نوشته شده توسط آزادی    سه شنبه ، 2 می 2017 ، 06:32    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
صلح با مقدمات جنگ

صلح با مقدمات جنگ

صلح را آشتی، دوستی، بخشیدن ویا متعهد شدن به حقی معنا کرده اند. در سر زمین جنگ زده ما این معانی به عنوان پایان جنگ مسلحانه دانسته میشود. جنگ همچنان فتنه ، پرخاش، تنازع، جدال، خصومت، کشمکش، مشاجره، مصاف، معنا شده که باز هم تمام این معانی در کشور ما در یک سخن به حیث یک حرکت مسلحانه خلاصه میشود.چهل سال جنگ که تبعات آن همه عرصه های زندگی را در سر زمین ما فرا گرفته، مردم از متن کامل صلح فقط میخواهند سایه تفنگ از بالای سر شان گم شود.

مردم ما از مفهوم کلی صلح یعنی آرامش جسم وروان از گهواره تا به گور سخت محتاج یک جزوه صلح یعنی نبود تفنگ استند. از تمام آرزو ها تنها برای نابودی تفنگ دل بسته اند.

با این امید مردم خبر شدند یکی از تفنگداران جنگ و همان موجود آمیخته با تمام معانی جنگ، (گلبدین حکمتیار) که بعد از هفت ماه مذاکره و قرا داد 96 ساعت پیش از روز جهانی کارگر، در محل انتخابی نزدیک به مخفیگاه جنگی خود حضور علنی پیدا کرد. این پیشوای تروریزم در غریو لشکر هاجوج وماجوج مشربی از پایتخت فرمانروائی خود در ولایت لغمان پیام وپیغام صلح را درست با مقدمات یک جنگ گــَردان نمود.

گلبدین حکمتیار از ستیژ فرمانروائی خود در لغمان با حضور هم مسلکان جنگی اش که خود را چهار نعل وسینه کش به آنجا رسانیده بودند در حضور همان چهره‌های مفقودی که میشود ستون پنجم در شبح دولت نامید، پیام و پیغام صلح تعریف کرده خود را به زبان آورد.

پیام وپیغام صلحی که جنگ با مذهب ، آزادی ، آگاهی، جنسیت و رابطه ، دوستی وهمزیستی را با دنیای خارج ارمغان داد. برای آغاز یک جنگ مذهبی دیگر بدون ذکر نام کدام کشور که در واقع اشاره به جمهوری اسلامی ایران است گفت: «در کشور های همسایه ما یک مسجد سنی وجود ندارد وآنها در کشور ما تلویزیون دارند» گلبدین همچنان نشرات این تلویزیون‌ها را به نحوه کفر آمیز خواند وبا تفکر طالبی پخش و نشر سریال های خانواده گی را خلاف ارزش‌های دین تعریف کرد. گلبدین برای سرکوب آزادی‌های مطبوعاتی خبرنگاران وژورنالیستان را شریر خواند و کنکاش های حرفه‌ای آن‌ها زیر سؤال برد.

این فراری از میدان جنگ که تازه مانند اصحاب کهف از غار برآمده باهمان شمشیر زنگ زده بدست از دوران جهالت جهاد فراوان لافید. گلبدین با دروغ‌های شاخدار یک افسانه نو را سر داد که گویا او بر ضد چریک ها ی فیدل کاسترو و چیگوارا انقلابیون با نام ونشان تاریخ بشری در افغانستان جنگیده است. این چنین نشخوار کردنها به وضوح حالت او را یعنی غلامی که روانی شده بیان میکند.

