تعداد مهمانان سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم

مصوبه

شورای کار شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان

مورخ 20اپریل 2014

شورای کار ( هئیت اجرائیه ) شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان فعالیت های  ضد سازمانی و خصمانهء رفیق خواجه محمد صدیقی را  که اخیرآ از طریق فیسبوک وایمیل آدرس های برخی از رفقای محترم خارج تشکیلات نهضت واحد زحمتکشان افغانستان غیر مسوولانه انجام داده است ،  در جلسه 20 اپریل خویش مورد بحث و مداقه قرار داده فیصله نمود که  :

1 تعلیق عضویت رفیق خواجه محمد صدیقی نسبت تخلفات مکرر از نورم های اساسنامه و موازین سازمانی از پست معاونیت و عضویت شورای کار شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، تآئید است .

2 –  نشر هرگونه اعلامیه و اطلاعیه از جانب وی از نام شورای کار شورای اروپائی و شورای رهبری سراسری  نهضت ،  فاقد اعتبار میباشد .

3 – کمیسیون نظارت و بررسی شورای اروپائی روی اسناد و در مطابقت با طرزالعمل آن کمیسیون موضوع را بررسی نموده نتیجه فیصله خویش را به شورای کار شورای اروپائی ارائه نماید

مراتب فوق به اتفاق  آراء تائید و تصویب است .

اعضای شورای کار :

رفیق  نیاز محمد آریامل

رفیق نظرمحمد قیام

رفیق عبدالصمد راحم برومند

رفیق عبدالرزاق عریف

رفیق عبدالرحیم نامور

رفیق محمد نسیم ناصری مسوول شورای کشوری بلجیم .

رفیق   فبری     =        =          =        .

رفیق حفیظ الله  همزاد رئیس شورای اروپائی ( نوزا  )

 

 

سال نو ، بهارنو وآرزوهای نو در راه است

 

    هموطنان عزیز ، دوستان گرامی ورفقای شرافتمند !

     به پیشواز از بهار میخواهم سال نو 1393 هجری شمسی را به نمایندگی ازخود وشورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان برای تک تک شما مبارکبادوتهنیت عرض وسال پُربرکت ، سال صلح وصفا ، سال دوستی ، صمیمیت ومحبت ، سال پیروزی روشنی بر تاریکی ، سال فایق آمدن صلح وامن بر وحشت وبربریت ، سال توفیق مظلومان بر ظالمان وستمگران ، سال ترویج فرهنگ کمک به فقیران ودستگیری مستمندان ، سال خدمتگذاری صادقانه برای ملت شریف افغان ، سال ارجگذاری برانسان وانسانیت صرف نظر از تعصبات قومی ، جنسی ، زبانی ، سمتی تعلقات فامیلی وگروهی وغیره برای تمام بشریت وخاصتاً هموطنان عزیزم درداخل و خارج کشور وتمام  نقاط جهان که از سالیان متمادی بنا بر جبر زمان در غربت ودوری از زادگاه دوست داشتنی شان افغاستان زیست وزندگی دارند از بارگاه  خداوند ج آرزو مینمایم .

   جشن باستانی نوروز به عنوان یکی از کهن سال ترین نهاد های فرهنگی مردم عزیز ما از زمانه های باستان تااین دم با شکوهمندی در سرزمین زیبای افغانستان وهمچنان در کشور های تاجکستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، آذربایجان ، قرغزستان ، قزاقستان ، ترکیه ، ایران ویکعده کشور های دیگر تجلیل وبرگذار میگردد . این جشن باستانی که مژده دهندۀ ختم زمستان وآغازگر بهاراست تاریخ کهن دارد در طول تاریخ این جشن بهاری از نسلی به نسلی به میراث مانده ودر مقاطع معین تاریخی متناسب به شرایط وخواست های زمانه به اشکال وشیوه های خاص برگذار شده است . اماّ در افغانستان تجلیل از این روزهمواره شکوهمندی خاص خود را داشته وعلی الرغم برخورد های متحجرانۀ گروه های متعصب ، مردم غیورما با عزم متین واستوار بی نظیر تجلیل از ارثیه های فرهنگی خویش را فراموش نکرده اند .

