تعداد مهمانان سایت

ما 20 مهمان آنلاین داریم

پیام تسلیت وهمدردی شورای رهبری نوزا

به مناسبت وفات نابهنگام رفیق

جاوید نام شفیق الله توده ی

با دریغ ودرد و با اندوه فراون خبر جانگداز غروب نابهنگام شخصیت وارسته، انسان متواضع، شفیق زحمتکشان کشور، مبارز خسته گی ناپذیر ورهرو صدیق ارمانهای انسانی ح.د.خ.ا رفیق شفیق الله "توره ی" را دریافت نمودیم.

انا لله وانا الیه راجعون

رفیق توده ی با قلب سرشار از عشق به انسان وانسانیت و با وجدان بلورین ومملو از حس داخواهی وعدالت خواهی، از آوان جوانی تا لحظات وداع با دنیایی فانی، پیوسته به کرامت انسان ، حقوق وآزادی های انسان مسئولانه اندیشید و در برابر مظالم ونابرابری های فرا راه زحمتکشان کشور، ارتجاع ودشمنان رنگارنگ سرزمین خویش دلیرانه ، شجاعانه وآشتی ناپذیر رزمید وخاطرات ماندگار از تقوا پرهیزگاری خدمت صادقانه وعشق به راه وآرمانهای حزب پرافتخارش، به جا گذاشت.

رفیق توده ی با درک درست از اوضاع واحوال کشور وتصور دقیق از رویداد های سیاسی  در مقاطع معین زمانی از موضع اصول وحقانیت راه خویش مردانه دفاع وهیچگاه سر تعظیم به دشمنان داخلی وخارجی آرمانهای مکتب خویش فرو نیاورد.

رفیق شفیق الله توده ی بدرستی درک میکرد که تحقق تحولات بنیادی برای نجات مردم وسرزمین اش از دسایس ارتجاع داخلی وخارجی، همانا تطبیق آرمانهای مکتب سیاسی اش تحت زعامت رهبر خردمند آن مرحوم ببرک کارمل عزیز، یک حقیقت انکار ناپذیر بود وبه این اصل تا پایان حیات پر بار سیاسی اش باور داشت. برمبنی همین باور بود که او عیارانه تا آخرین لحظات زندگی رهبر، درکنار او به عنوان پرستار دلسوز وصمیمی باقیماند واز هیچگونه بذل مساعی در امر مواظبت رفیقانه وبرادرانه از وی، دریغ نورزید و با این عمل استثنایی اش مورد احترام خاص ومحبت بی شایبه ی همراهان وهمسنگران راسستین خویش قرار گرفت.

شوری رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه فقدان جاوید نام رفیق توده ی، این فرزند برومند جنبش ترقیخواه کشور را در شرایط حساس کنونی ضایعه ی جبران ناپذیر برای جامعه ی دموکراتیک وترقیخواه کشور میداند، مراتب عمیق ترین همدردی وتسلیت خویش را به فرزندان ارجمند اش روح الله توده ی، هدایت الله توده ی، همسر سوگوارش، اعضای خانواده ی نجیب شان، رفقا وارادتمندان آن رفیق نیک نام، صمیانه تقدیم،واز بارگاه خدواند توانا ودادگر برای بازماندگان صبروشکیبایی و به رفیق مرحوم شفیق الله توده ی بهشت برین استدعا میناییم.

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نوزا

******


وداع باور نشدنی رفیق شفیق الله توده ائی از کاروان هدفمند زندگی برای ما  تاثر و تالم  فراوان دارد

وداع با حیات ، وداع با زندگی و داشته های وابسته حیات انسانی، سرنوشت  خوانده شده ایست که با پدیده نا گزیر مرگ بی گسست ادامه دارد. سفر های  امید وار  به سوی کرانه های  ایده آل  حیات انسانی بالاخره در همین توقف گاه پایان میابد. درست همین زمانست که در کاروان هدفمند زندگی نبود و کمبود  یک همسفر دشوار میگردد. ما نبود وکمبود  رفیق شفیق الله توده ائی را در کاروان هدفمند زندگی شدیدآ احساس میکنیم، ودر این غم وغصه خودمانرا  با تمام احساس شریک  دانسته  به خانواده رفیق شفیق الله توده ائی رفقا و وابستگان زنده یاد  رفیق  شفیق الله توده ائی  تسلیت میگویم .

روح رفیق مانرا شاد میخواهیم و یادش را گرامی میداریم .

