تعداد مهمانان سایت

ما 28 مهمان آنلاین داریم

***************

پیام تسلیت شورای رهبری نوزا

به مناسبت حادثۀ المناک دهمزنگ کابل

کابل – افغانستان

3 اسد 1395

چهرۀ کابل زیبا یکبار دیگر غرقه بخون شد!

حادثۀ المناک وخونین دوم اسد که بیشتر از هشتاد تن هموطن ملکی ما را شهید و بیش از 265 تن دیگر را شدیدا مجروح نمود، به نوع خود بی سابقه ودور از تصور و وجدان انسانی است. اینبار دشمنان محیل و همیشه در کمین مردم افغانستان ، دموکراسی ومردم سالاری را نشانه گرفتند وبا این عمل ناجوانمردانه ودور از شرافت انسانی، چهرۀ کریه و ددمنشانه ی خود را بار دیگر طوری به نمایش گذاشتند که آنها نه به انسانیت ، نه به اسلامیت ، نه به افغانیت و نه به سایر ارزشهای اجتماعی انسان این سرزمین، کوچکترین اعتنا وترحم نمی نمایند.

دشمنان سفاک مردم افغانستان به هر بهانه ی که دست به قتل عام مردم ما بزنند،  باید بدانند که وحدت وهمدیگر پذیریی این مردم بیش از هرزمان دیگر به پختگی واستحکام لازم خود رسیده و هیچگاه با اینگونه ترفند های ابلیس مآبانه قادر نخواهند شد صفوف بهم فشرده ی ملیت های باهم برادر این خاک را از هم جدا سازدند.

شورای رهبری نهضت واحد زحمتشان افغانستان در حالیکه عاملین داخلی و خارجی و دشمنان پیدا وپنهان این رویداد خونین را با شدید ترین الفاظ ورکیک ترین کلمات تقبیح و نکوهش مینماید، به شهدای حادثه بهشت برین ، به مجروحین شفای عاجل، به بازماندگان شهدا و در نهایت به ملت غیور وسربلند افغانستان عرض تسلیت وهمدردی مینماید.

ما به این باوریم که هر قدر زمان برای همدیگر پذیری، وحدت و انسجام نیروهای متعهد به منافع ملی، تمامیت ارضی ونوامیس ملی کشور طولانی ویا ضایع گردد متناسب به آن رنج ها وآلام مردم عذاب گشیده ی این سرزمین طولانی و مستمر خواهد بود و ما به عنوان رسالتمندان این جامعه پاسخ قانع گننده برای نسل های بعدی این سرزمین نخواهیم داشت.

ننگ و نفرین باد به دشمنان پیدا و پنهان مردم افغانستان.

درود به روان پاک شهدای غرقه به خون حادثه ی دهمزنگ.

ومن الله توفیق

شیرمحمد برزگر

رئیس شورا رهبری نوزا

*****

پیام تسلیت وهمدردی شورای رهبری نوزا

به مناسبت وفات نابهنگام رفیق

جاوید نام شفیق الله توده ی

با دریغ ودرد و با اندوه فراون خبر جانگداز غروب نابهنگام شخصیت وارسته، انسان متواضع، شفیق زحمتکشان کشور، مبارز خسته گی ناپذیر ورهرو صدیق ارمانهای انسانی ح.د.خ.ا رفیق شفیق الله "توره ی" را دریافت نمودیم.

انا لله وانا الیه راجعون

رفیق توده ی با قلب سرشار از عشق به انسان وانسانیت و با وجدان بلورین ومملو از حس داخواهی وعدالت خواهی، از آوان جوانی تا لحظات وداع با دنیایی فانی، پیوسته به کرامت انسان ، حقوق وآزادی های انسان مسئولانه اندیشید و در برابر مظالم ونابرابری های فرا راه زحمتکشان کشور، ارتجاع ودشمنان رنگارنگ سرزمین خویش دلیرانه ، شجاعانه وآشتی ناپذیر رزمید وخاطرات ماندگار از تقوا پرهیزگاری خدمت صادقانه وعشق به راه وآرمانهای حزب پرافتخارش، به جا گذاشت.

رفیق توده ی با درک درست از اوضاع واحوال کشور وتصور دقیق از رویداد های سیاسی  در مقاطع معین زمانی از موضع اصول وحقانیت راه خویش مردانه دفاع وهیچگاه سر تعظیم به دشمنان داخلی وخارجی آرمانهای مکتب خویش فرو نیاورد.

رفیق شفیق الله توده ی بدرستی درک میکرد که تحقق تحولات بنیادی برای نجات مردم وسرزمین اش از دسایس ارتجاع داخلی وخارجی، همانا تطبیق آرمانهای مکتب سیاسی اش تحت زعامت رهبر خردمند آن مرحوم ببرک کارمل عزیز، یک حقیقت انکار ناپذیر بود وبه این اصل تا پایان حیات پر بار سیاسی اش باور داشت. برمبنی همین باور بود که او عیارانه تا آخرین لحظات زندگی رهبر، درکنار او به عنوان پرستار دلسوز وصمیمی باقیماند واز هیچگونه بذل مساعی در امر مواظبت رفیقانه وبرادرانه از وی، دریغ نورزید و با این عمل استثنایی اش مورد احترام خاص ومحبت بی شایبه ی همراهان وهمسنگران راسستین خویش قرار گرفت.