   نوروزدر آزمنۀ تاریخ ، همیشه به عنوان وحدت واتحاد د ربین ملیت ها واقوام باهم برادر افغانستان ومنطقه بدون وابستگی های نژادی زبانی ودینی مطرح بوده وتمام مردمی که به نوعی وابسته به جامعۀ فرهنگی خراسان زمین بوده اند ، آنرا به عنوان جشن آغاز سال خود قبول کرده اند .

     رفقا ودوستان عزیز!

      به بهانۀ فرارسیدن نوروز ، این جشن دیرینه ، باستانی وعنعنوی کشورماافغانستان واحد میخواهم یک بار دیگر به شما مراجعه نمایم !!! به شمایی که یادرزیر چتر نهاد های کوچک جداشده ازخانوادۀ بزرگ مشترک دیروزمان"ح.د.خ.ا " ویا بصورت انفرادی در حالت بلاتکلیفی درموضع ترصد بخاطر گویا معجزۀ برای نجات وطن از وضع اسفبار موجود لحظه شماری میکنید ؛ به شمایی که بدرستی درک میکنید که بدون وحدت حرف وعمل وتشکل بدور یک محور واحد هیچکدام به تنهایی قادر به انجام رسالت وطندوستانه ووجایب انسانی خویش در قبال ناملایمات موجود در کشوروخدمت گذاریی صادقانه به مردم زحمتکش افغانستان نخواهیم بود .

     شما بیاد دارید که از طریق رسانه های انترنتی در کنار سایر اسناد اساسی مجلس مؤسسان ، پیام مصوب مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را عنوانی هم میهنان ومردم آزادۀ افغانستان به نشررسانیدیم وخطاب به نیروی های همسوورفیق بیان نمودیم که :

   " نهصت واحد زحمتکشان افغانستان  باورمند است که مبارزه به منظور آرمانهای شریفانه انسانی ،میهنی، دیموکراسی و عدالت اجتماعی چون روح واحد زندگی در تفکر اشخاص مبارز، دادخواه، ملی، دیموکرات ،مترقی وآزادی دوست همیشه در طپپش و تکاپوست لذا با این چنین درک که اندیشه باوری شما ،  نیرو های محرک جامعه آینده پیروز مند جنبش مترقی کشور را در پرتو تفکر نو  ، معین ومشخص نموده ودر ساختار های سیاسی تشکیلاتی وبیرون از این ساختار ها بصورت مستقل به مبارزهء دادخواهانه وشریفانه پرداخته وصادقانه پیکار مینمائید به شما مراجعه میگردد :

    بمنظور تحقق بخشیدن به آرمان های شریفانه و اهداف انسان دوستانه از گذرگاه اعتماد سیاسی شفاف و رفیقانه و با این باور    که ارتباط سیاسی ، آرمانی و معنوی ما در مجموعه بزرگ مشترک دیروز ، گره خورده ، این ارتباطات گسست ناپذیر را که جبر شرایط  دیوار های کوچک و نازک بین ما ایجاد نموده ، استحکام ببخشید .

    نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ساختار سیاسی  تشکیلاتی از خواست ها ، آرزوهای شرافتمندانه و انسانی خود شما ، شما را صادقانه فرامیخواند ، بیائید بخاطر رنجهای عظیم مردم افغانستان که مسوولانه در برابرمردم و ملت افغانستان در این زمینه تعهد سپرده ایم ، این دیوارهای نازک را از میان برداریم و افتخار اجرای تعهد خویش را در خدمت گذاری برای سعادت مردم و میهن مشترکآ و یکجا حاصل بداریم .

