نوشته شده توسط آزادی    چهارشنبه ، 7 می 2014 ، 05:43    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

مصوبه هئیآت رئیسه شورای رهبری

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کمیسیون نظارت و بررسی

مورخ 12 – ثور 1393

کابل- افغانستان (شعبه اسناد و ارتباط)

جلسه کمیسیون نظارت و بررسی شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان که بتاریخ  ششم ثور 1393تحت ریاست رفیق سمون  دایر گردید ، مصوبه مورخ 20 – اپریل 2014 شورای کار شورای اروپائی  ( ن – و –ز – ا ) و یادداشت های نشرشده  در فیسبوک محترم خواجه محمد صدیقی را مورد بحث و بررسی قرار داده به هئیآت رئیسه پیشنهاد نمود تا فیصله شورای کار شورای اروپائی را تائید و به محترم خواجه محمد صدیقی اخطار داده شود .

هئیآت رئیسه در جلسه مورخ 12 ثور 1393 خویش تحت ریاست رفیق شیرمحمد برزگر ، بعد از بحث همه جانبه روی پیشنهاد کمیسیون نظارت و بررسی تصویب نمود که :

1 – پیشنهاد کمیسیون نظارت و بررسی تائید است .

2 – فعالیت های خواجه محمد صدیقی نه تنها  خلاف تصمیم رهبری جمعی و در ضدیت با تصامیم وحدتخواهانه شورای کار شورای اروپائی بوده بلکه مخا لف فیصله ها ، اعلامیه و پیام مجلس موسسان مورخ 22 قوس 1392 تلقی شده از دوام و تکرار آن برحذر ساخته شود .

3 – شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، تحت ریاست رفیق محترم حفیظ الله همزاد شورای با اعتبار و با صلاحیت بوده و فیصله های آن برای شورای رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، رسمیت داشته و دارد  و هرگونه یادداشت ، اعلامیه ، ابلاغیه ، اطلاعیه و نشرات اشخاص انفرادی  و غیرتشکیلاتی و آدرس های مشکوک فاقد هرگونه اعتبار است .

شیرمحمد برزگر

رئیس شورای رهبری نهضت واحد

زحمتکشان افغانستان

برای محترم خواجه محمد صدیقی ابلاغ گردد .

 

آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه ، 7 می 2014 ، 06:41 )