نوشته شده توسط آزادی    جمعه ، 20 فوریه 2015 ، 06:53    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
ذات پاک

ذات پاک

او مرا پیدا نمود ومن اورا گم کرده ام

تونپرس ازبهرچه ،یاکه چراگم کرده ام

درستیزِعقل وایمان،اوزمن دوری گرفت

ازعدم ،هستم ،نمود و دربقا گم کرده ام

عقل گفت از وی بُبُر، تا نگردم اجنبی

درگریز ازاجنبی ، یک آشنا گم کرده ام

ای که بیتو من نبودم، تونبودی بی منت

من وجودِ خویش را،درکجا گم کرده ام؟

فکراگر برسرنباشد ،بودن تو است محال

ازسرم فکرم پرید و پس بجا گم کرده ام

گفت «حداد»بعد ذاتش ،ذات پاک اوتوئی

کومکم کن ای خدا من یک الاه گم کرده ام

مسعود حداد

 

19فیروری2015

آخرین بروزرسانی ( جمعه ، 20 فوریه 2015 ، 06:56 )