شورای  نهضت واحد زحمت کشان افغانستان در کانادا

*****

پیام تسلیت و همدردی نسبت وفات نابهنگام رفیق توده ئی زنده یاد إ

دریغا برد امواج  آرام

رادمردی زما آرام ، آرام

با درد و دریغ بیکران یکی از فرزندان صدیق میهن ، شخصیت  خرد و آگاه  ، مبارز راه سعادت مردم افغانستان رفیق محترم شفیق الله  توده ئی بتاریخ 29 جون 2016 میلادی نسبت سکته قلبی در کشور هالند ، به جاودانگی پیوست .

انا لله و انا الیه راجعون

رفیق توده ئی از اغاز عنفوان جوانی به اساس احساس عالی وطنپرستانه که بخاطر رنج های عظیم و بیکران خلق افغانستان داشت ، زنده گی سیاسی خویش را به آرمان های انسانی ترقیخواهانه و عدالتخواهانه در حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوند ناگسستنی داد و سراسر زنده گی پربارو با غرورش را  بحیث یک مبارز پرشور، استوارو پیگیر بخاطر انسان و انسانیت و تآمین عدالت اجتماعی سپری نمود .

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه نبود  روانشاد رفیق توده ئی را یک ضایعهء بزرگ در جنبش ترقیخواهانه کشور میداند ، عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را بخاطر این غم بزرگ برای فرزند برومند شان رفیق روح الله توده ئی ، فامیل عزیز و محترم توده ئی  دوستان  ، اقارب و رفقای ارجمند آرمان عقیده تی آن زنده یاد ابراز داشته برای تحمل این مصیبت عظیم برای شان قلب قوی تمنا میدارد

روح شان شاد ، روانش خشنود ، جنت فردوس جایش  و یاد شان گرامی باد .

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان

******

 

پیام تسلیت


با درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مبارز نستوه و پر افتخار راه سعادت و تعالی میهن و مردم؛ یکتن از سابقه داران و خدمتگزاران صادق جنبش دموکراتیک و ترقی‌خواه کشور، رفیق شفیق الله توده یی در اثرسکته قلبی به جاویدانگی پیوسته اند .
روان شان شاد .
شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مرگ رفیق توده یی را یک ضایعه بزرگ و جبران نا پذیر  نهضت مترقی و ملی جامعه سیاسی افغانستان دانسته و خویش را درین درد و اندوه شریک میدانیم.

بدینوسیله  مراتب تسلیت و همدردی خویش را برای اعضای شریف خانواده، رفقا و دوستانشان  ابراز داشته صبر جمیل برای شان استدعا میداریم و روح  شادروان رفیق شفیق الله توده یی را شاد میخواهیم.

 

شورای سراسری( ن وزا )در فدراسیون روسیه

*****

پیام  تسلیت

باابراز درد وتآلم از درگذشت محترم دگروال حبیب  الله  (حبیب)سابق افسر ریاست انجینری وزارت دفاع جمهوری افغانستان ، پدر بزرگوار محترم نصرت الله  حبیب- محترم نصرالله زمری- محترم  محمد عارف مسلمیار ومحترم اجمل سدید در کشور دنمارک اطلاع حاصل نمودیم.

انا لله و انا الیه راجعون

بدین وسیله  شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه خویش را درین غم و  اندوهء بزرگ شریک دانسته مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به محترم نصرت الله حبیب و جمله اعضای خانواده شریف شان- اقارب ، دوستان و وابستگان شان ابراز داشته -از خالق یکتا برای شان صبر جمیل و برای زنده یاد دگروال حبیب الله حبیب بهشت برین ارزو میداریم  و روحش را شاد میخواهیم.

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه

*****

اعلان فاتحه

انا لله و انا الیه راجعون


با اندوه وغم به اطلاع شما عزیزان و دوستان میرسانیم که ما پدر گرامی و جلیل القدر خود را که در دوستی و محبت به همنوع خویش  بی مانند زیست و سالیانی را دراجتماعی و نظام کشور خدمت کرده بود از دست دادیم و با سکوت قلبش، روح ما را نیز به سکوت واداشته است. لذا وارثان ونزدیکان زنده یاد که ذیلآ نام میبرم از شما (دوستان، خویشاوندان و اقوام ) میخواهند تا با حضور خویش در رفع آلام مان همنوایی کنید.

پسران هریک : نصرالله زمری،محمد عارف مسلیمیار، نصرت الله حبیب، اجمل سدید.

دختران هریک :گلشن، نسیمه اشرفی،خاطره نظام.

دامادان هریک : دل آقا روفی، طارق نظام، غلام سخی.

