نوشته شده توسط آزادی    چهارشنبه ، 12 فوریه 2014 ، 05:14    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

شورای ولایتی فراه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

تاریخ 22 قوس 1392 خورشیدی در یک رویداد عظیم سیاسی ، به تداوم مبارزات دادخواهانه ، عدالتخواهانه و وطنپرستانه جنبش مترقی و آزادی خواهی کشور ، مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در فضای کاملآ باز رفیقانه و دموکراسی سازمانی موفقانه دایر گردید .

مجلس موسسان  اساسنامه ، برنامه و سایر اسناد معتبر سیاسیسازمانی را تصویب نموده رفیق گرامی شیرمحمد برزگر ، این مبارز نستوه  را به اتفاق آراء بحیث رئیس شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان انتخاب کرد .

شورای رهبری و اعضای سازمان ولایتی فراه نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، در حالیکه همه اسناد و فیصله های مصوب مجلس موسسان را تآئید و حمایت میدارد ، تبریکات صمیمانه خویش را به این مناسبت برای  رفیق ارجمند شیرمحمد برزگر رئیس شورای رهبری ، اعضای محترم شورای رهبری و همه رفقای محترم  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تقدیم داشته موفقیت های هرچه بیشتر راهیان  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را در راه تحقق اهداف عالی برنامه وی آن آرزو میدارد .

دین محمد روان

رئیس شورای ولایتی فراه

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

 

آخرین بروزرسانی ( شنبه ، 22 فوریه 2014 ، 05:49 )