نوشته شده توسط آزادی    یكشنبه ، 15 سپتامبر 2013 ، 17:26    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

بسم الله الرحمن الر حیم

اساسنامه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

فصل اول

ماده اول

اساسنامه قانون تنظیم حقوق ، وجایب ، وظایف ، صلاحیتها و مکلفیت های اعضای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان است که نحوۀ روابط با همی آنان ، مقامات  و ساختار تشکیلاتی ان را مشخص میسازد .

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان سیاسی پیشروومستقل است که ادامه دهندۀ جنبش دادخواهانه و مبارزات طولانی آزادی خواهان کشور در مطابقت به اوضاع و شرایط جدید کنونی کشور بوده ، متعلق به اقشار وسیع اجتماعی میهن ، اعم از روشنفکران آگاه و وطندوست ، فرهنگیان فرهیخته ، استادان دانشگاه ها و پوهنتونها ، آموزگاران مکاتب ، دانشجویان ، دانش آموزان ، کارمندان و کارکنان دولتی ، ادارات ، موسسات خصوصی تحصیلی ، متخصصان ، کارگران ، دهقانان ، اقشار میانه حال روستائی ، پیشه وران ، متشبثین خصوصی ، سرمایه گذاران وتجارملی ، روحانیون وطندوست وعدالت خواه میباشد.

فصل دوم

ماده دوم

شرایط عضویت در نهضت :

عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان داوطبانه است. هر شهروند وهموطن وطندوست و با تقوای افغانستان که سن 18 سالگی را تکیمل کرده باشد ، برنامه و اساسنامه را بپذیرد و در راه تحقق آن مبارزه نماید ، در جلسات سازمانی فعالانه ومنظم شرکت کند ، حق العضویت بپردازد و در احزاب و سازمانهای سیاسی دیگرعضویت نداشته باشد ، میتواند عضو نهضت باشد.

ماده سوم

شرایط پذیرش به عضویت نهضت :

پذیرش به عضویت نهضت واحد زحمتکشان افغانستان انفرادی بوده و از طریق واحدهای اولیه صورت میگیرد و از جانب شورا های  ناحیوی ، ولسوالی و بیرون مرزی " کشوری "  تصویب میگردد. داوطلب عضویت در جلسه ایکه در مورد عضویت آن به نهضت تصمیم اتخاذ میگردد ، حضور میابد.

پذیرش دسته جمعی عضویت در نهضت ، توسط شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان صورت میگیرد.

ماده چهارم

هرعضو نهضت حق دارد که:

درجلسات روی سیاست ها و موضیعگیری های نهضت  و موضوعات مربوط به زندگی سیاسی و سازمانی غور و بحث نموده ، در تنظیم سیاست های آن فعالانه سهم بگیرد .

هرعضو حق دارد که در روند انتخابات و گزینش اعضاء در مقام  ارگان های تشکیلاتی  به حیث انتخاب کننده و یا انتخاب شونده فعالانه سهم بگیرد و در این انتخابات ، کاندیداتوری خویش را شخصاً و مستقیماً به جلسه ارایه بدارد.

هرعضو حق اگاهی یافتن از فعالیت ها و تصامیم ارگانهای بالاتر  ، حق مطلع شدن از اجراات در رابطه با پیشنهاد ها و نظریات خویش را دارد.

هرعضو در جلساتی  که پیرامون اتهامات و تخلفات وی رسیدگی بعمل میاید ، و یا در آن مورد تصمیم و فیصله اتخاذ میگردد ، حق دارد در فضای آزاد و دموکراتیک از خود دفاع نماید. در صورت عدم قناعت به فیصله های صادر شده ، حق شکایت کتبی تا سطح اجلاس عالی را دارد.

ماده پنجم

وظایف و مکلفیت های  اعضای نهضت

هرعضو نهضت موظف است که :

در راه تحقق اهداف برنامه وی و رعایت موازین تشکیلاتی مندرج اساسنامه  مبارزه کند.

در بلند بردن و ارتقای سطح فهم ، دانش و اگاهی سیاسی و آموزه های علمی و سنت های اجتماعی و فرهنگی بکوشد.

در برابر دگر اندیشان سیاسی تحمل پذیر بوده ، برای همکاری با آنها در راه تحقق اهداف اساسی مشترک ، تلاش نماید.

ارزش های انسانی ، سیاست جاری و دورنمای نهضت را بین مردم تبلیغ نموده در جلسات و گرد همائی های آن شرکت فعال نماید.

درکاروفعالیت سازمان های اجتماعی و ارائهء  نظریات مفید برای انها فعالانه شرکت ورزد.

بمنظور رشد کمی و کیفی ، سطح دانش خود وصفوف نهضت سعی وتلاش نماید.

حق العضویت  خویش را ماهوار بپردازد.

ماده ششم

مجازات در نهضت

هرعضو در صورت تخطی از موازین اساسنامه ، با تذکر شفاهی ، توصیه ، اخطار و اخراج از نهضت ، مجازات میگردد.

تصمیم اخراج از عضویت نهضت ، در واحد های اولیه اتخاذ گردیده وپس از تصمیم شورای رهبری مافوق نهائی میگردد .

هرعضو که مورد مجازات قرار میگیرد ، حق دارد که در جلسه حاضر باشد و میتواند به ارگانهای رهبری کننده  بشمول اجلاس عالی ، شکایت کند.

اخراج از نهضت شدید ترین مجازات است. لذا تصمیم گیری و صدور فیصله در این مورد مبنی بر تائید آن ، مستلزم موجودیت مدارک موثق است. اسناد و مدارک مذکور باید بطور دقیق ، عادلانه و بی طرفانه مورد غور و بررسی قرار داده شود.

