نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 22 فوریه 2014 ، 05:43    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

جلسه شورای کار شورای کشوری هالند نهضت واحد

زحمتکشان افغانستان دایر گردید

بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 20 فبوری 2014 ترسائی جلسه شورای کار شورای کشوری هالند نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تحت ریاست رفیق نیاز محمد آریامل رئیس آن شورا دایر گردید .  پس از تآئید اجندای جلسه ، رفیق نیازمحمد آریامل ضمن ارائه گزارش اساسی جلسه ، تدویر مجلس موسسان و پایه گذاری  نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را بحیث یک سازمان نوین سیاسی  پیشرو و مستقل و ادامه دهندهء جنبش دادخواهانه و مبارزات طولانی آزادی خواهان کشور  در شرایط کنونی جامعه سیاسی افغانستان و انتخاب رفیق ارجمند شیرمحمد برزگر را به اتفاق آراء بحیث رئیس شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تبریک گفته علاوه نمود که همان طوریکه در گزارش اساسی مجلس موسسان گفته شده است ، نهضت واحد زحمتکشان افغانستان با روحیه تساند و همکاری و مبارزات اصولی مسالمت آمیزدر راه خدمت گذاری برای مردم عزیز مان و در رابطه به عزم خویش با رفتن به اتحاد ها و وحدت های اصولی با نهاد هاو سازمان های همسوء ، رفیق و نیرو های ملی  ، دموکراتیک و تجدد گرا جهت اعمار خانه امن سیاسی مشترک ، پیروزی ها بزرگ را  یکجا با آن رفقا و دوستان گرامی ، کسب خواهد کرد .

بعدآ رفیق آریامل به اساس فیصله جلسه مورخ هشتم جنوری شورای کار شورای اروپائی در رابطه به انسجام هرچه بهتر امور سازمانی در شوراهای کشوری ، از جمله در شورای کشوری هالند وظایف اعضای شورای کار را مشخص ساخت .

متعاقبآ رفقاء هر یک داکتر محمد آصف هوتکی ، انجام الدین فیضی ، انجنیر بشیر رفیق و عنایت الله حسین زاده پیرامون موضوع صحبت نموده طرح ها و پیشنهاد های سازنده  شان را ارایه کردند وجلسه  فراخوان شوراهای بیرون مرزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را در شرایط کنونی و وضعیت سیاسی موجود کشور ، یک گام بزرگ و ضرورت تاریخی دارای اهمیت عظیم در زمینه دورنمای آرمانگرائی برای سعادت مردم رنجدیده ما و سلامت کشور خوانده حمایت و پشتیبانی قاطع خویش را از این فراخوان کاملآ صادقانه ، رفیقانه و مسوولانه ،  ابراز داشتند و از رفقا  و سازمان های ذکر شده صمیمانه خواستند تا به  فراخوان شوراهای بیرون مرزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان تمکین نموده مسوولیت تاریخی و وطنپرستانه شان را در این مقطع اساس تاریخ سیاسی میهن اداء نمایند

بعدآ مطابق اجنداء رفقای ذیل در سمت های مسوولین شعبات شورای کار شورای کشوری هالند به اتفاق آراء انتخاب گردیدند :

الف :  رفیق داکتر محمد آصف هوتکی مسوول شعبه امور اجتماعی بحیث مسوول شعبه تفاهم و تماس .

ب :  رفیق پلوشه همزاد  بحیث مسوول شعبه امور اجتماعی .

ج :  رفیق عنایت الله  حسین زاده  بحیث مسوول شعبه تبلیغ و فرهنگ .

جلسه بعد از تآئید و تصویب پلان کار سال روان شورای کار ساعت 4 بجه بعد از ظهر به کارش اختتام بخشید .

شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری هالند ( نوزا ).

 

آخرین بروزرسانی ( یكشنبه ، 2 مارس 2014 ، 05:48 )