نوشته شده توسط آزادی    دوشنبه ، 8 سپتامبر 2014 ، 08:23    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

راپورتاژ سفر کاری به ولایت جوزجان

رفیق ارجمند وگرامی شیرمحمد " برزگر " رئیس شورای رهبری نهضت واحدزحمتکشان افغانستان در حالیکه رفیق عبدالغفور"احمدزی" رئیس شورای ولایتی بلخ نوزا  نیز ایشان را همراهی مینمودند ، یوم یکشنبه شانزدهم سنبلۀ 1393 هجری شمسی به ادامۀ سفر کاری شان به سمت شمال کشور ، به شهر شبرغان ولایت جوزجان ، سفر نمودند .

درنخستین لحظات ورود شان به شهرشبرغان در محفل خوشی فامیلی رفیق بدل بای کارگر عضو شورای کار مرکزی ورئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان نوزا ، اشتراک وبا ریشسفیدان وپیشکسوتان جنبش دموکراتیک آن ولایت دایدار وملاقات نموده روی مسایل حاد کشوری تبادل نظر نمودند .

بعداً حوالی ساعت (10 ) قبل از ظهر تاریخ فوق با جمعی کثیری از مسئولین وفعالین شورای ولایتی جوزجان ، در نشست ودیدار صمیمانه ورفیقانه که درمنزل رفیق خیال کارگر برگذار گردیده بود ، اشتراک وپیرامون مسایل عمومی کشورومنطقه ووضعیت ثبات وامنیت ولایت جوزجان وچگونگی کار وفعالیت سازمانی میان مردم وایجاد ساختارهای اولیه نهضت وانکشاف این ساختارها صحبت های مفید وتبادل افکار صورت کرفت ، وضعیت نیروهای ملیدموکراتیک وعوامل انحراف به صورت مشخص بررسی گردید .

رفیق بدل کارگر در این نشست پیرامون کارکرد ها وتلاشهای رفقای ولایت جوزجان در پروسۀ انتخابات وبعد ازآن ، بحرانهای به وجود آمده وهمچنان فعالیت سازمانی شورای ولایتی جوزجان ، گزارش مبسوطی ارایه وضمناً زمینه های خوب کار مشترک وفعالیت سازمانی هماهنگ میان شورای ولایتی بلخ وجوزجان نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را به بررسی گرفت ودر نتیجه ، توافقات لازم کاری جهت غنامندی هرچه بیشتر فعالیت های سازمانی میان شورا های متذکره ، بعمل آمد .

به نمایندگی شرکت کنندگان این نشست رفقا هریک : رجب کارگر، انجنیر افضل ، خیال کارگر،گل احمدکارگر وتنی چند دیکر، باالنوبه درزمینه با توضیح دقیق وعینی مسایل موجود درون سازمانی وهمچنان دریافت راه های حل وبیرون رفت از وضع حاضر ، نقاط نظر خویش را در فضای کاملاً رفیقانه ودموکراتیک بیان داشتند . آنها در صحبت های شان موضوع تأمین وحدت را اصل شایسته وبی بدیل مبارزه برای حصول موفقیت در کار مشترک سازمانی دانسته ، خواهان پیگیری بیشتر این روند از جانب شورای کار مرکزی نوزا، شدند .

نشت مذکور حوالی ساعت 12:20 دقیقۀ ظهر به پایان رسید ورفقا در فضای صمیمانه ومحبت آمیز وعدۀ همکاری وتلاش مشترک برای رسیدن به اهداف برنامه ای نهضت واحد زحمتکشان افغانستان را ، دادند.

شعبۀ تبلیغ وترویج شورای مرکزی

نهضت واحد زحمتکشان  افغانستان

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 8 سپتامبر 2014 ، 08:24 )