تعداد مهمانان سایت

ما 25 مهمان آنلاین داریم

________________

پیام تسلّیت

با تأسف واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم کینجه "کارگر" عضوشورای رهبری ورئیس شورای ولایتی جوزحان حزب جنبش ملی و اسلامی افغانستان روز یکشنبه هفدهم عقرب سال 1394 خورشیدی در اثر حادثۀ خونین ترافیکی در شهر شبرغان ولایت جوزجان شهید وجهان فانی را وداع گفت.

اِنّا لِلّه وَاِنّا اِلَیهِ راجِعُون

اعضا، فعالین وشورای رهبری نهضت واحدزحمتکشان افغانستان شهادت محترم کینجه "کارگر" را که یک عمر به خاطر تأمین عدالت اجتماعی واحقاق حقوق کارگران وزحمتکشان افغا نستان در دشوارترین شرایط مردانه رزمید وهیچگاه به دشمنان سوگند خوردۀ این مرزوبوم سر تسلیم فرونیاورد، برای جامعۀ کارگری، زحمتکش وروشن ضمیر کشور ضایعۀ جبران ناپذیر دانسته، روان اش را شاد وجایگاه اش را فردوس برین میخواهد.

به نمایندگی از شورای رهبری نهضت واحدزحمتکشان افغانستان به مناسبت شهادت نا به هنگام کینجه "کارگر" مراتب عمیق ترین احساس همدردی، غمشریکی وتسلیت خویش را به فرزندان وخانوادۀ شرافتمند اش، جلالمتآب محترم سترجنرال عبدالرشید"دوستم" معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، رهبری حزب جنبش ملی واسلامی افغانستان، بستگان وهمرزمان مرحومی ابراز واز خداوند متعال برایشان صبرجمیل واجر جزیل وبه متوفا بهشت برین مسألت مینمایم.

روح اش شاد وخاطرات اش جاودانه باد !

شیرمحمد"برزگر"

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

*******

پیام تسلّیت

با تأسف وتألم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خانم رفیق فاروق "کوهستانی" معاون شورای شهر کابل نهضت واحدزحمتکشان افغانستان یوم سه شنبه مورخ 31 سنبله 1394 از اثر مریضی عایده جهان فانی را وداع گفته است .

اِنّا لِلّله واِنّا اِلَیهِ راجِعُون

بدینوسیله مراتب تسلّیت وغمشریکی خویش را به نمایندگی از شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به رفیق "کوهستانی"فرزندان وسایر وابستگان شان عرض ، به متوفا از بارگانه خداوند توانا ودادگر طلب آمرزش وبه بازماندگان مرحومی صبرتحمل استدعا مینمایم .

شیرمحمد "برزگر"

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

 

*****

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه شورای همکاری نیروهای ملی دموکرات افغانستان

مورخ 21/6/1394 شهر کابل

با تاسف،درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم الحاج لیوانگل حبیبی یکی از شخصیت های متدین،وطندوست و با نفوذ ولایت خوست که مسوولیت معاونیت شورای همکاری نیروهای ملی دموکرات افغانستان در آن ولایت را به عهده داشتند از اثر یک حمله وحشیانه یک گروه تروریستی جنایتکار صبح روز جمعه مورخ 20/6/1394 به شهادت رسیده و به جاویدانگی و ابدیت پیوست.

انالله و انا الیه راجعون

شورای همکاری نیروهای ملی دموکرات افغانستان در حالیکه این عمل وحشیانه و جنایتکارانه این گروه تروریستی را که به حق آنها را میتوان اعجوبه های عصر تاریک اندیشی و وحشی دانست ،شدیداً تقبیح و محکوم مینماید و شهادت این بزرگ مرد را ضایعه بزرگ برای وطن و هموطنان خویش میداند،خود را در غم و اندوه بزرگ خانواده ،یاران و دوستان ایشان شریک دانسته ،از دربار ایزد منان برای مرحومی جنت فردوس و برای خانواده این شهید راه وطن اجر آخرت و صبر جمیل آرزو مینماید،از مراجع ذیربط دولتی بخصوص مسوولین ولایت خوست میخواهد تا عاملین این جنایت وحشیانه را هر چه زودتر تثبیت و تحت پیگرد قانونی و عدلی قرار دهند.

روان این شهید راه وطن را شاد میخواهیم

ودشمنانش را دربرابرخداوند(ج)سرافگنده و شرمسار تاریخ وطن ما!