     نهضت واحد زحمتکشان افغانستان محتوا و حرف ، حرف این پیام را امانت سخن و ارادهء شما میداند و باصراحت و وضاحت اعلان میدارد که امتیاز معنوی عزیزان دراین خانه امن سیاسی بصورت کامل محفوظ است ."

     رفقای عزیز !

     بیائید آغاز سال 1393 هجری شمسی را با برداشتن گامهای استوار وعملی در راستای محقق نمودن طرح فوق در جهت اتحاد تمام رفقای که هنوزهم وجدانهای بیدار و اگاه واحساس وطندوستی ومردم دوستی شان بیدار است درداخل وخارج کشور بایک صدا کمرهمت ببندیم و اجازه ندهیم فُرصت های طلایی برای احیای اعتماد رفیقانه ویکپارچگی سازمانی در راه مبازۀ مشترک به خاطر رفاه ، سعادت وخوشبختی مردم مظلوم افغانستان بیشتراز این تلف گردد.

هرزوزتان نوروز نوروزتان پیروز.

زنده باد فغانستان ومردم پُرغرورآن .

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

 

 


فراخوان شورا های بیرون مرزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

14- فبروری 2014 میلادی

رفقا ،  فعالین سازمان های رفیق ، دوستان نهاد های ملی ، دموکراتیک و ترقیخواه کشور !

ادامه مطلب...
 

پیام تبریک

 

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

بمناسبت فرارسیدن سال 1393 خورشیدی

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، فرارسیدن سال نو ، پیک بهاران نو و آغاز سال نو 1393 خورشیدی را برای رفقای گرامی ، دوستان و یاران ارجمند، مردم نجیب و رنجدیدهء کشور عزیزافغانستان تبریک و تهنیت گفته ، سال جدید را سال نوید بخش افکارنو وطندوستی ، محبت و دوستی و اتخاذ تصمیم  های صادقانه و وطنپرستانه برای جامعه سیاسی و اجتماعی میهن که نیاز و ضرورت مبرم همه رهروان راه سعادت و خوشبختی ، آرامی و زنده گی باهمی مردم و جامعه میباشد ، آرزو میدارد .

سالی که در آستانه اختتام است ، سال درد و رنج ، الم و درد و سال پروبلم های بی شمار ناشی از تشدید جنگ های خانمان سوز ، حاکمیت مافیائی قدرت دولتی و بیداد گری تروریزم منطقوی در کشور بود  . امید برده میشود که سال در حال انتظار ، سالی باشد که رنج و عذاب ، غم و درد ، مصیبت و پروبلم های جامعه به تاریخ سپرده شود و برگی از خوشی ها ، صلح و آرامی ، دوستی و محبت در دفتر زنده گی مردم پر رنج و مصتضعف کشور ما ورق مزین گذاشته شود .

 

هر روزتان نوروز ، نو روز تان پیروز

نو روز تان امروز ، امروز تان دیروز

دیروز تان پیروز ، پیروز تان هر روز

 

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی نهضت واحد زحکتکشان افغانستان

 

 

پیام تبریکی

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا 

 

بمناسبت  روز بین المللی زن هشتم مارچ

ادامه مطلب...
 

هشتم مارچ به همه مادران و خواهران

گرانقدر م عـــــــــــــرض تبریک میدارم

نهضت زن در سنگلاخ تعصب

نوشته نذیر ظفر

ورجیــــــــنیاامریــــــــــــــکا 02/02/2014

ادامه مطلب...
 

جلسه شورای کار شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان طور حضوری دایر گردید إ

ادامه مطلب...
 

پیام تسلیت

مدافعان جانباز وطن که  بنابر حملهء نا جوانمردانهء ای اس ای پاکستان و طالبان اجیر و گوش به فرمان آن در کنرجام شهادت را نوشید.

انا لله وانا الیه راجعون

ادامه مطلب...
 