شوری رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه فقدان جاوید نام رفیق توده ی، این فرزند برومند جنبش ترقیخواه کشور را در شرایط حساس کنونی ضایعه ی جبران ناپذیر برای جامعه ی دموکراتیک وترقیخواه کشور میداند، مراتب عمیق ترین همدردی وتسلیت خویش را به فرزندان ارجمند اش روح الله توده ی، هدایت الله توده ی، همسر سوگوارش، اعضای خانواده ی نجیب شان، رفقا وارادتمندان آن رفیق نیک نام، صمیانه تقدیم،واز بارگاه خدواند توانا ودادگر برای بازماندگان صبروشکیبایی و به رفیق مرحوم شفیق الله توده ی بهشت برین استدعا میناییم.

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نوزا

******


وداع باور نشدنی رفیق شفیق الله توده ائی از کاروان هدفمند زندگی برای ما  تاثر و تالم  فراوان دارد

وداع با حیات ، وداع با زندگی و داشته های وابسته حیات انسانی، سرنوشت  خوانده شده ایست که با پدیده نا گزیر مرگ بی گسست ادامه دارد. سفر های  امید وار  به سوی کرانه های  ایده آل  حیات انسانی بالاخره در همین توقف گاه پایان میابد. درست همین زمانست که در کاروان هدفمند زندگی نبود و کمبود  یک همسفر دشوار میگردد. ما نبود وکمبود  رفیق شفیق الله توده ائی را در کاروان هدفمند زندگی شدیدآ احساس میکنیم، ودر این غم وغصه خودمانرا  با تمام احساس شریک  دانسته  به خانواده رفیق شفیق الله توده ائی رفقا و وابستگان زنده یاد  رفیق  شفیق الله توده ائی  تسلیت میگویم .

روح رفیق مانرا شاد میخواهیم و یادش را گرامی میداریم .

شورای  نهضت واحد زحمت کشان افغانستان در کانادا

*****

پیام تسلیت و همدردی نسبت وفات نابهنگام رفیق توده ئی زنده یاد إ

دریغا برد امواج  آرام

رادمردی زما آرام ، آرام

با درد و دریغ بیکران یکی از فرزندان صدیق میهن ، شخصیت  خرد و آگاه  ، مبارز راه سعادت مردم افغانستان رفیق محترم شفیق الله  توده ئی بتاریخ 29 جون 2016 میلادی نسبت سکته قلبی در کشور هالند ، به جاودانگی پیوست .

انا لله و انا الیه راجعون

رفیق توده ئی از اغاز عنفوان جوانی به اساس احساس عالی وطنپرستانه که بخاطر رنج های عظیم و بیکران خلق افغانستان داشت ، زنده گی سیاسی خویش را به آرمان های انسانی ترقیخواهانه و عدالتخواهانه در حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوند ناگسستنی داد و سراسر زنده گی پربارو با غرورش را  بحیث یک مبارز پرشور، استوارو پیگیر بخاطر انسان و انسانیت و تآمین عدالت اجتماعی سپری نمود .

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه نبود  روانشاد رفیق توده ئی را یک ضایعهء بزرگ در جنبش ترقیخواهانه کشور میداند ، عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را بخاطر این غم بزرگ برای فرزند برومند شان رفیق روح الله توده ئی ، فامیل عزیز و محترم توده ئی  دوستان  ، اقارب و رفقای ارجمند آرمان عقیده تی آن زنده یاد ابراز داشته برای تحمل این مصیبت عظیم برای شان قلب قوی تمنا میدارد

روح شان شاد ، روانش خشنود ، جنت فردوس جایش  و یاد شان گرامی باد .

حفیظ الله همزاد

رئیس شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان

******

 

پیام تسلیت


با درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مبارز نستوه و پر افتخار راه سعادت و تعالی میهن و مردم؛ یکتن از سابقه داران و خدمتگزاران صادق جنبش دموکراتیک و ترقی‌خواه کشور، رفیق شفیق الله توده یی در اثرسکته قلبی به جاویدانگی پیوسته اند .
روان شان شاد .
شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مرگ رفیق توده یی را یک ضایعه بزرگ و جبران نا پذیر  نهضت مترقی و ملی جامعه سیاسی افغانستان دانسته و خویش را درین درد و اندوه شریک میدانیم.

بدینوسیله  مراتب تسلیت و همدردی خویش را برای اعضای شریف خانواده، رفقا و دوستانشان  ابراز داشته صبر جمیل برای شان استدعا میداریم و روح  شادروان رفیق شفیق الله توده یی را شاد میخواهیم.

 

شورای سراسری( ن وزا )در فدراسیون روسیه

*****