نوشته شده توسط آزادی    جمعه ، 21 فوریه 2014 ، 06:58    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

غمشماری

 نوشته نذیر ظفر ورچینیا 14/19/02

به میــــــهن انتحاری اید هر روز

چو سگ های شکاری اید هر روز

بـــــــرای مــــــلت مســـتضعف ما

سرشک و غمــشماری اید هر روز

اجل پروندهء غـــــــم زیر قول اش

برای سر شــــــــماری اید هر روز

رئیس دولت ما طالـــبانیــــــــــست

به صحنه چون مداری اید هر روز

رهــــایی طالبان قاتل  از حـــــبس

بدلــــــــــها زخم کاری اید هر روز

ز پاکستان بی همــــــت درین خاک

شرارو بیــــــــــــقراری اید هر روز

الهی دشمـــــــــــــــان ما فـــــــنا کن

کز ایشان رنج و خواری اید هر روز