جلسه شورای کار شورای کشوری هالند نهضت واحد

زحمتکشان افغانستان دایر گردید

ادامه مطلب...
 

دافغانستان دزیارایستونکودیووالی نهضت

دکندهاردولایتی شورا پیام

ادامه مطلب...
 

شورای ولایتی فراه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

ادامه مطلب...
 

پیام شورای ولایتی کندز نهضت واحد

زحمتکشان افغانستان

ادامه مطلب...
 

کابلافغانستان

   1 دلو1392

انجنیر عزیزاحمد

معاون شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

شماچه میگوئید ؟؟؟!!!

من میگویم :

ادامه مطلب...
 

اولین جلسهء شورای کار شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان دایر گردید

ادامه مطلب...
 

پیـــــــــــــــــــــــام

شورای ناحیه نهم شهرکابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحدزحتکشان افغانستان !

ادامه مطلب...
 

پیـــــــــــــــــام

شورای رهبری ناحیه هشتم شهر کابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان !

ادامه مطلب...
 

پیام تبریک وشادباش

شورای ولایتی نورستان  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحدزحمتکشان افغانسان  !

ادامه مطلب...
 

پیـــــــــــــام

شورای رهبری ناحیۀ شانزدهم شهرکابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان !

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی

شورای ولایتی لغمان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به شورای محترم رهبری نهضت واحدزحمتکشان افغانستان !

ادامه مطلب...
 

اطلاعیۀ هیأت رئیسۀ شورای کارمرکزی

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

12 جدی 1392 خورشیدی

کابل افغانستان

ادامه مطلب...
 

شورای ولایتی تخار نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به نام خداوند مهربان

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی شورای کشوری دنمارک نهضت واحد زحمتکشان افغانستان إ

ادامه مطلب...
 

 

صحبت رفیق حفیظ الله همزاد  رئیس شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در نشست پالتاکی شب مورخ 18دسمبر  2013 ترسائی

 

در رابطه به بزرگداشت از هفده همین سالروز وفات زنده یاد رفیق ببرک کارمل ، هفتمین سالگرد وفات رفیق محمود بریالی و یکساله گی درگذشت رفیق جلیل پرشور

 که از طرف هئیت رهبری شورای کشوری کانادای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تدویر گردیده بود :

رفقای گرامی و دوستان ازجمند !

ادامه مطلب...
 

چهل ونهمین سالگردتأسیس

"حزب دمکراتیک خلق افغانستانوطن"

خجسته باد 

 

رفقای عزیز وگرامی !!!

ادامه مطلب...
 

شورای رهبری ناحیۀ دوازدهم شهر کابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کابل افغانستان

رفقای عزیز وگرامی !

ادامه مطلب...
 

پیام شاد باش وحمایت  شورای رهبری ناحیۀ سیزدهم شهر کابل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کابل افغانستان

 رفقای محترم !

ادامه مطلب...
 

 

-بیانیۀ اساسی مجلس موسسان ساختار تشکیلاتی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

-اعلامیۀ مجلس مؤسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  

  -پیام مجلس مؤسسان نهضت واحدزحمتکشان افغانستان    

 -برنامۀ نهضت واحد زحمکشان افغانستان

 -اساسنامۀ نهضت واحد زحمتکشان افغانستان                                                                                                 

*************  

بیانیۀ اساسی مجلس موسسان ساختار تشکیلاتی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان 

 

    رفقای نهایت عزیز ودوستان گرانقدر !

ادامه مطلب...
 

نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستان

شورای شهر ایوانووه فدراسیون  روسیه

 

ادامه مطلب...
 

قسمت دوم

 برگزاری مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

 

ادامه مطلب...
 

مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

تدویر گردید

گزارش از بخش اول برگزاری مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کابل   -  افغانستان

23 قوس  -  1392 

  

حوالی ساعت 10:00 بجهء قبل از ظهر روز جمعه  مورخ 22/9/1392  هوتل ( ستارۀ شرق  ) واقع پروان سوم ناحیۀ چهارم شهر زیبای کابل پایتخت کشور عزیزمان  افغانستان شاهد گردهم آیی پُرشوروعظیمی از رهروان آرمانهای والای انسان زحمتکش کشور بود .

ادامه مطلب...
 

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

شورای رهبری ناحیه _11_ شهر کابل

اول جدی سال 1392

رفقای گرانقدر:

ادامه مطلب...
 

شورای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در کانادا 

استقبال و حمایت از تاسیس نهضت واحد زحمت کشان افغانستان 

ادامه مطلب...
 

 پیام شورای هالند نهضت واحدزحمتکشان افغانستان

ادامه مطلب...
 

شورای ولایتی جوزجان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

28قوس1392

بمقام شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  :

ادامه مطلب...
 

شورای ولایتی بلخ  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

رفیق گرامی شیر محمد بزرگر إ

ادامه مطلب...
 

نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان

26قوس 1392

شورای شهر کابل

ادامه مطلب...
 

پیام

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

به مناسبت پایه گذاری سازمان نوین سیاسی )  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان(

رفقای بسیار عزیز و همرزمان دلیر  إ

ادامه مطلب...
 

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

شورای ولایتی ولایت بغلان

پیام تبریکی

به شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان :

ادامه مطلب...
 

تبلور ستاره تابناک درآسمان  سیاسی کشور ما

صمد راحم برومند

ادامه مطلب...
 

برخاستن وادامه راه به منزل مقصود مبارک است

محمد یعقوب هادی

ادامه مطلب...
 

یاد روانشاد رفیق جلیل  پرشور همیشه گرامی است

 شخصیت  مبارز  سر بلند ، تسلیم ناپذیر ، مقاوم در اراده وتصمیم ، شخصیتی  که به  تعهد  خود  در  راه عدالت ، آزادی ، ترقی ، میهن دوستی و مردم خواهی  تا آخر ین نفس  وفا دار و استوار  باقی ماند  سال  جاودانگی نامش  گرامی باد. 

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ه‍.ش.

درګردهمآیی ها ومناسبت های مختلف سیاسی ودادخواهانه بااقشار وګروه های مختلف وطن

 

 


ادامه مطلب...
 

 

دسامبردر آیینهء تاریخ


  ای رهبر فرزانه و دانای  وطن

  اند یشهء  تو امید   فردای وطن

  یاد تو گرامیست به پهنای  زمان

   در حافظهء  خلق  توانای  وطن

 تاریخ بشریت مشحون از مبارزات و قهرمانی هاست . نقش قهرمانان و مبارزان راه آزادی در صدر تاریخ جنبشهای مترقی وآزادی خواه جهان ثبت گردیده است . ماندگاران تاریخ وپیشوایان جنبش های ترقی خواه با ایجاد ورهبریت جنبش های فکری ومکتب های سیاسی ، بدفاع اززحمتکشان جهان ، پرچم مبارزه را علیه جباران و ستمگران برافراشته وتوده های عظیم مردم را بخاطر رسیدن به حقوق و آزادی هایشان سمت وسو داده اند .

ادامه مطلب...
 

محمود بریالی

  ابر مرد جنبش چپ وترقی خواه افغانستان

 هفتمین سالگردوفات زنده یاد محمود بریالی را گرامی میداریم


ادامه مطلب...
 

اطلاعیه کمیتۀ کار اصولگرایان

مورخ 8 / 9 / 1392 خورشیدی

کابل افغانستان

ادامه مطلب...
 

 

یگانگی نیرو های هم اندیش تفکر مسلط ماست

ادامه مطلب...
 

شعاع قرار داد امنیتی کدام حیاط را روشن میسازد؟


محمد یعقوب هادی 

قرارداد امنیتی پیامد یا اکمال پیمان استراتیژیک واشنگتن کابل، که تیم حاکم قدرت در کابل به ظاهرآنرا از دهلیز مشوره گذشتاند با انعکاس دیدگاه های متفاوت بسوی عملی شدن پلان تنظیم شده خود میرود.

