نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 15 آوریل 2017 ، 06:19    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
ای جهل خدا حافظ

ای جهل خدا حافظ

در جمع جهل و جاهل، جانانه شدی ،امروز

لیکن خرد گرا  را ، بیگانه شدی ، امروز

از صحرای بیابان ، پا ماندی بر خراسان

در ملک عجم ای وای ، غمخانه شدی، امروز

هر قاتل وآدم کش ، با حُکم تو می سنجد

بر ساقی  سر بُر ها ، پیمانه شدی ، امروز

هر کی سوادی دارد ، در چنگ تو ناُ فتد

در پای بی سوادان ، زولانه شدی ، امروز

با چراغ معرفت ، رنگ ورخت  دیده شد

تو کاذبِ دروغگو ، دیوانه شدی، امروز

گذشت تاریخ عمرت، ای جهل خدا حافظ

از دید نسل«حداد»،  افسانه شدی، امروز

مسعود حداد

 

12 اپریل 2017