمند ، فامیل محترم ، اقارب و بازماده گان آن مرحوم ابرازمیدارم . از ایزد متعال باری شان صبر جزئیل و برای متوفا جنت فردوس استدعا می نمایم خدایش بیامرزد .

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری ( ن – و – ز – ا )

***********

پیام تسلیت شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراتیف روسیه

با ابراز تآسف اطلاع حاصل نمودیم که شوهر همشیرهء رفیق محمد یعقوب هادی جهان فانی  را  وداع  و  به  رحمت  حق  پیوست

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری  نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان در  فدراسیون  روسیه مراتب تسلیت  و  غمشریکی خویش را به رفیق محترم هادی وفامیل محترم  شان ابراز داشته ؛ برای  متوفی بهشت  برین و به  اقارب، دوستان وبازماندگان  شان صبرو شکیبایی از خداوند کریم استدعا  میداریم.

شورای  رهبری ن.و.ز.ا

در  فدراسیون  روسیه

********

پیام تسلیت به رفیق گران ارج یعقوب هادی إ

با درد و دریغ و اندوه فراوان اطلاع حاصل گردید که شوهر همشیره  محترمهء رفیق گرامی محمد یعقوب هادی عضو شورای کار شورای