ادامه مطلب...
 

 

دوکتور سید احمد جهش

 

امضای قرار داد امنیتی یا ادامه ی جنگهای فرسایشی!؟ 

درینجا میخوانید:

-         آقای سپنتا در پارلمان راست گفته است، یا دروغ؟

-         تروریزم و جنگ با تروریزم.

-         اهداف جیوپولیتیک،آجندای ناتو، وابستگی های افغانستان به ناتو

-         اشغال - کاپیتالیسیون و یا طالب( لشکر برونمرزی آی اِس آی)

-         تداوم جنگ های فرسایشی

 

ادامه مطلب...
 

پرچمداران ( ح – د – خ – ا )  با قلب های مملو از عشق به وطن و دفاع از منافع مردم ، مردانه  جام شهادت نوشیده  اند إ 

حفیظ الله  همزاد

ادامه مطلب...
 

محمد عالم افتخار

    ...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟!  

                   درینجا میخوانید و میدانید:

               ـ یکی از 25 نویسنده «پروژه قرن جدید آمریکائی

               ـ انتخابات؛ بهانه ای برای بازی های استراتیژیک؟!

               ـ "اجماع ملی" قبیلوی و ایدئولوژی نومحافظه کاری امریکایی؟!

              ـ  هم پرچمدار هژمونیزم امریکا؛ هم وطنپرست افغان بودن؟!

              ـ چرا دونا روهرا باکر؛ چنان نامه هایی به خلیلزاد نوشت؟

 

ادامه مطلب...
 

نگاهی به جاده ناهموار انتخابات

محمد یعقوب هادی

ادامه مطلب...
 

مدعیان رهبری

ف.بری

ادامه مطلب...
 

محمد عالم افتخار

 

ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است!

 

 

 

 

(در ادامه) چهل و هشت ساعت با استاد میر اکبر خیبر

چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش چهارم)

ادامه مطلب...
 


محمد عالم افتخار   

مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند!

 

    ـ برنامه های انتخاباتی تلویزیونی شفیع عیار؛ فوران اندیشه و شناختی که فقدان آن؛ افغانستان را تباه کرده بود!

ـ ضرورت مبرم به علم جدید " آسیب شناسی خرده فرهنگی"

ـ هشتاد و هشت درصد روح و روان بشر تا 8 ساله گی ساخته میشود

ادامه مطلب...
 


هدایت حبیب

سکوت را با دروغ شکستند

رفیق جاوید قیام رییس شورای سویدن حزب متحد ملی  نيز قطع رابطه تشکیلاتی خود رابشمول شش رفیق دیگر اعضای آن سازمان، اعلام کردند. این رفیق ها در سویدن با درک حقیقت، احساس مسؤولیت و به خاطر آرامش وجدان و برای نجات ازشر گرداننده گان کنونی شورای نام نهاد اروپایی اين تصميم حزبی و عاقلانه خويش را اتخاذ  و ابراز داشتند.

ادامه مطلب...
 

دومین جلسه شورای ولایتی کندز اصول گرایان تدویر یافت

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی رفیق شیر محمد بزرگر

بمناسبت حلول عید سعید اضحی

کابل - افغانستان

 

ادامه مطلب...
 

ابلاغیهء

شوراهای کشوری قبلی اتریش و فرانسهء شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان إ

مورخ   28  سیتمبر  2013   میلادی

ادامه مطلب...
 

پیام تبریکی عید سعید قربان

حفیظ الله همزاد

ادامه مطلب...
 

جلسهء کمیته اجرائیه کمیته ارتباط  اروپائی اصول گرایان دایر گردید

ادامه مطلب...
 

اطلاعیه 

 ومصوبه جلسه کمیته کار مرکزی اصول گرایان

کابل- افغانستان

ادامه مطلب...
 