هرعضو حق دارد بنابردلایل موجه وتصمیم شخص خودش ، قطع عضویت اش را ازنهضت کتباً اعلان نماید.

فصل سوم

ماده هفتم :

ساختار تشکیلاتی و ارگانهای نهضت

تشکیلات نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، شامل ارگانهای ذیل است:

· واحد های اولیه .

· واحدهای محلی شامل:  "ولایتی ، شهری ، ولسوالی ، ناحیوی و برون مرزی" .

· کمیسیون نظارت وبررسی.

· هیاًت رئیسه .

· شورای کار مرکزی .

· شورای رهبری .

· اجلاس عالی.

ماده هشتم

اجلاس عالی

اجلاس عالی،عالیترین ارگان تصمیم گیری ورهبری کنندۀ نهضت است که با اشتراک فعال نمایندگان انتخابی کنفرانس های واحد های  ولایتی  ، شهر های معادل ولایت در داخل و نمایندگان انتخابی واحد های  بیرون مرزی در خارج کشور ، دایر میگردد.

تعیین دوره انتخاب و معرفی نماینده از جانب هر سازمان نهضت " در داخل و خارج کشور " جهت شرکت در اجلاس عالی ، توسط طرزالعمل جداگانه شورای کارمرکزی عندالموقع مشخص میگردد.

اجلاس عالی دارای صلاحیت های ذیل میباشد:

استماع گزارش شورای رهبری در فاصله بین دو اجلاس عالی.

تصویب و تعیین مشی استراتیژیک ، برنامه و اساسنامه .

انتخاب اعضای شورای رهبری .

تصویب و تغییر نام ، بیرق ، مهر و نشان نهضت.

تصویب انحلال نهضت.

اجلاس عالی شورای رهبری بصورت عادی هر ( دو ) سال یک بار برگذارمیگردد.

اجلاس فوق العاده شورای عالی در حالات خاص میتواند بر اساس تصمیم دو سوم اعضای شورای رهبری تدویر یابد. برگذاری اجلاس شورای عالی بر مبنای طرزالعمل شورای رهبری و یا از جانب ارگانی که شورای رهبری برایش صلاحیت میدهد ، تنظیم میگردد.

نصاب اجلاس شورای عالی با حضور دو ثلث نمایندگان منتخب تکمیل میشود و تصامیم اجلاس عالی با رای اکثریت نمایندگان حاضر اتخاذ میگردد.

ماده نهم

درفاصله بین دو اجلاس شورای عالی شورای رهبری ، پلینوم شورای مرکزی عالی ترین مقام تصمیم گیرنده و رهبری  کنندۀ نهضت واحد زحمتکشان افغانستان است.

شورای رهبری  در فاصله بین دو اجلاس شورای عالی میتواند ، عضویت یک ثلث اعضای شورای رهبری را در صورت عدم رعایت موازین سازمانی  و تعلل در وظایف ، در حالت تعلیق قرار داده و به عوض شان از میان اعضای شایسته ، فعال و مستحق نهضت ، اشخاص دیگری را برگزیند.

انتخاب رئیس نهضت واحد زحمتکشان افغانستان براساس رأی اکثریت  اعضای شورای رهبری صورت گرفته وبنابه رأی دوثلث اعضای شورای رهبری ، سبکدوش شده میتواند .

شورای رهبری دارای صلاحیت ها و وظایف آتی میباشد:

انتخاب رئیس و معاونین شورای رهبری ، اعضای شورای کار مرکزی و اعضای کمیسیون نظارت و بررسی.

تائید و تعدیل سیاست جاری نهضت در فاصله بین دواجلاس عالی .

دعوت اجلاس عالی فوق العاده .

استماع گزارش شورای کار مرکزی  و کمیسیون نظارت و بررسی.

جلسات عادی شورای رهبری ، سال یک مرتبه دایر میگردد. جلسات فوق العاده  شورای رهبری ، بنابر تصمیم شورای کار مرکزی با پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای رهبری میتواند پیش از موعد آن دایر گردد.

ماده دهم

شورای کارمرکزی که فعالیت نهضت را در فاصله بین دو اجلاس شورای رهبری استقامت میدهد ، به اساس مصوبات شورای رهبری  و اجلاس عالی ، فعالیت خود را تنظیم نموده دارای صلاحیت هاو وظایف ذیل است:

انتخاب اعضای هئیت رئیسه از میان اعضای شورای کارمرکزی و شورای رهبری .

تائید وتعدیل تشکیل شعبات شورای مرکزی ، تعیین روسای شعبات شورای مرکزی وایجادشورا های کارمحلی و شورا های کار برون مرزی بنابر پیشنهاد هئیت رئیسه.

استماع گزارش هئیت رئیسه ، تصویب طرزالعمل ها و لوایح کار ارگانهای تشکیلاتی .

بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف و نظارت بر تطبیق مقرره امور مالی نهضت .

تعدیل سایر صلاحیت ها بمنظور تحقق اهداف برنامه ئی و مصوبات اجلاس عالی وشورای رهبری به استثنای صلاحیت اختصاصی شورای رهبری .

تعیین مسئوولین ، معاونین و کارمندان حرفوی شعبات شورای رهبری ، شورا های  ولایتی ، شورا های بیرون مرزی و شهری معادل ولایت.

جلسات شورای کار مرکزی طبق پلان کاری ، هردوماه یکبارودر صورت لزوم به طور فوق العاده نیز دایر شده میتواند.

