نوشته شده توسط آزادی    پنجشنبه ، 25 سپتامبر 2014 ، 05:28    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
ابر غم نوشته نذیر ظفر

 

ابر غم


نوشته نذیر ظفر

09/21/14

گر دیــــــــــدهء اشکبار دارم

ابری غــــــمی هجر یار دارم

خرم نــــــــشود ز آب چشمم

گلدســــته به شوره زار دارم

از بسکه خزان کشیده ام من

دایم هـــــــــــــوس بهار دارم

هر لحظه که عمر میشود کم

شـــــــــکرانه زکر دگار دارم

چون هر نفسم غم و عذابست

از مرگ نه ترس و عار دارم

آنکــــو که سرشت من قلم زد

زو گــــــلهء بیــــــــشمار دارم

زاهد چــــــــــــو نماز میگزارد

نفرت ز نـــــــــــــماز گذار دارم

فارغ ز بـــــــدی و خوبی گشتم

نی سایـــــــــهء گل نه خار دارم

روی تـــــــو اگر چه در نقابست

بر دیدنــــــــــش انتظار دارم

داغی که ز عشق در دلم ماند

از ماندنـــــــــــش افتخار دارم

نوت : درین جا گزار و گذار دو معنی مختلف دارد که بیت با یک باریکی خاصی آمده امید دوستان این باریکی را درک کنند .

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، 2 مارس 2015 ، 08:47 )