نوشته شده توسط آزادی    یكشنبه ، 25 ژوئن 2017 ، 06:41    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
عید خجسته

عید خجسته


عیدت خجسته باد که روز خجسته ییست

روز عجب  مبارک و امر ی مقدسیست

اما   درین فضا

عیدي برای چی ؟

عید ی  برای آنکه  نداریم   سرنوشت

نی  اختیا ر  بودن دوزخ  و  یا بهشت

نی  اختیار را بطه با مرگ و زنده گی

پامال دد منا نیم  چون  عصر برده گی

عید ی  برای  چی

اند ر کجاست  عید

آنجا که جوی خون

جاریست هرطرف

آنجا که اشک شیون فریاد وماتم است

کشتار بی  گنا هان اولاد   آدم   است

آنجا کنار تخته  تا بو ت خو نچکان

در ا نفجا ر  پشت در  و جا ده  ودکان

یا در صف نماز در آن  خانه ی خدا

یا در مزار  گور شهیدان   داد خواه

اندر کجاست عید ؟

یا  در کدام زمان ؟

در آنزمان  که  آتش خمپاره وبم است

درآنزمانکه تیره ترازروز محرم است

در آنزمان که  میهنم آماج دشمن است

ملت بخون نشسته ودرماتم و غم است

عیدی   برای چی ،  عیدی برای کی

اصلاً کجاست عید

یا  در کدام زمان   ؟

ا ندر کجا ست عید  که من عید گویمش

جزغم کجا خوشیست که تبریک گویمش

بر کشته گان ، عید چه باشد میان مرگ

عیدی زآنسریست که شد مست جام ارگ

عید ی عموم مردم ما عید د یگریست

پیروزیی و نجات وطن چیز دیگریست

روزی رسد که عید چو خورشید روشنم

تا بد همیشه روی در  و بام میهنم

آ نگاه بگویم اینهمه تبریک بر شما

تبریک برشما

تبریک برشما

 

عبدالو کیل کوچی