تحکیم مناسبات نیک و دوستانه با احزاب ، سازمان های سیاسی و اجتماعی و تفاهم با انها غرض تامین اتحاد ها و ائتلاف های ضروری موقت و دایمی با رعایت اصول مرامی وسازمانی.

ماده یازدهم

هیئت رئیسه :

هئیت رئیسه ارگان دایماً فعال  بوده و متشکل از رئیس و معاونین نهضت و اعضای هئیت رئیسه است. سه تن اعضای هئیت رئیسه از جانب شورای کارمرکزی انتخاب میشوند.

هئیت رئیسه دارای وظایف وصلاحیت های ذیل است:

رهبری کار و فعالیت شعبات شورای رهبری و ارگانهای محلی آن بطور دوامدار وسیستماتیک در فاصله بین دو اجلاس شورای کارمرکزی ، جهت اجراوتحقق فیصله هاومصوبات اجلاس عالی، شورای رهبری و شورای کار مرکزی .

تامین روابط نیک و دوستانه با سایر احزاب ، نهاد ها و سازمانهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی حامی صلح ، دموکراسی و حقوق بشر ، تساوی حقوق زن و مرد در سطوح ملی و بین المللی ، تحکیم مناسبات حسنه باارگانهای دولتی بمنظور تامین شرایط مساعد کار جهت رعایت و تحقق اصول برنامه وی و سازمانی.

تعدیل سایر صلاحیت ها غرض عملی ساختن اهداف برنامه وی  به استثنای صلاحیت های اختصاصی شورای کارمرکزی و شورای رهبری .

هرعضوهئیت رئیسه فعالیت یک و یا چند شعبه شورای رهبری را کمک ونظارت نموده و به جلسه هئیت رئیسه گزارش میدهد .

تشکیل وطرزکارشعبات شورای رهبری توسط طرزالعمل جداگانۀ مصوب شورای کارمرکزی وشورای رهبری تنظیم میگردد.

جلسات هئیت رئیسه ماه  یکبار و در صورت لزوم بطور فوق العاده دایر شده میتواند.

ماده دوازدهم

رئیس شورای رهبری دارای وظایف و صلاحیتهای زیرین است:

ریاست جلسات شورای رهبری ،  شورای کارمرکزی و هئیت رئیسه را به عهده داشته ، در رابطه با سایر احزاب و نهادهای ملی و بین المللی از نهضت نمایندگی نموده اجراات خود را در هماهنگی با هئیت رئیسه ، تنظیم میدارد. از گزارش دهی اجراات بموقع نزد شورای کار مرکزی و شورای رهبری ، مسوولیت دارد .

رئیس شورای رهبری میتواند در صورت ارزیابی مثبت کار و فعالیت وی دردوره اول ، برای یک دورۀ دیگرنیز به این سمت انتخاب گردد.

ماده سیزدهم

کمیسیون نظارت و بررسی

کمیسیون نظارت و بررسی ، ارگان نظارت کننده بر اجراات مواد اساسنامه ، امور مالی ، اداری و سیاسی نهضت است. اعضای این کمیسیون توسط شورای رهبری  و از جمع اعضای شورای رهبری، انتخاب میگردند.

وظایف کمیسیون نظارت و بررسی توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد.

ماده چهاردهم

شورا های ولایتی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، متشکل ازشورا های  ولایتی ، شهر کابل ، ولسوالی ، ناحیوی و واحد های اولیه میباشند .

ماده پانزدهم

شورای های  ولایتی ، بیرون مرزی و  شهر کابل عالیترین ارگان رهبری کننده آن سازمان ها  در محلات اند و از فعالیت خویش به ارگان مرکزی نهضت و کنفرانس ولایتی و کنفرانس شورا های بیرون مرزی گزارش میدهند. شورای کار مرکزی میتواند برخی از شورا های شهری را ازصلاحیت و وظایف شورای ولایتی ، برخوردارسازد.

شورای های ولایتی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:

رهبری و سمتدهی سازمان ولایتی مطابق اسناد برنامه ئی و تشکیلاتی.

اتخاذ تدابیر در جهت تحقق فیصله های ارگانهای رهبری کننده و اجرائیوی مرکزی.

تنظیم امور مربوط به جلب و جذب " پذیرش به عضویت نهضت "   وجمع آوری حق العضویت ها و اعانه ها .

تدارک و تدویر کنفرانسها ، بر بنیاد تصامیم و طرزالعمل ارگانهای مرکزی.

انتخاب و عزل اعضای شورا های کار ولایتی.

پیشنهاد انتخاب وعزل مسئوولین شعبات شورا های ولایتی به شورای کارمرکزی.

شورا های ولایتی میتوانند برخی از صلاحیت های خویش را به شورای های شهری وشورا های  ولسوالی تفویض نماید.

ماده شانردهم

شورا های ولسوالی ، شهری و ناحیوی  در ولسوالی ها ، شهرها و نواحی که در آنها تعداداعضای نهضت بیشتر از "25" تن میباشد ، ایجاد میگردد.

شورای  ولسوالی ، شهری و ناحیوی، امور سازمانی و تشکیلاتی خویش را مطابق این اساسنامه و رهنمودهای شورای ولایتی تنظیم مکیند و از اجراات خویش به شورا های  رهبری مافوق ، گزارش میدهد.

ماده هفدهم

واحد اولیه بدنهء اساسی نهضت و حلقه وصل ان با مردم است.واحد اولیه بر اساس محل زیست و محل کار ایجاد میگردد. سازمان های ولسوالی ، شهری و ناحیویی که فاقد ساختار پائین اند ،  واحد اولیه شمرده میشوند.

