نوشته شده توسط آزادی    یكشنبه ، 2 مارس 2014 ، 05:41    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

جلسه شورای کار شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان طور حضوری دایر گردید إ

ساعت 4 بجه بعد از ظهر چهار شنبه مورخ 26 فبوری 2014 میلادی جلسه شورای کار شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان دایر گردید .

ابتدا قبل از آغاز کار جلسه ، اعضای شورای کار بخاطر شهادت ( 21 ) تن ازسربازان شجاع و پر افتخار گلگون کفن  اردوی ملی افغانستان در پاسگاه امنیتی ولسوالی غازی آباد ولایت کنر که توسط اعمال سازمان جهنمی استخبارات پاکستان ( آیاسآی ) جام شهادت نوشیدند ،  یک دقیقه سکوت نموده مراتب تسلیت و غمشریکی شورای اروپائی را برای فامیل های محترم مصیبت دیدهء این قهرمانان وطن و مردم شرافتمند کشور ابراز کردند .

بعد ، پس از تآئید و تصویب اجندای جلسه ، رفیق حفیظ الله  همزاد  رئیس شورای اروپائی در رابطه به فراخوان شوراهای بیرون مرزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان گفت که نهضت واحد زحمتکشان افغانستان  یک سازمان سیاسی وابسته به طیف وسیع مردم  نجیب ماو همه زحمتکشان کشوربوده  وفق اهداف عالی برنامه وی و فیصله های مجلس موسسان خویش ، خود را مکلف میداند تا برای گذار از وضعیت بحران عمیق سیاسی جامعه افغانی که روز تا رزو گسترده تر شده و دامنگیر مردم ما میگردد و زنده گی سیاسی و حیات جامعه و مردم را در حالت دشوار و خطرناک از هم پاشی قرار میدهد ، ضرورت جدی همبستگی و همیاری سازمان ها ، نهاد های ملی ، دموکراتیک و ترقیخواه کشور را  بخصوص با نهاد های سیاسیتشکیلاتی که پیوند رفیقانه و دوستانه  مبارزه در مجموعهء سیاسی مشترک دیروزبا هم دارد ، در اولویت مسوولانه مبارزه خویش قراردهد  .  به این منظور شوراهای بیرون مرزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، طی فراخوان متذکره روی خواستگاه ها و پا یگاه های عقیده تی و تکیه گاه اجتماعی سازمان ها و نهاد های یاد شده که همه دارای اشتراکات زیادی فکری و سیاسی میباشند ، توجه مسوولانه و وطنپرستانه  آنها را بخاطر مبارزه مشترک برای دموکراسی واقعی ، تحقق عدالت اجتماعی ، رفاه و آرامی مردم عزیز میهن در یکجا شدن ها ، اتحادها و وحدت های اصولی و رفیقانه  با رعایت نورم ها و موازین سازمانی و اعتماد سیاسی با هم معطوف ساخته و از نام نهضت واحد زحمتکشان افغانستان بحیث یک سازمان سیاسی بر خاسته از میان مردم ، با انعطاف پذیری گام استوار گذاشت . این دیگر مربوط به همه سازمان های رفیق و نهاد های سیاسی یاد شده میباشد که چگونه به اساس مسوولیت و وظیفهء وطنپرستانهء که در برابر مردم و  وطن دارند ، در راه تحقق و عملی نمودن این رسالت تاریخی شان در اوضاع و احوال ناگوار سیاسی و اجتماعی کشور ، با روند یکجا شدن ها ،  اتحاد ها و وحدت های اصولی در روشنی فراخوان ، گام های عملی برمیدارند .

رفیق همزاد به ادامهء صحبتش از تماس های تیلفونی تعدادی از رفقا و دوستان گرامی که با ایشان بعمل آورده اند و از پیام های که از طریق ایمیل فرستاده اند گفت که رفقا و دوستان مذکور حمایت شان را از فراخوان اظهار نموده ، وعده سپردند که در امر اجرای عملی مراتب فراخوان  سعی و تلاش وطنپرستانه مبذول میدارند .

بعدآ شورای کار طبق اجندا ، طرزالعمل کار شعبه تشکیلات شورای اروپائی  را که از جانب رفیق نیازمحمد آریامل مسوول شعبه تشکیلات ارائه گردید ، به بحث قرار داده آن را طی مصوبهء تصویب کرد .

متعاقیآ گزارش رفیق محترم عبدارزاق عریف مسوول شعبه نظارت و بررسی موضوع مشخص سازمانی  که به آن شعبه محول شده بود ، استماع شد و بعد از بحث و غور،  نتائیج بررسی با تصویب مصوبهء به اتفاق آراء فیصله اتخاذ گردید .

در بخش دیگر کار جلسه ، موضوع امور مالی مورد بحث قرار گرفت و بعد از ابراز نظریات و پیشنهادات سازنده اعضای جلسه در زمینه فیصله لازم بعمل آمد .

جلسه شورای کار ساعت 6 بجه عصر به کارش اختتام بخشید

صمد راحم برومند

مسوول اسناد و ارتباط شورای اروپائی

نو  – زا

 

آخرین بروزرسانی ( شنبه ، 15 مارس 2014 ، 06:45 )