باجه : خالد نظام.

عروسان هریک: وحیده حبیب عظیمی، ذلیخا عثمان، عابده مسلیمیار.

خسربره ها هریک: عزت الله عصمتی، حضرت الله عصمتی، فیض الله عصمتی.

خیاشنه: محموده نظام.

نسبت وفات دگروال متقاعد « حبیب الله – حبیب » سابق دگروال در ریاست انجنیری وزارت دفاع جمهوری افغانستان به اطلاع دوستان و عزيزان رسانيده ميشود که جنازه مرحومي روزچهارشنبه تاریخی22/جون / 2016 ساعت 11 قبل از ظهر در حضيره( هدیره) مسلمانان واقع شهر آعوس کشور دنمارک بعد از ادای نماز جنازه به خاک سپرده ميشود و در همان روز مراسم فاتحه مردانه و زنانه از ساعت 13بعد از ظهر الی ساعت 15 عصر در مسجد افغانها اخذ میگردد.

از تشريف آوري شما عزيزان و دوستان در اين غم شريکي قبلآ اظهار سپاس و شکران نموده ، اجر و ثواب بي پايان الهي را براي شما از بارگاه رب العزت استدعا داريم.

آدرس مسجد

Søndervangs alle 47

8260 Viby, 5

آدرس حضیره ) هدیره) :

Viborgvej 47 A

8210 Århus V

تیلفون تماس :22905380    و 42727324

بادرود های گرم فرزند متوفی « نصرت حبیب »

*****

پیام تسلیت شورای رهبری نوزا

با تآثر و تآلم فراوان اطلاع یافتیم که بانوی ارجمند ، محترمه هاشمی خواهر شادروان ببرک کارمل جاوید نام ،  زنده یاد محمود بریالی و محترم زلمی دامون  ،  به زنده گی وداع  گفته  و رحمت الهی پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان در حالیکه خود  را دراین غم بزرگ شریک میداند ، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های

محترم ( کارمل ) و هاشمی ، اقارب و دوستان آن مرحومه ابراز داشته برای شان صبر و شکیبائی مسئلت می نماید

خداوند ج  مغفرتش نموده  ، روحش را شاد  و جنت فردوس را جایگاه ابدی بگرداند .

شیرمحمد  برزگر

رئیس شورای رهبری( نوزا )

****

پیام تسلیت

بادرد ، تاثر و تاسف فراوان اطلاع گرفتیم كه بتاريخ دوم ماه جون2016 محترمه جان هاشمى دختر مرحوم جنرال محمد حسين خان ، خواهر زنده ياد رفيق ببرك كارمل عزيز و جاويدان نام رفيق محمود بريالى بنا به مريضى كه عايد حالش گرديده بود در شهر كابل داعى اجل را لبيك گفته و به جاويدانگى پيوست
شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را برای  خانواده بزرگ مرحوم رفيق ببرك كارمل عزيز و مجموع رفقا و عزيزان ابراز داشته - برای شان صبر جمیل و روح مرحومه محترمه جان هاشمى را شاد میخواهیم.

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه.

*****

پیام تسلیت نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

بمناسبت وفات شادروان رفیق محترم تهذیب إ

با درد ، افسوس ودریغ  آگاهی یافتیم که رفیق محترم نظام الدین ( تهذیب ) سابق رئیس ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغانستان و یکی از شخصیت های مبارز  پرشور،  نستوه  و با شهامت تاریخ مبارزات آزادی خواهی ، عدالتخواهی و یکی از اعضای با وقار کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغنستان که تمام زنده گی آگاهانه اش را وقف مبارزه در راه رهائی انسان زحمتکش از بند      نا برابری های اجتماعی و بی عدالتی نموده است ،  نسبت مریضی طویل المدت که عاید حال شان بود ، در دیار هجرت درکشور انگلستان بدرود حیات گفت و به ابدیت پیوست .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه وفات رفیق محترم تهذیب را برای جنبش حق طلبی  و عدالتخواهی کشور ، یک ضایعهء بزرگ میداند ، عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خود را برای فامیل محترم ( تهذیب ) ، اقارب ، رفقا و دوستان ابراز داشته از ایزد متعال برای شان صبر و شکیبائی و برای مرحوم رفیق تهذیب بهشت بررین  تمنا میدارد .

نام زنده یاد رفیق تهذیب با افتخارات  زنده گی سیاسی – اجتماعی و مبارزات عدالت خواهانه شان در جنبش مترقی افغانستان همیشه جاویدان و مانده گار است .

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

*****

سوگ