تعداد مهمانان سایت

ما 30 مهمان آنلاین داریم

سال نو عیسوی را سال همراه با سعادت و سرفرازیهای بیشتربرایتان  آرزو دارم

آزادی.رو

*******

پیا م تسلیت إ

با درد و دریغ اگاهی حاصل نمودیم که محترم الحاج ضیاالحق توخی سابق کارمند اسبق  در

ریاست عمومی  مواد نفتی پدر رفیق حمیده همزاد عضو شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ،به اثر مریضی که عاید حال شان بود ،داعی اجل را لبیک گفته  اند.

انا لله و انا الیه راجعون

اعضای شورای  اروپایی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان وفات مرحوم الحاج   توخی فقید

را به رفیق حفیظ الله همزاد  رئیس شورای اروپایی  نوزا ،  رفیق حمفیق حمیده همزاد ، فامیل های محترم همزاد و توخی و بازمانده گان آن مرحومی  تسلیت گفته از درگاه رب العزت برای شان صبر جمیل خواهان است .  روح  متوفا شاد  وجنت فردوس جایش گردد

صمد راحم برومند

مسوول اسناد و ارتباط شورای اروپائی نوزا

*******

پیام تسلیت شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان إ

با اندوه فراوان از وفات مرحوم محمد یاسین برادر بانوی فرهیخته محبوبه جان کارمل اطلاع حاصل نمودیم .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این مناسبت مراتب تسلیت و همدردی خویش را برای محترمه بانو محبوبه جان کارمل ، رفیق ارجمند  کاوه کارمل ، فامیل و اقارب شان ابراز داشته  از ایزد منان برای شان صبر و شکیبائی مسئلت میدارد . روح متوفا شاد و جنت برین جایگاه ابدی شان گردد .

شورای کار شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان

*******

پـــــــــیـــام تسلّیت

با انده فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم الحاج ضیاالحق توخی پدر محترمه حمیده همزاد و خسر رفیق گرامی حفیظ الله همزاد رئیس شورای اروپایی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به اثر مریضی عایده دیار فانی را وداع گفته اند.

اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیهِ را جعُون

به نمایندگی از شورا رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، مراتب تسلیت عمیق و همدردی صمیمانه ی خویش را به این مناسبت المناک به فرزندان ارجمندش، نزدیکان ، دوستان و وابستگان شاد روان مرحوم توخی تقدیم ، به متوفا بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از بارگاه خالق توانا و دادگر مسئلت مینمایم.

روح اش شاد و یاداش گرامی باد

شیرمحمد برزگر

 

رئیس شورای رهبری نوزا

******

پیام تسلیت

با تآسف ودرد اطلاع  حاصل  نمودیم  که  محترم  الحاج ضیاء الحق خسر بزرگوار  رفیق گرانقدر حفیظ الله  همزاد عضو شورای  رهبری  مرکزی ورئیس شورای  اروپایی نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستان -پدر بزرگوار رفیق حمیده  همزاد عضو  شورای  اروپایی نوزا ؛ جهان  فانی  را داع گفته  و  به  رحمت  حق  پیوستند.

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای  سراسری نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان  در  فدراسیون  روسیه  مراتب همدردی و  غمشیریکی خویش را  درین اندوه بزرگ خانواده های  شریف همزاد وتوخی  ابراز داشته - روح متوفی را شاد و بهشت برین  و برای جمله اعضای فامیل ، بازماندگان  ، اقارب و دوستان شان صبر و شکیبایی در خداوند کریم  استدعا میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سرارسری نهصت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه.

*****

پیام تسلیت

با درد و  اندوهء فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم عبدالرحمن  مشهور به (خان کوه )پدر بزرگوار داکتر عبدالواحد ممتاز سابق رئیس شفاخانه میوند ، رفیق دوکتور عبدالرحیم میزان عضو شورای  رهبری مرکزی وعضوشورای سراسری فدراتیف روسیه نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان و محترم دگروال عبدالسمیع -  داعیهء اجل را  لبیک گفتند  وبه  رحمت  حق  پیوستند.

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای  سراسری  نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان در  فدراسیون  روسیه در حالیکه خویش را درین غم و اندوه شریک دانسته ،مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را خدمت  جمله  اعضای فامیل گرامی  شان ، اقارب وتمامی  وابستگان  شان ابراز نموده  - برای شان  صبر جمیل وبرای آن مرحوم طلب مغفرت و بهشت برین از  خالق یکتا استدعا میداریم .

محمد عوض

رئیس شورای  سراسری  نهضت  واحد

زحمتکشان  افغانستان  در  فدراسیون  روسیه

*******

پیام تسلیت  شورای اروپائی نوزا إ

با تآسف و تالم زیاد ، از وفات جناب محترم الحاج عنایت الله  پدرگران ارج رفیق محترم عزیز فروغ عضو شورای رهبری مرکزی و عضوشورای سراسری  فدراتیف روسیه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان اگاهی یافتیم .

انالله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه خویش را در این غم بزرگ با رفیق فروغ گرامی شریک میداند ، مراتب تسلیت و همدردی سازمان اروپائی نوزا را برای رفیق فروغ عزیز ، فامیل و خانواده محترم  شان ابراز داشته برای تحمل این غم عظیم برای شان قلب قوی تمنا میدارد . روح و روان این پدر بزرگوار شاد  و جنت فردوس جایگاه ابدی شان گردد

شورای کار شورای اروپائی

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

*******

پیام تسلیت و همدردی شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان إ

با اندوه فراون از وفات مرحوم جناب  حاجی عنایت الله  پدر رفیق عزیز فروغ عضو شورای رهبری مرکزی و عضو هئیت رهبری شورای سراسری  فدراتیف روسیه ( نوزا ) اطلاع حاصل نمودیم . به این مناسبت از جانب خود و شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را برای رفیق محترم عزیز فروغ ، فامیل و بازمانده گان متوفا  ابراز نموده برای شان از خداوند عزوجل صبر و شکیبائی مسئلت می نمایم

انا لله و ان الیه راجعون

روح شان شاد ، خاطراتش جاودان و بهشت برین مکان ابدی شان باد .