نوشته شده توسط آزادی    سه شنبه ، 7 مارس 2017 ، 06:41    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
یکصدو هفتمین سالروز هشتم مارچ ، روز بین المللی زن برای زنان گران ارج افغانستان و زنان جهان مبارک إ

یکصدو هفتمین سالروز هشتم مارچ  ، روز بین المللی زن

برای زنان گران ارج افغانستان و زنان جهان مبارک إ


در تاریخ بشری روز های خجسته وجود دارد که به احساس خرسندی  از آن روز ها استقبال و تجلیل میگردد . هشتم مارچ یکی از همان روز های است که نقش بزرگی را در تکامل جنبش زنان بخاطر همبستگی و وحدت زنان ایفاء نموده است . یکصدو هفت سال قبل ، در دومین کنفرانس زنان ترقیخواه و عدالت پسند در کوپنهاگ ، 8 مارچ به مثابهء روز همبستگی زنان برگزیده شد از آن زمان تاکنون در اثر مبارزات حق طلبانه زنان پیشگام جنبش جهانی زن ،  تغییرات زیادی در جهان پدید آمده و توآم با آن زنده گی زنان نیز تغییراتی را به خود دیده است .

مبارزات حق جویانه این زنان در طی مدت ( 107 ) سال که امروز در سراسر جهان از آن بعنوان یک روز تاریخی زنان قهرمان تاریخ جهان که نام شان در صفحات تاریخ جهان بشریت ثبت گردیده است ، تجلیل بعمل میآید . این موضوع خود توانائی های زنان مبارزعدالتخواه جهان را در تاریخ بشریت ، نشان میدهد و مسلمآ که مسیر ها و فراز و فرو.د های دشوار را بخاطر احقاق حقوق مدنی واجتماعی شان پیموده اند تا اینکه توانستند به اهداف والای حقوق اجتماعی و انسانی خویش نایل گردند . ایشان که با چالش ها و بی عدالتی های گستردهء اجتماعی مواجه بودند ، با همبستگی جمعی و در اثر  مبارزات عدالتخواهانه شان توانستند وضعیت ناگوار زنان سراسر جهان را کاملآ بهبود بخشند و به آنچه حق آنها در حیات اجتماعی جامعه بود ، دست یازند .

هرگاه در تاریخ جنبش زنان در افغانستان نظر انداخته شود به وضوح  دیده میشود که زنان رنجدیدهء  افغانستان  تقریبآ از سه دهه به اینطرف بویژه در وضعیت ناهنجار کنونی  کشور ، شرایط بدتر از وضعیت آن زمان را در نظام سیاسی – اجتماعی  افغانستان  دارند ، زنان رنجدیده افغانستان همواره مورد خشونت های شدید خانواده گی  و اجتماعی قرار دارند و قربانیان رفتارهای  وحشیانه و جنایات جاهلان و جامه سپید های سیه دل  در جامعه میباشند . آمار وحشت ،  دهشت و خشونت های وحشیانه علیه زنان در میهن نظر به سایر کشور ، بیداد میکند به نحوی که زنان آخرین حقوق انسانی و آزادی های مدنی را که در نتیجه مبارزات دلیرانه شان بدست آورده بودند ، از دست دادند . سنگسار ، تیرباران زنان  ، تادیب های ناشی از قطع کردن گوش و بینی و دها اقدام خشونت آمیز و ددمنشانه ، بویژه اینکه این اعمال خشونت بار، همین حالا در کشور در اشکال آتش زدن به مکاتب دخترانه و مانع شدن شان از رفتن به مکتب و اذیت و تهدید زنان نان آور خانواده که باید برای تآمین معیشت خود و کودکان شان کار میکنند ، به شدت ادامه دارد و دردمندانه که اشکال مختلف خشونت در خانواده و عرصه های کار زنان کاملآ به امر طبعیی قرار گرفته است که بخش قابل ملاحظهء آن در سنت های کهنه و پوسیده قبیلوی ریشه دارد . اوضاع و شرایط مافیائی مسلط بر جامعه  نشاندهنده آن است که زنان نجیب کشور با چالش های عظیمی که فرا راه زنده گی شان در حیات جامعه قرار دارد ،چگونه با وحشت دست و پنجه نرم میکنند.

بناء 8 مارچ روز بین المللی زن نباید محدود به سخنرانی ها ، تدویر محافل و گردهمآئی ها که از این روز همه ساله در سراسر جهان و از جمله از جانب نیروهای عدالت پسند در کشور ما تجلیل میگردد ، برگزار شود ، بلکه هشتم مارچ پیآمد حمایت از عدالت خواهی ، دادخواهی ، آزادی خواهی و حق طلبی برای زنان همه جهان است . باید زنان دلیر و دادخواه و نهاد های مدنی زنان بخاطر خواستن حق انسانی شان در جامعه با همبستگی و تسناند باهم ، صدای خویش را در پرتو جهات دموکراتیک قانون اساسی ،  بلند  نمایند .

نهاد ها و سازمان های ملی ، دموکرات و ترقی خواه و عدالت پسند در برابر تاریخ وظیفه دارند تا از جنبش عدالت خواهی و همبستگی زنان رنجدیده و عذاب کشیده کشور جهت اعاده حقوق مدنی و اجتماعی شان و اصل برابری حقوق و نقش زنان با مردان و مبارزه برابر و باور برابر برای تحقق این اصل که عدول ناپذیر است ، قاطعانه حمایت و عملآ پشتیبانی نمایند

مستحکم باد همبستگی زنان با شهامت کشور

پیروز باد  جنبش عدات خواهی زنان در سراسر جهان

حفیظ الله همزاد

 

7 مارچ 2017

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ، 7 مارس 2017 ، 06:47 )