شورای همکاری نیرو های ملی دموکرات افغانستان

*************

پیام تسلّیت

با ابراز تاسف ، اندوه وتالم فراوان از درگذشت یکتن دیگر از راهییان صدیق راه خدمت گذاری به مردم زحمتکش افغانستان رفیق دگروال میرعبدالله فرزند میر عبدالغفور ، متولد سال 1328 هجری شمسی درولسوالی استالف ولایت کابل ، عضوسابقه دار ح.د.خ.ا ، و عضونهضت واحد زحمتکشان افغانستان که یک عمر رسالت خود را به عنوان کارگردروزارت  رزاعت ومالداری وبعداً درمربوطات امنیت دولتی برای هموطنان خویش صادقانه ایفا نمود ، اطلاع حاصل نمودیم .

انّا لِله وانّا اِلیهِ راجِعُون

بدینوسیله عمیق ترین تسلّیت وهمدردی خویش را به نمایندگی از شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به فرزندان ارجمنداش ، خانوادۀ محترم ، دوستان ورفقای همرزمش ابراز داشته ، به متوفا بهشت برین وبه بازماندگان مرحومی صبر جمیل ، حوصله ، وشکیبایی مسئلت مینایم.

شیرمحمد"برزگر"

رئیس شورای رهبری ن.و.ز.ا

*****

پیام تسلیت به فامیل محترم کرنزی إ

با درد و دریغ اطلاع حاصل نمودم که دگروال محمد امین کرنزی ( غمی ) برادر رفیق محترم  داوود کرنزی بدرود حیات گفته و به رحمت الهی پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

به این مناسبت ، عمیقتری مراتب تسلیت و غمشریکی خود و شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را برای رفقا داوود کرنزی ، ذلیخا پوپل و فامیل محترم کرنزی ، اقارب و دوستان شان ابراز نموده نسبت این غم بزرگ از خداوند ج برای شان صبر و شکیبائی و برای متوفا بهشت برین استدعاء میدارم .روحش شاد و خاطراتش ماندگار .

شیرمحمد ( برزگر )

رئیس شورای رهبری مرکزی ( ن – و. – ز – ا )

*******

پیام تسلیت

با تآسف فراوان  اطلاع  حاصل نمودیم که محترم محمد عالم کاکای رفیق عبدالمجید  صلح خواه رئیس شورای شهر نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  در  شهر  ایوانووه فدراتیف روسیه  وکاکای محترم محمد احسان و از دوستان نزدیک  محترم عبدالشکور رستگار  ؛ داعیهء اجل را لبیک گفته و به رحمت حق پیوست

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه  مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق عبدالمجید صلح خواه ،اعضای محترم خانواده  و دوستان شان  ابراز داشته - برای آن مرحوم  بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از خداوند یکتا   استدعا میداریم.

 

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه

*****

پیام تسلیت به رفیق آریامل و فامیل محترم شان إ

با تآسف و تآلم اطلاع حاصل نمودیم که محترم انجنیر محمد احسان ( نعمانی ) رئیس ادارهء تخم های اصلاح شده و بزری وزارت زراعت  برادر خانم رفیق نیاز محمد آریامل عضو شورای رهبری مرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ،  نسبت سکته مغزی  در کابل ، جهان فانی را وداع نموده و به ابدیت پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این مناسبت عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریک خویش را برای رفیق محترم آریامل ، خانم محترمه شان ، فامیل  های گرامی نعمانی  ، آریامل و بازمانده گان آن مرحوم ابراز داشته از خداوند ج برای شان صبر و شکیبائی استدعا  میدارد . روح متوفا شاد و جنت فردوس جایگاه ابدی شان

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی   ( ن – و – ز – ا )

*******

روز كارگر  بر همه كارگراني كه با خلاقيت و تلاش خود زمينه ساز شكوفايي و اعتلاي همه جانبه كشور مي شوند مبارک باد

آزادی.رو

***********

پیام  تسلیت

با تآسف فراوان از در گذشت یکتن از اعضای  خانواده سیاسی ،رفیق همرزم وهمپیکار ما محترم عبدالقدیر  عضو شورای رهبری نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستان مقیم شهر کراسنادار فدراتیف روسیه  اطلاع  حاصل نمودم

انا لله و انا الیه راجعون

خودرا درین غم واندوه شریک  دانسته مراتب تسلیت و غمشریکی خویش  را به اعضای خانواده  شریف رفیق عبدالقدیر ، رفقای همرزم ودوستان شان  ابراز داشته - برای شان  صبر  جمیل و برای رفیق عبدالقدیر بهشت  برین از  ایزد  یکتا  استدعا میدارم  .