پیام شادباش

پایه های معنوی سالم اندیشان مستحکم تر میشود.

ادامه مطلب...
 

جلسهء نوبتی شورای کشوری هالند اصول گرایان دایر گردید .

ساعت دو بجه بعد از ظهر روز شنبه مورخ 21 سبتمبر سال روان  میلادی ،  جلسه نوبتی شورای کشوری هالند اصول گرایان تحت ریاست رفیق نیاز محمد آریا مل  رئیس آن شورا دایر گردید .

ادامه مطلب...
 

تفکر وحدتخواهانه ویگانگی تفکر غالب است

ادامه مطلب...
 

جلسه وسیع کمیته کار تدویر یافت  

ساعت 9:30 قبل از ظهر مورخ 22 سنبله 1392 مطابق 13/9/2013ترسایی جلسه وسیع کمیته کار با اشتراک مسولین ، وفعالین ولایات و شهر کابل به منظور استماع گذارش کمیته کار اصول گرایان بحث و بررسی طرح اسناد اساسی و انتخاب کمیسیون تدارک اجلاس موسسان تدویر یافت .

ادامه مطلب...
 

اطلاعیه

بر پائی نشست شورای ولایتی ولایت کندز اصول گرایان  إ

ادامه مطلب...
 

نگاهی به گزینه ایتلاف وآغاز فصل یگانگی نیرو های مترقی

محمد یعقوب هادی

ادامه مطلب...
 

 

بحث آزاد ودیموکراتیک در باره یک  ساختار همه شمول وهمه قبول 

دیدگاه و نظریات  رفیق خرمی گرامی  پیرامون آن

 

 

 

جمع بندی دیدگاه ها و نظریات پیرامون یک ساختارهمه قبول و همه شمول سیاسی در اوضاع جاری کشور

 

مکثی بر سفر نامه ( دمی با داکتر داوود راوش )

جناب محترم محمد نبی عظیمی ستر جنرال دوران حاکمیت  (ح – د – خ – ا  ) ، حزب وطن و مدتی در دورهء حاکمیت به اصطلاح مجاهدین ، بحیث متخصص ورزیدهء نظامی ، وظایف معیینی را در پست های اردوی کشور انجام داده و یقینآ تجاربی غنی در عرصه نظامی را دارا میباشند .

موصوف بعد از تسلیمی حاکمیت قانونی دولتی کشور برای حکومت مجاهدین باز گشته از پاکستان در سال 1992 م و بعد از ختم مدت خدمت شان در حکومت مجاهدین ،به کشور شاهی هالند آمدند و با استفاده از فرصت  به نویسنده گی پرداخت

ادامه مطلب...
 
سخنگاه مردم افغانستان

صحبت های رفیق گرامی محمد عوض پیرامون عبور از چالشهای سرراه ساختار همه قبول و همه شمول .

 

صحبت های رفیق گرامی نجیب خوژمن  مسئول شورای ولایتی اصولگرایان  ولایت کندهار در سخنگاه مردم افغانستان پیرامون چالشهای سر راه یک ساختار همه قبول وهمه شمول

 

قضاوت بر بنیاد واقعیت باید صورت بگیرد

نوشته رفیق عظیمی « دمی با داکتر داوود راوش» نویسنده آنرا چون آفتابی مینمایاند که در پس ابر های تیره وتار پنهان شده باشد

ادامه مطلب...
 

