نوشته شده توسط آزادی    جمعه ، 12 سپتامبر 2014 ، 05:28    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعیه درمورد تدویر

جلسۀ هیات رئیسه شورای کار مرکزی

نهضت واحد زحمتکشان افغانستان

کابل – افغانستان

20 سنبلۀ 1393

حوالی ساعت 2:00 بعد از ظهریوم پنچشنبه مورخ 20 سنبۀ 1393 هجری شمسی ، جلسۀ نوبتی هیأت رئیسۀ شورای کارمرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، تحت ریاست رفیق محترم محمدنسیم "سمون " عضوهیأت رئیسه ، عضوشورای کارمرکزی ورئیس کمیسیون نظارت وبررسی شورای کارمرکزی ( ن. و. ز. ا ) در فضای کاملاً دموکراتیک ووحدت رفیقانه دایر گردید .

درنخست ، اجندای مورد بحث جلسه  به اتفاق آرأ تصویب ودرمطابقت با آن ، ازرفیق گرامی شیرمحمد "برزگر " رئیس هیأت رئیسه ورئیس شورای کارمرکزی نهضت واحد زحمتکشان افغانستان ، دعوت به عمل آمد ، تا گزارش سفرکاری خویش را به ولایات بلخ وجوزجان ، به جلسه ارایه نماید .

           رفیق عزیز برزگر، قبل از پرداختن به گزارش سفرکاری به ولایات شمال کشور ، مرگ مادرمعنوی وشخصیت منحصربه فرد روان شاد رفیق دوکتورس اناهیتا "راتبزاد " سابق عضوبیروی سیاسی کمیته مرکزی (ح.د.خ.ا) وبنیان گذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را ، ضایعۀ جبران ناپذیر به جامعۀ سیاسی و روشنفکری افغانستان وراهیان صدیق آن اَبَرزن قهرمان  دانسته ، به تمام اعضای سابق (ح.دخ.ا) ، جنبش روشنفکری کشوروهموطنان بااحساس در داخل وخارج افغانستان عرض تسلّیت نموده وبر پیگری بیهراس راه وآرمانهای آن رهبر فرزانه تأکید به عمل آوردند .

سپس گزارش مبسوطی پیرامون سفر کاری به ولایات بلخ وجوزجان وهمچنان اشتراک شان در جلسات شوراهای ولایتی نهضت در آن واحد ها ، وهکذا نتایج ملاقات ها وصحبت های شان با پیشکسوتان وسابقه داران جنبش دموکراتیک درآن ولایات ارایه نمود که مورد تائید عام وتام جلسه واقع گردید.

 جلسۀ هیأت رئیسه پیامدها ودست آوردهای سفرکاری را در حیات سازمانی ولایات متذکره وتعمیم آنرا درسایر شوراهای ولایتی نهضت ، یک گام سازند ومفید دانستند.

متعاقباً طبق اجندای تصویب شده ، روی مسایل تشکیلاتی وسایرموضوعات درون سازمانی بحث لازم بعمل آمد وتصامیم مقتضی درزمینه اتخاذ گردید .

کار جلسه در فضای کاملاً رفیقانه وتوأم با دموکراسی سازمانی حوالی ساعت 5:00 عصر به آروزی تأمین صلح وامنیت سراسری در کشور به پایان رسید .

شعبۀ تبلیغ وترویج شورای کارمرکزی ن.و.ز.ا

 

آخرین بروزرسانی ( شنبه ، 27 سپتامبر 2014 ، 14:59 )