ماده هجدهم

واحد اولیه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

تبلیغ سیاست نهضت و انتقال ذهنیت عامه ، پیشنهادات و انتقادات هر عضو را به ارگانهای رهبری کنندهء مافوق .

جلب ، جذب و پذیرش به عضویت  نهضت به صورت انفرادی ، مطابق رهنمود شعبه تشکیلات.

جمع آوری حق العضویت و اعانه .

پیشنهاد اخراج از عضویت نهضت به ارگان مافوق .

فصل چهارم

ماده نزد هم

احکام متفرقه

درآمد های نهضت علنی بوده از مدرک حق العضویت ها ، اعانه ها ، فروش نشرات و سایر تشبثات قانونی اقتصادی ، تامین میشود.

ماده بیستم

نهضت داری ارگان نشراتی است. فعالیت این ارگانها از جانب هئیت رئیسه تنظیم میگردد.

ماده بیست و یکم

فعالیت سازمان های بیرون مرزی ، درمطابقت به این اساسنامه و براساس طرزالعمل جداگانۀ شورای کارمرکزی وشورای رهبری ، تنظیم میگردد.

ماده بیست و دوم

دفترمرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان درشهرکابل موقعیت داشته ونماینده گی های آن در ولایات مختلف کشور تاسیس شده میتواند .

ماده بیست و سوم

نهضت دارای بیرق ، مهر و نشان میباشد که توسط اجلاس عالی تصویب میشوند.

ماده بیست وچهارم

گروپ موئسسان که از فعالان وطرفداران نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تآسیس وپایه گذاری میشود ، مرام نامه ، اساسنامه ، بیرق ، نشان وشعار آن را تصویب وتمام امور را الی برگذاری اجلاس بعدی رهبری میکند.

ماده بیست و پنجم

صلاحیت انحلال نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را اجلاس عالی آن دارد .

ماده بیست و ششم

بیرق نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به شکل مستطیل برنگ نیلی روشن که حاشیه آن با فیتۀ طلایی احاطه شده ودر وسط آن سمبول نهضت مزین میباشد.

ماده بیست وششم

نشان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، به شکل دایروی توسط دو خوشه گندم از دوجناح از بالا به پائین " اشعه آفتاب ، نیمه گراری ، کبوتر درحال پرواز ، نقشه کوچک افغانستان وکتاب مفتوح " قرار داشته در قسمت تحتانی نشان فیته سه رنگ (بیرق ملی افغانستان ) ودرمتن آن نام نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تحریر یافته است ، مزین میباشد .

------------------------

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان


تاریخ پنج هزارسالۀ کشورماافغانستانازآغاز تا به مرحلۀ کنونی ، مملو از فراز و فرود های گوناگون درعرصه های مختلف حیات و زندگانی مردمان این سرزمین بوده است. درکناراین سیروسفر زیستگاهی،ازآنگاه که فرد به حیث عضو اجتماع خود را شناخت ،بسوی تشکل جامعه گام گذاشت و در مراحل مختلف حیات به دگر گون ساختن زندگی پرداخت.ازاینجاست که این نیروی متحول و دگرگون ساز بامؤلفه های مردم آراسته شد ، و در طول ادوار مختلف از خود کارنامه های ماندگار بجا گذاشت. به گواهی تاریخ انسان این سر زمین در هویت مردم برای براورده ساختن خواست های مردمی روح مبارزه در وجودش زنده شد ، و برای حق زندگی مردمی،حماسه های جاویدان آفرید که بدون شک سلسلۀ آن به تحقق کامل برابری اجتماعی و حصول کلیه ارزشهای انسانی برای تامین زندگی آبرومند و پر از سعادت و خوشبختی ادامه خواهد یافت. نخستین نشانۀ بارز حرکت روشنفکری در افغانستان بعداز رسیدن کشور از دورۀ تحجر تاریخی به زندگی نسبی روشنتر سیاسی ، اجتماعی ، نشر جریده "شمس النهار" در سال" 1872 " و اولین حلقه تشکیلاتی جنبش فکری ترقی خواهان " انجمن سراج الاخبار 1906 – 1909" میلادی بود که چراغ معرفت بسوی تمدن دنیای نوین را روشن ساخت.

مردم افغانستان با طرز تفکر مشروطیت ، استقلال ، آزدای ، دموکراسی ، ترقی و عدالت اجتماعی آگاهی های لازم حاصل نمودند و برای تامین این ارزشهای انسانی با تشکل نهادهای سیاسی ، کمر همت گماشتند و صاحب دورنما های سیاسی و اجتماعی شدند ، و با فرهنگ خدمت گذاری برای مردم کشور ، برای وطن مشترک و مستقل با دید وسیع ترقی و تجدد در میان محافل سیاسی راه گشودند . در فصل جدید مبارزات سیاسی روشنفکرانه در افغانستان ، منورین و شیفته گان آزادی و ترقی به هدف به سر رسانیدن خدمت صادقانه برای مردم کشور ، احزاب و نهاد های سیاسی  " ویش زلمیان ، حزب وطن ، حزب خلق ، حزب سری اتحاد و اتحادیه محصلان دانشگاه کابل" را تشکیل دادند و از جملۀ ارگانهای نشراتی آنها " انگار ، ولس ، وطن ، ندای خلق " در تنویر افکار جامعه و وطندوستان سهم ارزنده داشت.