ساختار تشکیلاتی – سیاسی همه قبول و همه شمول 

رویدادها ، حوادث و چگونگی  وضعیت سیاسی – اجتماعی و نظا می کشور ، بخصوص طی مدت بیشتر از ده سال اخیربا حضورگستردهء نیروهای نظامی بین المللی در وجود سازمان ( ناتو ) و موجودیت  اعمال دهشت افگن و تروریست شبکه های استخباراتی کشور های منطقه ، کشور ما افغانستان اکنون در یک مرحله  و نقطه  بسیار بزرگی از تغییرات استرتیژیکی و سرنوشت ساز قرار گرفته  و یقینآ یکی از لحظه هاو دوران زنده گی سیاسی و اجتماعی اش را در حال سپری نمودن است که این رویدا د ها و حوادث پیوسته زایش تحولات ملی و بین المللی را بیان داشته ، سیمای  جدیدی را در وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور ، سبب شده است .

ادامه مطلب...
 

اصولگرائی بحث آزاد ودیموکراتیک پیرآمون یک ساختار همه قبول وهمه شمول

صحبت رفیق گرامی بدل کارگرمسئول شورای ولایتی اصولگرایان ولایت جوزجان پیرامون رویدادهای درون حزبی بخشی از نیرو های جنبش مترقی افغانستان وآینده جنبش مترقی کشور در سخنگاه مردم افغانستان

صحبت های  رفیق گرامی  غفور احمد زی  مسئول شورای ولایتی  اصولگرایان ولایت بلخ پیرامون رویداد های درون حزبی بخشی ازجنبش مترقی افغانستان وآینده جنبش مترقی کشور در سخنگاه مردم افغانستان

 

 

اعــــــــــــلامیه

کابل – افغانستان

بتاریخ6 /4 /1392 ساعت دو بعد  از  ظهر جلسه کمیته کار اصولگرایان تحت ریاست رفیق شیر محمد بزرگر تدویر  یافت.

در آغاز روی  مسایل داخل کشور و  بحران بوجودآمده ناشی  از بازکشایی دفتر طالبان در  قطر ، انتخابات  ریاست  جمهوری ، چالش های  امنیتی ، دفاع  مستقلانه و  قرار داد امنیتی با  امریکا و سایر مسایل داخل کشور بحث همه  حانبه نموده ، بعدآ رفیق انجینر عزیز به  نمایندگی از کمیته موظف ، روی  مسایل درون حزبی و طرح اسناد اساسی گزارش مفصل ارائه  نموده و رفقا پیرامون آن  بعد از  بحث وسیع و  همه  جانبه  مراتب آتی  را به  تصویب رسانیدند:

1 – به  تمامآ کمیته ها و سازمانهای داخلی وبیرون  مرزی وظیفه سپرده  میشود تا با  سالم اند یشان و نیرو های همسو تماس های رفیقانه را  برقرار نموده وبرای آیندهء جنبش مترقی  وسیاسی افغانستان تلاش نمایند.

2 – به  تمامآ شورا ها وکمیته ها ی حزبی داخل وخارج کشور وظیفه داده  میشود تا در پروسه جلب  وجذب وایجاد ساختار های جدید با  شرکت نیروهای همسو سعی ورزند – و از  اجراات خویش مرکز را  در جریان قراردهند.

بادرودها

شیرمحمد بزرگر


 

واقعیت های آزار دهند ه ورؤیا های امیدبخش

در ساختمان رهایشی همراه با خانواده( همسر وفرزندان) دربدل کرایه ماهوار زندگی رادر گذر حیات به پیش میبریم. چند روز پیشتربه خاطر ترمیم آلماری اتاق‌های آپارتمان رهایشی ما که تقریبآ قدیمی است به دفتر ساختمان نزد شخص موظف که خانم رومانیائی اصل کانادائی است مراجعه نمودم.

ادامه مطلب...
 

دیدگاه ها ونظریات رفقا هریک   جنرال محمد عوض، عزیز فروغ  و محمد یعقوب هادی  در جلسه مشترک  فعالین  کمیته ها و شورا ها ی اصولگرائی  در خارج کشور

 

 

 

باز هم یک گام استوار دیگر با اصالتداران با رسالت

ادامه مطلب...
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

design by TOULABI CO.

Расчески оптом, хозтовары оптом, концтовары оптом, бигуди оптом, зонты оптом