تعداد مهمانان سایت

ما 52 مهمان آنلاین داریم

*****

*****

پـــــــــیـــام تسلّیت

با انده فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم جاوید "سنگر" افسر حوزۀ ششم امنیتی قوماندانی امنیۀ ولایت کابل، خواهرزادۀ رفیق نور "سنگر" در اثر حملۀ وحشیانۀ انتحاری دشمنان سوگند خوردۀ مردم افغانستان بالای حوزۀ امنیتی متذکره جام شهادت نوشیده و به ابدیت پیوسته است.

اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیهِ را جعُون

به نمایندگی از شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، مراتب تسلیت عمیق و همدردی و غمشریکی صمیمانه ی خویش را به این مناسبت المناک به رفیق عزیز سنگر، خانواده و بازماندگان جاوید شهید تقدیم، برای مرحومی بهشت برین وبه اعضای خانواده و نزدیکان مرحومی صبر و شکیبایی از بارگاه خالق هستی استدعا مینمایم.

روح اش شاد و یاداش گرامی باد

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نوزا

*******

پیام تسلیت

با ابراز تآثر و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم داکتر خواجه وکیل احمد برادر شخصیت برازنده سیاسی - نظامی و اجتماعی کشور ما رفیق  جنرال صاحب خواجه میر احمد ؛ جهان فانی را وداع گفته و به رحمت حق پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق جنرال صاحب خواجه میر احمد ، فامیل محترم ، اقارب و دوستان شان  ابراز داشته - روح آن مرحوم را شاد  و به بازماندگان شان صبر جمیل از ایزد متعال ارزو میدارم.

محمدعوض

رئیس شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراسیون روسیه

******

پیام تسلیت

با درد وتآثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم  که  محترم خلیل کامل برادر احمد شاه زبره، یکی از  نخبگان سیاسی جنبش دموکراسی  وترقی کشور ما  ؛ در اثر تکلیف  مریضی که  عاید  حال  شان بود  داعیه اجل را  لبیک  گفته  وبه  رحمت  حق  پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدین وسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به رفیق  محترم احمد شاه زبره ،همه اعضای محترم  فامیل- اقارب ،دوستان وجمله بازماندگان ان مرحوم ابراز داشته  صبر جمیل از خالق یکتا برایشان  خواهانیم و روح آن مرحوم را شاد و یادش را گرامی میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه.

*****

پیام تسلیت

با تآسف و تالم زیاد ، اطلاع حاصل نمودیم که خواهر رفیق داکتر  فرید احمد صالح زاده عضو شورای رهبری مرکزی و عضوشورای سراسری  فدراتیف روسیه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان داعیه اجل را لبیک گفتند و به رحمت حق پیوستند.

انالله و انا الیه راجعون

شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  در فدراتیف روسیه در حالیکه خویش را در این غم بزرگ با رفیق داکتر فرید احمد صالح زاده گرامی شریک میداند ، مراتب تسلیت و همدردی خویش را برای رفیق داکتر فرید احمد صالح زاده ، فامیل و خانواده محترم  شان ابراز داشته برای تحمل این غم عظیم برای شان قلب قوی تمنا میدارد . روح و روان ان مرحومه را شاد  و جنت فردوس جایگاه ابدی شان گردد.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری ن.و.ز.ا در فدراتیف روسیه

******

پیام تسلیت شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

با درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق محترم میر صاحب کاروال عضو پر افتخار و یکی از کادر های برجسته ح د خ ا- در اثر مریضی که عاید حال شان بود در شهر راستوف جمهوری فدراتیف روسیه داعیه اجل را لبیک گفته وبه جاودانگی پیوست .

انالله و انا الیه راجعون

نبود رفیق کاروال درمیان دوستان یک ضایعه ی بزرگ به جنبش روشنفکرانه وترقی خواهانه است.بدین وسیله  مراتب تسلیت وهمدرد ی خویش رابه این اندوه بزرگ ،به کلیه دوستان ابراز میدارم .