پیروزی روشنفکران به حمایت و پشتبانی توده های مردم در مبارزات دوره هفتم شورای ملی "مشروطیت سوم" محافل مربوط ارتجاع کهنه کار و طرفداران نظام ملوک الطوایفی را در هراس افگند و اندام دستگاه حاکم آن وقت را به لرزه درآورد ، تا این که جنبش سیاسی وطندوستانۀ مردم کشور را با تحمیل زجر و شکنجه سر کوب و به گونۀ خشن در نطفه خفه ساختند ، و فعالیت سیاسی آنها را ممنوع کردند و آنگاه سرا پای جامعه را سایه دیکتاتوری وحشتناک فرا گرفت.

از آنجائیکه زندگی و زمان بر خلاف ارادۀاربابان ظالم و ستمگر قدرت ، توقف نمی پذیرد دراثر بروز تحولات سیاسی در سیمایجهان و منطقه و وارد آمدن تغییرات اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و درنتیجۀ رشد سطح آگاهی جوانان ، دانشجویان،روشنفکران و فرهنگیان کشور ، نهضت دموکراتیک ضد استبداد جامعۀ افغانستان را دوباره جان تازه بخشید و از جمله پیشگامان این جنبش فرزندان برومند و فدا کار میهن مان با آغاز مبارزۀ سرنوشت ساز ، نظام مسلطوقت را، مجبور به دادن بخش از خواست های مردم از جمله اعلان شاهی مشروطه واداشتند ، که در نتیجه زمینه های نسبی مساعد برای تبارز مظاهر دموکراسی و تا حدود ایجاد فضای باز سیاسی برای ترویج اند یشه های ترقی خواهانه و فعالیت های سیاسی نهضت دموکراتیک و عدالت خواه کشور پدید آمدوبرای نخستین بار بخش از حرکت های سیاسی ، دارای دور نمای سیاسی و اجتماعی شدند. فرهنگ بهتر سیاسی و خدمت گذاری برای مهین مشترک و مستقل با چشم انداز ترقی و تجدد در میان محافل سیاسی،راه گشود.

درسال های چهل سده جاری هجری شمسی، این حرکتهای ترقی خواهانه محتوای داد خواهانه و اجتماعی کسب کردند ، آنچه در گذشته در مقیاس محافل و حلقات سیاسی موجود بود به جنبش ریشه دار اجتماعی تبدیل گردید و در قالب منافع و مواضع سیاسی و اجتماعی مبارزات مردم  ،راه بسوی مشخص شدن و موثر شدن رهنمون گردید.در قالب این حرکتهای اجتماعی بود که میهن عزیز ما افغانستان از قرون وسطائی به زندگی مدرن راه یافت.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان امتداد این بیداری سیاسی مردم ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانستان و ارزشهای مشترک بشریت تشکیل میابد.

نهضت واحدزحمتکشان خود را همراه و همرزم همه نهاد های سیاسی ، سازمان ها و احزابی میداند که آنها خود را در پیوند با این تلاش تاریخی مردم ما در امتداد این میراث روشنفکرانه مطرح میسازد و درفش مبارزه برای استقلال، تجدد ، تحول ، عدالت اجتماعی و دموکراسی را بر می افرازد.

پیوند سازمان ما با این جنبش های تجدد خواهانه پیوند آرمانی است یعنی نهضت واحد زحمتکشان خود را در ادامۀارزش های بشر دوستانه و داوطلبانۀ این جنبش هاتعریف میکند ، بر زمینه های اجتماعی که حاصل تلاش فکری و عملی این جنبش هاست اتکاء میورزد و با کارنامه و انتخاب سیاسی این جنبش برخورد نقادانه و واقعبینانه دارد.

دورنما ها و وسایل

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان درچهارچوبارثیۀ آرمانی ، ملی و مردمی پیشگفته ،وظیفۀ سازماندهی مبارزات مردم را در شرایطی در برابر خود قرار میدهد که باشرایط گذشته تفاوت های ماهوی دارد.

مادردوران انهدام دستاورد های اجتماعی و انحطاط سیاسی و معنوی ، دوران خشونت در برابر حق زندگی ، حیثیت و کرامت انسانی ، دوران بحران عمیق اعتماد ملی ، دوران بن بست های بی سابقه در برابر امنیت و حاکیمت مردم ما و در دوران زندگی می کنیم که همزیستی برادرانۀ اقوام ، مذاهب و زبان های کشورما ، تلخ ترین آزمونها را از سر گذرانده است و تاکنون از سر میگذراند. کشور ما به جولانگاه نیرو های عقب گرا ، ضد عدالت اجتماعی و اشتی ناپذیر با اندیشۀ ایجاد یک جامعۀ مدرن مبدل شده است که با استفاده از امکانات خارجی و یا اتکاه بر ناتوانی دولت در مدیریت دوران بحران ، تجدید سازمان می یابد و به مثابه یک خطر باالقوۀ عقبگرد سیاسی عرض وجود میکند.

نهضت واحد زحمتکشانافغانستان، برای بیرون رفت از این اوضاع اسفبار، از همه وسایل قانونی و مسالمت امیز در راه بسیج مردم کشور استفاده میکند. نهضت در مبارزات انتخاباتی به حیث افاده ضروری اجتناب ناپذیر حیات دموکراتیک شرکت میدارد. در ائتلاف ها و اتحاد های مردمی برای توسعه این دموکراسی و نیل به اهداف ملی و اجتماعی سهم میگیرد. در صفوف جامعه مدنی برای بسیج سازی اجتماعی و توان دموکراتیک مردم ما فعالیت میدارد. در کارگاه و کار خانه ، در دانشگاه وپوهنتون ها ، مراکز آموزشی و فرهنگی در محلات دهقانی و تصدیها ، مبارزات مطالباتی و سازنده مردم را همراهی میکند.

