نوشته شده توسط آزادی    چهارشنبه ، 22 می 2013 ، 10:35    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

تمام تعلقات ورابطه های حزبی از تشکیلات حزب مردم افغانستان که بعد از این حزب نام نهاد مردم افغانستان شناخته می‌شود بصورت قطع منفصل میباشد..

 


جلسه فعالین شورا ها و کمیته های کاری بیرون مرزیاصولگرایان دایر گردید

 

جلسه مشترک رفقای مسئولین ونماینده گان کمیته موقت اصولگرائی در اروپا، شورای سراسری فدراتیف روسیه، شورای شهرکسل المان، کمیته کاری اصولگرایان در کانادا بتاریخ 20 ماه می 2013 از طریق شبکه پال دایر گردید.

در آغاز رفیق حفیظ الله همزاد ریس کمیته موقت اصولگرائی در اروپا با صحبت مقدماتی رسمیت جلسه را اعلان نموده و حضور بهم رسانی ر فقا را در این نشست خیر مقدم گفته ، ضرورت برگزاری این جلسه را با ارائه اجندای مشخص بیان نمودند.

در کار جلسه مشترک فعالین بیرون مرزی اصولگرایان رفقای گرانمایه رفیق شیر محمد بزرگر، رفیق نسیم سمون و رفیق انجینرعزیز از داخل کشوربوسیله خط تیلفون شرکت داشتند.

بنا به پیشنهاد رفیق حفیظ الله همزاد ، رفیق شیر محمد بزرگر با صحبت مقدماتی جلسه را سمتدهی نموده و در ادامه پیرامون مسایل حزبی، عوامل شکست وحدت با حزب رفیق حزب متحد ملی ، ریشه‌های تولید بحران و شرایط تحمیل بحران بالای حزب به تفصیل صحبت نمودند.

بعد از رفیق نسیم سمون عضو شورای مرکزی اصولگرایان برای سخنرانی در این جلسه دعوت بعمل آمد رفیق نسیم سمون پیرامون چگونگی کارو فعالیت رفقا طرح و ارائه نظریات، دیدگاه ها و پیشنهاد ات، و تماس های شخص خودشان جهت رفع بحران ، با عاملین وحامیان خلق این بحران در داخل کشور و افراد توظیف شده از اروپا به طور روشن، شفاف ،واضح و مستند صحبت نمودند.

رفیق انجینر عزیز عضو شورای مرکزی اصولگرایان که در کار جلسه از طرف رفقای بیرون مرزی دعوت شده بودند جریان واقعی پلینوم 21 ثور 1391 را با زمینه و پیشینه ای آن ، پیامد های بحران آفرین نتائیج ابطال آنرا مشرح و، مستند و مستدل برای رفقا توضیح نمودند .

پیرامون مسایل مطروحهء جلسه رفقا عزیز فروغ ، حفیظ الله همزاد ، نور الدین شمس ، محمدعوض ،یعقوب هادی  و خواجه محمد صدیقی  به نوبت صحبت نموده دیدگاه ونظریات شانرا با رفقا در میان گذاشتند .

جلسه با ارزیابی همه جانبه به این نتیجه رسید که عاملین وحامیان خلق بحران در حزب مردم افغانستان در تبانی با افراد وارتباطات مشکوک، حزب را اشغال نموده و توطئه گران معلوم در صلاحیت های تشکیلاتی بصورت پوشیده نفوذ داده شده‌است. لذا با در نظرداشت موارد مشهود خیانت، بیش از این ادامه کار و مبارزه در جنب چنین تشکیلات، خلاف اصول و پرنسیب های تعهد شده حزبی بوده و حضور در چنین تشکیلات در تضاد وتناقض با آرمانها و اهداف قبول شده قرار میگیرد. بنا به این به اتفاق آرا فیصله گردید که تمام تعلقات ورابطه های حزبی مشترکین این جلسه تاریخی از تشکیلات حزب مردم افغانستان که بعد از این حزب نام نهاد مردم افغانستان شناخته می‌شود بصورت قطع منفصل میباشد..

جلسه که ساعت ( 7 ) شام به وقت اروپا  دایر گردیده بود  ساعت ( 10 ) شب در فضای رفیقانه پایان یافت .

پیروزباد اصولیت، تعهد ووحدت هم اندیشان

مشترکین جلسه فعالین شورا ها وکمیته های بیرون مرزی اصولگرائی

گزارش صوتی جلسه بعد به نشر میرسد   

 

 

آخرین بروزرسانی ( شنبه ، 31 آگوست 2013 ، 08:01 )