گلبدین برگه بها دار ایالت متحده آمریکا وشرکایش است. برای شهرت او بیست ملیون را چهارده سال به دور سر او چرخاندند و اکنون در به میدان کشیدنش با مفادش به جیبش میگذارند.سخنگوی گلبدین آقای « حمیدعزیزی» در گفتگوی با برنامه همگام تلویزیون طلوع نسبت به تعویق افتیدن شرایط آمد گلبدین که مبلغ پرداختی برای تأمین اورا همراه دارد شکایت میکند که به خاطر تکمیل نشدن شرایط این مبلغ ملیون دالری را بدست نیاورده اند

در آغاز ظهور داعش آگاهان با کنجکاوی سر کشیدن معجزه آسای این گروه تروریستی را با ساز برگ بس بزرگ نظامی با تجهیزات و نیروی جنگی از پیشرفته‌ترین کشور های اروپائی و آمریکائی جمع سایر کشور های ترورست پرور وغلامان استعماررد یابی کردند که به منظور اهداف سیاست گذاریهای کلان خالق این گروه ایالت متحده آمریکا است. اولین اعلامیه داعش که در آن دهلیز پیشروی های خود را نشانی کرده بود درست جغرافیای کشور های مانند سوریه، عراق، هندوستان ، ایران، چین، وروسیه بود که در نشانگاه خصومت ایالت متحده آمریکا قرار داشتند در آن میان نام بردن از یکی دوتا کشور مانند عربستان وپاکستان بصورت تاکتیکی در آن اعلامیه ذکر شده بود. جریان عملیات های داعش هم حرکت تاکتیکی و هم مقصد واهداف این اعلامیه را ثابت ساخت. داعش از عربستان وپاکستان عبور کرد وسر وکله آن از افغانستان برآمد.

به میدان آوردن گلبدین حکمتیار وزنده ساختن حزب مرده وجمع کردن آن در محور گلبدین درست ادامه پلان مشترک هدف ایجاد داعش به رهبری ابوبکر البغدادی بسوی اهداف ایالت متحده امریکاست. این هدف را گلبدین در اولین سخنرانی خود از مرکزفرمانروائی خود در لغمان آشکارا بیان کرد. روسیه فدراتیف رابدون هیچ نوع تشابهات با نظام سوسیالیستی میراث دار اتحاد شوروی خواند وبا لاف وگزافه گویی ودروغ های شاخدار کلاه توطئه شکست نظام مشترک المنافع دولت شوراها را از فرق گرباچف برداشت بر کله خود گذاشت وگفت که شوروی کشور نمبر اول قدرت جهان با تأکید گفت نه نمبر دوم را ما شکست دادیم وروسیه به حیث کشور کوچک این تجربه را نمیتواند تکرار کند. این بیانات را زمانی گلبدین نشخوار میکند که آمریکا با همه ساز و برگ نظامی آن بصورت واضح وعملی در افغانستان وجود دارد و دولتی که گلبدین با آن پروتوکل صلح امضا کرده در حمایت مستقیم ایالت متحده آمریکا وشرکای آن قرار دارد. ولی گلبدین بر عکس با روسیه وفدراتیف و جمهوری اسلامی ایران اخطار تهدید صادر میکند.

در اولین موضع گیریهای گلبدین بخوبی معلوم است که پیشروی سیاست‌های ایالت متحده آمریکا با تشدید اختلافات قومی، زبانی ومذهبی راهش را بسوی اهداف آمریکا باز میکند. گلبدین دولت طرف پرتوکل صلح خودش را دولت بدرد بخور نمیداند، این در حالیست که حاکمان گماشته شده در این دولت نسبت به این بیان گلبدین که دولت را شرکت سهامی خواند نه تنها واکنش نشان ندادند و هیچ نوع اعتراضی نکردند بر عکس تا این دم معاونین هر دو شرکت جمع ریس شورای امنیت مرجع پر قدرت این دولت پوشالی به آستان بوسی گلبدین هم شتافتند و این سلسله جاریست.

بلی گلبدین برگه بها دار این سیاست هاست . برگه های بها دار برای معاملات مورد استفاده قرار میگیرد. پلان همین است که این برگه برای معاملات کلان بکار گرفته شود اما معضله افغانستان یک طرف دیگرهم دارد...

م ی هادی