استراتیژی نهضت ، راه نیل به پیشرفت عمومی ، تعمیم و نهادینه شدن ارزش های دمکراتیک و فراهم شدن زمینه های ضروری برای اعمار جامعۀ متمدن ، دموکراتیک ، پیشرفته و عادلانه  راتشکیل میدهند.

اصول و اهداف

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، افغانستان را کشور مستقل ، واحد و یکپارچه دارای حاکمیت و غیر قابل تجزیه میداند. منافع ملی و مصالح علیای کشور یعنی آزادی و استقلال، حاکمیت  وحدت و همبستگی ملی ، تمامیت ارضی ، امنیت ملی ، رفاه و اسایش مادی و معنوی هر خانوادۀ افغان ، مضمون میهن دوستی و اماج های اساسی مبارزۀ نهضت واحد زحمتکشان فغانستان را تشکیل میدهد.نهضت ما مدافع حاکمیت افغانها بر سرنوشت سیاسی شان ، مدافع تمامیت ارضی ، استقلال و شگوفائی وطن ماست و برای بسیج همه ظرفیت های ملی ، سازمانها ، محافل و حلقات سیاسی و جامعه مدرن افغانستان در جهت فراهم ساختن شرایط مساعد داخلی و خارجی برای تحقق این آرمان ها تلاش میورزد.

اسلام دین مقدس مردم افغانستان است. نهضت از آزادی در اجرای مراسم دینی و مذهبی برای مسلمین و پیروان سایر ادیان حمایت مینماید و با مورد استفاده از اعتقادات دینی به مقاسد سیاسی مخالف است.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان تجدد گرا،تحول طلب،دموکراتیک،ترقی خواه وعدالت اجتماعیست. استقرار دولت حقوقی ، اصل عدم تمرکز قدرت ، برابری هموطنان در برابر قانون وقضا ، اصل مسولیت دولت ، جامعه و فرد در برابر همدیگر را از اولویت های مبارزۀ سیاسی خود میشمارد.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان مستقل سیاسی است و به جنبش داد خواه  مترقی و دموکراتیک وطن ما و به همه مردم کشور ما تعلق دارد ، و خاست گاه اجتماعی آنرا اقشار وسیع مردم ، اعم از روشنفکران ، متخصصان ، کارمندان ، کارکنان دولتی و خصوصی معلمان و استادان ، اقشار میانه حال روستائی و دهقانان ، کارگران ، پیشه وران ،تجار ملی ، کوچیان ، مالداران ، متشبثین خصوصی و روحانیون وطن دوست تشکیل میدهند.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، نهضت دموکرات است و با تحمیل جبری هر گونه ایدیالوژی بر نظام سیاسی و حیات اجتماعی مخالف است. نهضت ما با افراط گرائی چپ و راست و خشونت سیاسی در هر شکل آن مخالف است و حل تضاد های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را تنها از طریق مسالمت آمیز، قانونی و علنی و ازطریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های ترقی خواهانه و داد خواهانه ممکن میداندودسترسی به بازگشت ناپذیری حیات سیاسی دموکراتیکراصرفاًازطریق ارتقای سطح زندگی مردم،میسر میداند.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، برآزادی و انسان آزاد متکی است. آزاد در بیان اندیشه و مواضع سیاسی ، آزاد درتشکلسازمان های مدنی و سیاسی"جنبش جوانان، کارگران، دهقانان و پیشه وران " ، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندی ، نهضت ما برای مبدل ساختن آزادی و دموکراسی به ارزشهای ملی و سرتاسری تلاش میورزد و برعلیه همه اشکال تبعیض بر مبنای قوم ، محل ، نژاد ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسی ، جنس ، موقف اجتماعی و اقتصادی ، قراردارد. به کرامت ذاتی انسان باور داردواز حقوق و آزادی های اساسی هممیهنان مطابق موازین منشور جهانی حمایت میکند.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، برابری حقوق زنان را با مردان سنگ محک هر گونه حرکت دموکراتیک و پایۀ ایجاد جامعه دموکراتیک میداند و در راه تساوی حقوق سیاسی ، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش مؤثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش بطور مستمر ارتقا میبخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب آنان برای حصول حق برابر ، دست مزد برابر برای کار برابر، منع خشونت و محافظت قانونی برابر، حمایت میکند.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، با گزینه های واقعی و شفاف در برابر نیروها و سازمان های دموکراتیک و ترقیخواه بمنظور همپیوندی و همبستگی با راهبرد اندیشه ئی ، سیاسی و سازمانی همسان وهم مانند میان شاخه ها و بخش های گونا گون بازمانده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدان سیاسی و نیرو ها و سازمان های اجتماعی وابسته به آن را بسیج میسازد. ولی در این زمینه دوباره خواهان شکل سیاسی دیروز و تلفیق فعالیت های شکل پیشین نیست. بلکه بر مبنای تدوام مبارزه بر پایه اندیشه ، درسها ، تجربه و اموزه های ترقی خواهانه و وطندوستانۀ بجا مانده از گذشته ، حفظ احترام و باورمندی به آنها در مطابقت با آرمانهای دیرین مردم افغانستانکه با واقعیت های موجود کشور همخوانی دارد ،مطرح است.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان برای اعمار جامعه دموکراتیک ، مدنی ، پیشرفته و عادلانه بر پایه همکاری ، وحدتعملواتحاد سیاسی نیروهای تجدد گرا، ملی، دموکراتیک ،ترقی خواه و عدالت پسند جامعه در یک جبهه وسیع ضد ارتجاع ، ضد استبداد و ضد عقبگرائی مبارزه میکند.

