نوشته شده توسط آزادی    دوشنبه ، 21 آوریل 2014 ، 05:15    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مصوبه

شورای کار شورای اروپائی نهضت

واحد زحمتکشان افغانستان

مورخ 20اپریل 2014

شورای کار ( هئیت اجرائیه ) شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان فعالیت های  ضد سازمانی و خصمانهء رفیق خواجه محمد صدیقی را  که اخیرآ از طریق فیسبوک وایمیل آدرس های برخی از رفقای محترم خارج تشکیلات نهضت واحد زحمتکشان افغانستان غیر مسوولانه انجام داده است ،  در جلسه 20 اپریل خویش مورد بحث و مداقه قرار داده فیصله نمود که  :

1 تعلیق عضویت رفیق خواجه محمد صدیقی نسبت تخلفات مکرر از نورم های اساسنامه و موازین سازمانی از پست معاونیت و عضویت شورای کار شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، تآئید است .

2 –  نشر هرگونه اعلامیه و اطلاعیه از جانب وی از نام شورای کار شورای اروپائی و شورای رهبری سراسری  نهضت ،  فاقد اعتبار میباشد .

3 – کمیسیون نظارت و بررسی شورای اروپائی روی اسناد و در مطابقت با طرزالعمل آن کمیسیون موضوع را بررسی نموده نتیجه فیصله خویش را به شورای کار شورای اروپائی ارائه نماید

مراتب فوق به اتفاق  آراء تائید و تصویب است .

اعضای شورای کار :

رفیق  نیاز محمد آریامل

رفیق نظرمحمد قیام

رفیق عبدالصمد راحم برومند

رفیق عبدالرزاق عریف

رفیق عبدالرحیم نامور

رفیق محمد نسیم ناصری مسوول شورای کشوری بلجیم .

رفیق   فبری     =        =          =        .

رفیق حفیظ الله  همزاد رئیس شورای اروپائی ( نوزا  )

 

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ، 27 می 2014 ، 14:49 )