نوشته شده توسط آزادی    پنجشنبه ، 30 ژانویه 2014 ، 05:18    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

پیام شورای ولایتی کندز نهضت واحد

زحمتکشان افغانستان

تدویر مجلس عالی موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به تاریخ 22 – 9 – 1392 خورشیدی در شهر کابل پایتخت کشور عزیز ما افغانستان ، یک رویداد عظیم در جامعه سیاسی کشور و نقطهء عطف در زنده گی سیاسی مبارزین عدالت پسند و دادخواه برای سعادت و خوشبختی مردم شریف میهن میباشد .

اعضای شورای ولایتی و شورای رهبری کندز نهضت واحد زحمتکشان افغانستان که خود را در این افتخاربزرگ سیاسی شریک میدانند ،  مراتب تبریکات و شادباش های خویش را به این مناسبت تاریخی و انتخاب رفیق گرامی شیرمحمد برزگر به حیث رئیس شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  تقدیم داشته حمایت و پشتیبانی خویش را از فیصله ها و تصامیم مجلس عالی موسسان  ابراز نموده در راه تحقق و عملی نمودن فیصله های مجلس موسسان و هدایات شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، خویش را صادقانه مکلف میدانند .

محمد برات لودین

رئیس شورای ولایتی کندز

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

 

آخرین بروزرسانی ( شنبه ، 22 فوریه 2014 ، 05:48 )