نهضت و.ز.ا تشکل سیاسی وطن واحد و ملت واحد است.کشورمارا نه تجمع میکانیکیاقوام ، زبان ها و هویت های رقیب بلکه میثاق تاریخی برای همزسیتی، همرزمی ،کار مشترک و ریشه گیری فرهنگ و منافع ملی مشترک میداند. برای نهضت ما افغانستان به همه اقوام ، فرهنگها ، زبان ها ، ادیان و مذاهب آن تعلق دارد. نهضت ما از انتقال صلاحیت تصمیم گیری به محلات در امور اقتصادی و اجتماعی و انتقال قانونی حق انتخاب ارگانهای قدرت و اداره محلی به محلات حمایت میکند ، نهضت برای انکشاف متوازن ملی برای تقسیم عادلانۀ امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات کشور ، برای رشد فرهنگی همه هویت های قومی ، زبانی و مذهبی کشور و برای دیالوگ و مبادلات  شهروندانه بین این هویت ها ، تلاش میورزد.

افغانستان خانۀ مشترک همه افغانها اعم از پشتون ، تاجک ، ازبک، هزاره ، ترکمن، نورستانی ، عرب ، پشه ئی ، بلوچ ، ایماق و سایر اقوام ساکن کشور است. همه شهروندان در برابر قانون مساوی و دارای حقوق برابر مدنی ، سیاسی ، اجتماعیواقتصادیهستند، مبارزه ما برای وطن واحد متوجه این اصل با اتکا بر همه مردم ما است. نهضت ما همه مظاهر قوم گرائی و خصومت قومی ، قبلیه ئی ، محلی ، زبانی و مذهبی را نفرت انگیزترین پدیده های ضد بشری میداند و برعلیه آنها مبارزه میکند.

قانون اساسی افغانستان با تسجیل اصول مردم سالاری و حق انتخابات عمومی برای مردم ، قاعدۀ باز سنتی در عرصه های سیاست و قدرت را به طور بنیادی تغییر میدهد. نهضت متکی بر قانون اساسی کشور از حق حاکمیت مردم و انتخاب اگاهانه و ازادانۀ نظام سیاسی و اجتماعی و حکومت توسط مردم قاطعانه حمایت مینماید. انحصار قدرت  را در هر شکل و شیوه آن مردود میشمارد.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان با توجه به واقعیت های جدید ، مشارکت و تشریک مساعی در حل مسایل بزرگ ملی ، نظام سازی و رفاه عامه را با همه نیروهای سیاسی و هر حکومت منتخب و مشروع ، بر مبنای تعهدات روشن و دارای ضمانت های اجرائی – اجتناب ناپیذیرمیداند .

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان سیاسی پیشرفت اقتصادی و انکشاف میهن بوده ، ازسمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند و در حالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی کشور میداند ، بدین باور است که انسان و خوشبختی آن باید درمحورهرگونه سیاست اقتصادی قرارداشته باشد. نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی ، بیکاری مزمن ، پول پرستی ، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توآم است. بناً نهضت ما خواستار ارتقای نقش اقتصادی دولت و سکتور دولتی ، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی ، نظم دهی بازار ، تقویت سکتور غیر کالائی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی مردم وطن ماست. نهضت از اعاده اقتدار دولت در عرصه انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش خود را در اداره اقتصادی ، انباشت مهارت های کاری ، ایجاد اشتغال و پیریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و همه امکانات از بخش خصوصی گرفته تا سرمایه گذاری عامه را بسیج نماید و سازمان دهد ، حمایت میکند. نهضت ما با توجه به عقب ماندگی شدید اقتصادی افغانستان و نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مولده و ترقی علمی ، تخنیکی و فرهنگی از فکتور مداخلۀ فعالیت دولت و برنامه ریزی انکشاف اقتصادی و اجتماعی بخصوص در مراحل احیأ مجدد اقتصادی ایجاد شبکه های تامینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی میکند .

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان از توسعه فرهنگی قانونمند حمایت میکند. آموزش و آموزش مسلکی را مهمترین وسیله عروج اجتماعی مردم ، ایجاد شهروندان آگاه ، توسعه و نهادینه شدن دموکراسی در وطن مان میداند. نهضت طرفدار بازسازی و عصری سازی تعلیم و تربیه و نهاد های فرهنگی مبتنی بر ترویج و نهادینه ساختن روشنگری است.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان حل مسایل ملی و بین المللی را صرفاً از طریق سیاسی و عدم توصل به زور و خشونت ممکن دانستهو خواهان صلح وثبات پایدار در منطقه و جهان و بخصوص در روابط با همسایه های افغانستان است.

ما دردورانی زندگی میکنیم که سرنوشت هر کشوری با سرنوشت مجموع بشریت گره خورده است. به هم پیوستگی فزاینده جهان از یکطرف و تضاد های رو به تزاید در محاسبات بین المللی از جانب دیگر، ویژه گی جهان کنونی را تشکیل میدهد ، کشور ما در حالیکه از یکطرف با داشتن وضعیت ویژه جیواستراتیژیک ، جیواکانومیک ، جیوپولتیک خود بمثابه نقطه تلافی منافع جهان اهمیت خودرا در مناسبات بین المللی حفظ کرده است ، از جانب دیگر موقعیت جغرافیائی افغانستان به حیث کشور محاط به خشکه و روابط تعریف ناشده و تنظیم ناشده ان با همسایه گان ، منافع ملی ما را اسیب پذیر میسازد.