شیر محمد برزگر

رئیس شورای  رهبری ن.و.ز.ا

*******
پیام تسلیت

با دریغ ودرد مرگ انسان شرافتمند، مبارز، متعهد به خوشبختی انسان رفیق «عبدالقدیر » عزیزان خانواده نسبی شان و همرزمان وهمباوران خانواده سیاسی ما را غم دیگر داد. غم کمبود ونبود یک انسان متعهد که عمر عزیزش را بخاطر سعادت و رفاهیت انسان وقف کرد غم بزرگ است. باهمه باوراز ناگزیری پدیده مرگ زدودن این غم دشوار است. اما یاد بود ویاد کرد هدفمندانه زیستن او، کرده ها و آرزو های باقی که داشت نام او را زنده ساخته و یاد او را گرامی میدارد، که این همه تسلی عزیزان خانواده و یاران همرو این رفیق رفته از ما ست. اعضای شورای ن. و. ز. ا وفات این رفیق همرزم شانرا برای خانواده شرافتمند رفیق «عبدالقدیر» وهمه همرزمان وهمروان تسلیت گفته برای بازماندگان صبر و برداری آرزو میکنیم. روح رفیق عبدالقدیر شاد باشد

اعضای شورای ن و ز ا در کانادا

*******

دریغا برد  امواج  ایام

عزیزی را ازما آرام ، آرام

از اطلاعیهء شورای سراسری فدراتیف روسیهء نهضت واحد زحمتکشان افغانستان با درد و دریغ فراوان آگاهی یافتیم که یکی از رهروان صدیق راه سعادت و خوشبختی مردم کشور ، رفیق محترم عبدالقدیر عضو شورای رهبری مرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، شخصیت سیاسی و اجتماعی میهن ، سابق آمر سیاسی ریاست امنیت دولتی ولایت جوزجان که مدت طولانی در بستر مریضی قرار داشت روز دوشنبه مورخ 13 ماه اپریل 2015 میلادی در شهر کرسنادار جمهوریت فداتیف روسیه بدرود حیات گفته و به ابدیت پیوسته است .

انا لله و انا الیه راجعون

رفیق عبدالقدیر در سراسر زنده گی اش به مردم و میهنش عشق میورزید و با صداقت ، صفاء و صمیمیت زیسته و تا لحظهء پیوستن به جاودانگی ، عالیترین خصائیل انسانی و وطنپرستانه با شخصیت و کرکترش عجین بوده است .

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان و شخص اینجانب بخاطر به جاودانه پیوستن رفیق عزیزعبدالقدیر ، عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به شورای رهبری مرکزی ، شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه ، فامیل محترم آن مرحوم ، بازمانده گان و دوستان شان ابراز داشته از خداوند ( ج ) برای شان صبر و شکیبائی استدعاء میدارد . روحش شاد ، خاطراتش جاودان  و بهشت  برین جایگاه  ابدی اش  .

حفیظ الله همزاد

 

رئیس شورای اروپائی   ن- و – ز – ا

*******

اطــــــــلاعیه


بادرد و دریغ و تآسف فراوان ، مرگ نابهنگام رفیق بزرگوار، عالیقدرو  همرزم ما  آمر صاحب عبدالقدیر خان عضوشورای  رهبری نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستا ن  قلب خانواده ، رفقا ودوستان را  داغدار و سوگوار نموده-  که الیوم مورخ 13/4/2015 بنابر مریضی طولانی که عاید  حالشان  بود در شهر  کراسنادار فدراسیون  روسیه جهان  فانی  را  وداع گفته   وبه  رحمت  حق  پیوست.

اِنّا لِله واِنّا اِلَیهِ راجِعُون

رفیق عبدالقدیر شخصیت آگاه، مبارز  ،عدالت خواه وترقی  خواهی کشور ما بود که در بین رفقا و دوستان از احترام خاصی برخوردار بودند.

شورای  سراسری  نهضت  واحد  زحمتکشان  افغانستان  در  فدراسیون  روسیه مرگ  رفیق عبدالقدیر را  ضایعه یی بزرگ  در خانواده نهضت روشنفکری افغانستان دانسته ؛ مراتب تسلیت ، غمشریکی و همدردی خویش را به اعضای فامیل محترم شان، دوستان، اقارب ، رفقا و بازماندگان شان ابراز داشته روح رفیق زنده یاد عبدالقدیر را شاد میخواهیم.

******************

پیام  تسلیت

با  درد  و اندوهء فراوان  اطلاع حاصل  نمودیم  که محترم  رفیق برات  لودین رئیس شورای  ولایتی نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  در  ولایت  کندز جهان  فانی را  وداع  و  به  رحمت  حق  پیوست.

روحش  شاد  باد

شورای  رهبری  نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستان  در  فدراسیون  روسیه مراتب تسلیت وغمشریکی  خویش  را به فامیل محترم  شان  ، دوستان  و  اقارب  ان مرحوم ابراز  داشته برایشان  صبر و شکیبایی وروح ان  مرحوم  را از  ایزد یکتا شادمیخواهیم.

شورای  رهبری نهضت  واحد  زحمتکشان  افغانستان  در  فدراسیون  روسیه.

**********

پیام تسلّیت