نوشته شده توسط آزادی    سه شنبه ، 27 می 2014 ، 14:43    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

جلسه شورای بلجیم نهضت واحد زحمتکشان افغانستان دایر گردید إ

ساعت 6 عصر مورخ 26می 2014 جلسه شورای بلجیم نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، در حالیکه رفقا حفیظ الله همزاد رئیس و نیازمحمد آریامل مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در کار جلسه شرکت داشتند ، تحت ریاست رفیق انجنیرعبدالفتاح عمرخیل مسوول آن شورا دایر گردید .

بعد از تصویب اجندای جلسه ، رفیق انجنیرعمرخیل گزارش کار و فعالیت آن شورا را در فاصله بین جلسه قبلی تا کنون ، به جلسه ارائه نمود . گزارش ارائه شده نشاندهنده آنست که در آن شورا طی این مدت با وجود مصروفیت های رفیق انجنیر عمر خیل در رابطه به مشکلات و پروبلم های زیاد امور پناهنده گی اش در کشور بلجیم ، کار های معین و مثبتی صورت گرفته است .

 پیرامون موضوع رفقا محمد نصیر ناصری و سید مرتضی منوری در زمینه صحبت نموده نظریات و پیشنهاد های سازنده شان را مطرح کردند .

بعد رفیق نیازمحمد آریامل مسوول شعبه تشکیلات شورای اروپائی ضمن توضیح  سیاست شفاف کادری ( نوزا ) روی محتوای طرزالعمل فعالیت سیاسیسازمانی شوراهای بیرون مرزی  مصوب هئیت رئیسه شورای محترم رهبری نهضت واحد زحمتکشان افغانستان وضاحت داده توجه رفقا را در زمینه تحقق وظایف مندرج این طرزالعمل برای شوراهای کشوری ، معطوف ساخت در بخش تشکیلاتی کار جلسه ، بمنظور انسجام بهتر امورسازمانی ، انتخاب رفیق سید مرتضی منوری بحیث رئیس شورای بلجیم ( نوزا ) به اتفاق آراء تآئید و تصویب گردید .

متعاقبآ رفیق سید مرتضی منوری ، از اعتماد رفقا مبنی برانتخابش در سمت ریاست شورای کشوری بلجیم ابراز امتنان نموده وعدهء کار سیاسی را پرتواهداف برنامه ، اساسنامه و مصوبات و فیصله های مقامات ذیصلاح نهضت در همکاری  با اعضای شورای کشوری بلجیم ابراز کرد .

همچنان پذیرش رفیق بریالی نوری به عضویت ( نوزا ) در آن شورای کشوری به اتفاق نظرمورد تصویب قرار گرفت .

در پایان کارجلسه ، رفیق حفیظ الله همزاد رئیس شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان از کار پرتلاش رفیق انجنیر عمرخیل طی مدت بیشتر از یکسال بحیث مسوول شورای کشوری بلجیم قدردانی نموده انتخاب رفیق سید مرتضی منوری را بصفت رئیس شورای کشوری بلجیم ( نوزاتبریک گفته دررابطه به مدیریت بهتر امور سازمانی آن شور ، برایش آرزوی موفقیت کرد.

هکذا رفیق همزاد بر مبنای گزارش اساسی مجلس موسسان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان که توسط رفیق محترم شیرمحمد برزگر رئیس شورای رهبری سراسری نهضت  به مجلس موسسان ارائه گردیده است و در روشنی به فراخوان شوراهای بیرون مرزی ( ن- و- زا ) ، روی ضرورت وحدت و اتحاد ها باسازمانهاو نهاد های سیاسی همسو ، رفیق و نیروهای ترقیخواه در وضعیت سیاسی موجود کشور صحبت همه جانبه نموده ، روی مبارزهء مشترک و متحدانهء فعال همه نیروها و سازمان های یاد شده ، بمنظور فراهم نمودن شرایط مساعد تآمین رفاه و سعادت مردم میهن و تآمین دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور وضاحت داده  در مورد چگونگی رویداد های سیاسی حیات درون سازمانی  در سطح اروپا ، رفقا را در روشنی قرار داد .

جلسه با ابراز حمایت و پشتیبانی از مصوبه مورخ 12 ماه ثور1393 خورشیدی هئیت رئیسه شورای رهبری و فیصله های شورای اروپائی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، ساعت 8 شب در فضای رفیقانه اختتام یافت .

گزارشگر اصولیت از کشور بلجیم.

 

آخرین بروزرسانی ( پنجشنبه ، 24 ژوئیه 2014 ، 06:06 )