نوشته شده توسط آزادی    سه شنبه ، 10 ژوئن 2014 ، 08:13    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
خوشم نمی آید

 

خوشم نمی آید

 

 – نوشته : نذیر ظفر

 14/28/05

بیــــــتو دنـــیا خوشم نمی آید         غــــم عقـــــــبا خوشم نمی آید

گر بهشتم دهــــــــند بی رویت         حــور و طو با خوشم نمی آید

من فقط کوی دوست میخواهم         سیرِ هـــــــر جا خوشم نمی آید

عشق را لمــــس با نفس دارم         شور و غــو غا خوشم نمی آید

دوستی متــن زنده گی ِ منست        جنــــــگ و دعوا خوشم نمی آید

میگســـــــاری بدون همنفسان        تک و تنهــــــــــا خوشم نمی آید

بـــی گـــــــل ِ روی سا قی تناز       می و میــــــــــــنا خوشم نمی آید

پند زاهــــــــــــــد شنیده پندیدم       نصـــــــــــــح بیجا خوشم نمی اید

زاهـــــد و باده نوش ِ بی مقدار      هــــــــــر دو یکجا خوشم نمی آید

      (ظفرا ) خــــــــــلوتم مزن بر هم

شـــــر فـــــــهِ پا خوشم نمی آید  

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ، 10 ژوئن 2014 ، 08:17 )