نهضت ما به این باور است که امنیت و منافع دراز مدت افغانستان در گرو امنیت ، همکاری و همگرائی اقتصادی جهانی و منطقوی است.از اینرو ن.و.ز.ا سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان و کشور های منطقه و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان را ضروری میشمارد و عقد موافقتنامه های استراتیژیک چند جانبه،امنیت و همکاری منطقوی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه ، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی ، ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه حفظ محیط زیست ، جریان آزاد نیروی کار ، کالا و سرمایه را برای کشورما مفید و ضروری میداند.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در حالیکه با حفظ هویت عدم انسلاک افغانستان ، بر امنیت و همکاری های منطقوی تاکید دارد ، بر این باور است که اشتراک فعال در حل مسایل جهان شمول و همکاری های بین المللی بشمول همکاریهایاستراتیژیک فرامنطقوی در چهارچوب اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به سود افغانستان است و امنیت کشور ما را تقویت میکند. امنیت و همکاری های منطقوی بخش از امنیت و همکاریهای بین المللی است.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان سازمان سیاسی همبستگی بین المللی است ، خود را در مبارزۀ مردمان سایر کشور ها برای ترقی ، حق و عدالت سهیم میداند و برای نظم عادلانۀ بین المللی،همکاری و همسوئی خلق ها فعالیت میکند. نهضت درمناسباتبین المللی از اصول همکاری همبستگی بین المللی در راه صلح و امنیت جهانی ، آزادی و دموکراسی ،برابری و تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادلانۀ اقتصادی بین المللی پشتیبانی میکند.

اصول اساسی ، کلیدی و سازمانی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را دموکراسی گسترده درون سازمانی ، وحدت مرامی و تنوع نظریات قبل و بعداز اتخاذ تصمیم، عضویت انفرادی ، رهبری جمعی و مسوولیت فردی ، انتخابی بودن همه ارگانها از بالا تا پائین ، مبنی بر اصل نامزدی آزاد اعضا ، توزیع صلاحیت ها و تناوب رهبری تشکیل میدهد.

عضویت درنهضت واحد زحمتکشان افغانستان پیوستن به کاروان تاریخیترقیخواهی و تجدد طلبی کشور ماست ، تقدیم متواضعانۀ انرژی و استعداد است به پیشگاه زحمتکشان افغانستان تا در اطراف منافع واقعی خویش که از کار و مقام شان درسازماندهی اجتماعی کار و توزیع ثروت های اجتماعی ناشی میشود ، متحد شوند.

عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، گشایش در برابر اندیشه های متفاوت و خاستگاه های متفاوت در چهار چوب میهن واحد است. تنوع قومی ، زبانی ، فرهنگی و هویتی میهن ما را ثروت مشترک همۀ هم میهنان پنداشتن است . جستجوی همسوئی، همرزمی و عضویت همبستگی بین این هویت های متنوع برمبنای کار ، زحمت و افزایش مشترک برای آینده مشترک است.

عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان، تلاش برای توسعه و نهادینه شدن دموکراسی ، نقش شهروندی و حضور سیاسی مردم در گام نخست ، لایه ها و طبقات فرودست جامعه است. حضور در جنبش های اعتراضی مردم است ، در هر جایکه جامعۀ مدنی جدید میهن ما شکل میگیرد، به پا می ایستد و به راه می افتد.

عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، پذیریش اصل برابری حقوق و نقش سیاسی زنان با مردان است. مبارزۀ برابر و باور برابر برای تحققاین اصل عدول ناپذیر است.

عضویت در نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، تعهد به مبارزه در راه رهائی و استقلال میهن ما و حیات سیاسی بارور و صلح آمیز  در داخل مرز های ماست. مبارزه برای مبدل ساختن افغانستان به کشوری است که منبع صلح ، همزیستی ، تحمل و مبادلات وسیع با جهان و منطقۀ ما گردد.

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ،طرفدارایجاد ، تکمیل و تقویت سیستم واحد کمپلکس دفاعی ، متشکل از اردوی ملی ، قوای هوائی و مدافعۀ هوائی ، پولیس ملی و امنیت ملی بوده ، به این باور است که تحکیم  قابلیت محاربوی  قوای مسلح  از جمله اردوی ملی که به عنوان الترنتیف نیروهای خارجی در افغانستان وارد عرصه شده است ، عامل پیشرفت بسوی منافع و مصالح علیایکشور،قطعمداخلات مسلحانۀخارجی و تأمین امنیت سراسری درافغانستان می باشد . لذا نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به این منظور ، تجهیز قوای مسلح ، از جمله قوای هوائی و مدافعه هوائی را به وسایل پیشرفتۀ نظامی " هوائی و زمینی " ارتقای سطح احضارات محاربوی بخاطر تحقق و اجرای موفقانه و مستقلانۀ وظایف ملی و دَین مقدس شان در برابر مردم و میهن ، جهت حفظ استقلال ملی ،  تمامیت ارضی ، نوامیس ملی و تآمین صلح و امنیت  سراسری در کشور ، در اولویت همه وظایف مقامات با صلاحیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضرورت جدی پنداشته و تحقق آن را یک امر ضروری دانسته ، از آن حمایت میدارد.

ومنالله توفیق

******************************************************************************************************

 

آخرین بروزرسانی ( جمعه ، 28 نوامبر 2014 ، 06:30 )