نوشته شده توسط آزادی    چهارشنبه ، 15 مارس 2017 ، 14:52    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
چهاربیتی های نوروزی

چهاربیتی های

نوروزی

بیا نوروز،که ما را شاد گردان

دلِ   ویرانه را ، آباد گردان

ز زنجیر جهالت این وطن را

بهرقیمت که شد آزاد گردان

##

بیا نو روز هوایت خوشم آید

صدای بلبلان در گوشم آید

حلولت را بهانه کرده یارم

سحرگاهان او در آغوشم آید

##

نیازی ها زنورت بیم کردند

همه یکسان ترا تحریم کردند

چو گشتند غرق دریای ظلمت

به حکم داعشی تعظیم کردند

##

بیا نوروز! من وتو راز داریم

هجوم تار وظلمت باز داریم

شکسته بال آئین جهالت

به اوجِ بیکران پرواز داریم

##

بیا نوروز! ز تاریکی ،کن آزاد

دیگر مشنو صدای داد وبیداد

هزاران تف بکن برروی«کوثر»

بگو آورد مرا مسعود «حداد»

مسعود حداد

 

15 مارچ 2017