نوشته شده توسط آزادی    جمعه ، 28 آوریل 2017 ، 06:43    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
پیام شاد باش به مناسبت قیام مسلحانه هفت ثور

پیام شاد باش به مناسبت قیام مسلحانه هفت ثور


داکترآرین

مردم غیور و با شهامت افغانستان، رفقای گرامی، میهن پرستان افغانستان، به پاس گرامی داشت از مبارزان به پا خواسته خلق، که از میان دود، آتش و خون - آزادی و اسقلال، عدالت و برابری، سعادت و خوشبختی را  با به سر رسانیدن قیام مسلحانه هفتم ثور برای مردم زحمتکش افغانستان به ارمغان آوردند، تبریکات صمیمانه و درودهای گرم  و رزم جویانه خویش را به مناسبت سی و نهمین سالگرد این قیام مسلحانه ثور تقدیم می نمایم. .

این قیام رویدادی بزرگ تاریخی در حیات سیاسی-اجتماعی مردم و تمام زحمتکشان افغانستان بود و هست، میهن پرستان افغانستان نه تنها نقش سترگی را بخاطرآزادی، عدالت و برابری خلقها در این قیام به عهده داشتند، بلکه به عنوان تواناترین نیروی سیاسی کشور، علیه ظلم و ستم، بی عدالتی و فساد، تاریک اندیشی وعقب گرایی، تروریزم و بنیدگرایی مبارزه کرده و جهت وحدت خلق، حاکمیت ملی، اسقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور رزمیده و پرچم افغانستان آزاد و سر بلند را در جهان در اهتزاز در آوردند و جامعه ملی دموکراتیک افغانستان را بنا نهادند..

این جشن فرخنده را که یاد و بودی، اولین نظام مردمی است، به تمام میهن پرستان که خواستار نظام عدالت و برابری، ترقی و دادخواهی و دولت همه مردم و دموکراسی خلقی اند، یک بار دیگر  صمیمانه شادباش می گویم، پیروزی های خلق ترقی خواه افغانستان را به خاطر برگشت به پیاده نمودن آرمانهای شریفانه و مردمی و مترقی حزب و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان خواهانم..

 

با درودهای فراوان - داکترآرین