روان آن مرد مبارز شاد و خاطراتش جاویدان باد
شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نوزا

*******

پیام تسلیت

با درد وتآثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم  که رفیق محترم میر  صاحب  کاروال  یکی از  پیشکسوتان جنبش دموکراسی  وترقی کشور ما  ؛ سابق  عضو  بیروی  سیاسی و کمیته مرکزی  حزب  دموکراتیک  خلق  افغانستان در  اثر  مریضی که  عاید  حال  شان بود در شهر راستوف  جمهوری  فدراتیف  روسیه  داعیه اجل را  لبیک  گفته  وبه  رحمت  حق  پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

بدین وسیله شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراسیون روسیه مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به همه اعضای محترم  فامیل- اقارب ،دوستان و قشر روشنفکر کشور  وجمله بازماندگان ان مرحوم ابراز داشته  صبر جمیل از خالق یکتا برایشان  خواهانیم و روح آن مرحوم را شاد و یادش را گرامی میداریم.

محمد عوض

رئیس شورای سراسری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فدراتیف روسیه.

*****

اعلان فوتی


با درد وتآثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم  که رفیق محترم میر  صاحب  کاروال  یکی از  پیشکسوتان جنبش دموکراسی  وترقی کشور ما  ؛ سابق  عضو  بیروی  سیاسی و کمیته مرکزی  حزب  دموکراتیک  خلق  افغانستان در  اثر  مریضی که  عاید  حال  شان بود در شهر راستوف  جمهوری  فدراتیف  روسیه  داعیه اجل را  لبیک  گفته  وبه  رحمت  حق  پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

نبود رفیق  محترم  میر  صاحب  کاروال را  یک  ضایعه بزرگ برای  روشنفکران  و  ترقی خواهان  کشور پنداشته روح  ان  مرحوم  را  شاد ویاد شان  را گرامی  میداریم.

*******

پیا م تسلیت إ

با درد و دریغ اگاهی حاصل نمودیم که محترم الحاج ضیاالحق توخی سابق کارمند اسبق  در

ریاست عمومی  مواد نفتی پدر رفیق حمیده همزاد عضو شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ،به اثر مریضی که عاید حال شان بود ،داعی اجل را لبیک گفته  اند.

انا لله و انا الیه راجعون

اعضای شورای  اروپایی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان وفات مرحوم الحاج   توخی فقید

را به رفیق حفیظ الله همزاد  رئیس شورای اروپایی  نوزا ،  رفیق حمفیق حمیده همزاد ، فامیل های محترم همزاد و توخی و بازمانده گان آن مرحومی  تسلیت گفته از درگاه رب العزت برای شان صبر جمیل خواهان است .  روح  متوفا شاد  وجنت فردوس جایش گردد

صمد راحم برومند

مسوول اسناد و ارتباط شورای اروپائی نوزا

*******

پیام تسلیت شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان إ

با اندوه فراوان از وفات مرحوم محمد یاسین برادر بانوی فرهیخته محبوبه جان کارمل اطلاع حاصل نمودیم .

انا لله و انا الیه راجعون

شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این مناسبت مراتب تسلیت و همدردی خویش را برای محترمه بانو محبوبه جان کارمل ، رفیق ارجمند  کاوه کارمل ، فامیل و اقارب شان ابراز داشته  از ایزد منان برای شان صبر و شکیبائی مسئلت میدارد . روح متوفا شاد و جنت برین جایگاه ابدی شان گردد .

شورای کار شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان

*******

پـــــــــیـــام تسلّیت

با انده فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم الحاج ضیاالحق توخی پدر محترمه حمیده همزاد و خسر رفیق گرامی حفیظ الله همزاد رئیس شورای اروپایی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به اثر مریضی عایده دیار فانی را وداع گفته اند.

اِنّا لِلّه و اِنّا اِلیهِ را جعُون

به نمایندگی از شورا رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، مراتب تسلیت عمیق و همدردی صمیمانه ی خویش را به این مناسبت المناک به فرزندان ارجمندش، نزدیکان ، دوستان و وابستگان شاد روان مرحوم توخی تقدیم ، به متوفا بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از بارگاه خالق توانا و دادگر مسئلت مینمایم.

روح اش شاد و یاداش گرامی باد

شیرمحمد برزگر

 

رئیس شورای رهبری نوزا

******

پیام تسلیت

با تآسف ودرد اطلاع  حاصل  نمودیم  که  محترم  الحاج ضیاء الحق خسر بزرگوار  رفیق گرانقدر حفیظ الله  همزاد عضو شورای  رهبری  مرکزی ورئیس شورای  اروپایی نهضت واحد  زحمتکشان  افغانستان -پدر بزرگوار رفیق حمیده  همزاد عضو  شورای  اروپایی نوزا ؛ جهان  فانی  را داع گفته  و  به  رحمت  حق  پیوستند.

انا لله و انا الیه راجعون