نوشته شده توسط آزادی    شنبه ، 7 اکتبر 2017 ، 16:42    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
ارکانحرب تورن جنرال محمد حيدر( نيکپي ) فرزند حماسه سازي مادر وطن

ارکانحرب تورن جنرال محمد حيدر( نيکپي ) فرزند حماسه سازي مادر وطن


نويسنده (استاد- صباح )

ميهن

آنکه شمشیر ستم بر سر ما آخته است

خود گمان کرده که برده ست، ولی باخته است

های میهن، بنگر پور تو در پهنه رزم

پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است

هر که پرورده دامان گهر پرور تست

زیر ایوان فلک غیرتو نشناخته است

چه برافروخته است و چه بر افراخته است

تیغ مردي به دوش خويش انداخته است

کوه تو، وادی تو، دره تو، بیشه تو

در سراپای جهان ولوله انداخته است

رزم او در صف مردان جهان الگوشد !

هرکه بگذشته زخویش و به توپرداخته است.

ارکانحرب جنرال حيدرنيکپي مرد رزم وحماسه

ارکانحرب جنرال حيدر(نيکپي) مرد رزم وحماسه ، فرزند صديق مادروطن ، سربازشجاع وبيباک اين مرزوبوم ، سنگرنشين کوهپايه هاي ميهن، فرزانه ي روزگاروپاسبان وطنپرست ، انديشمند که آگاهانه راه خدمت به توده هارا برگزيده ، است.

جنرال دوستاره وطن،  حيدر(نيکپي)!!!

نام بزرگ تو

در برگ برگ درختان ِ این دیار
در قصه ها و زمزمه ها و سرود ها
درهر کجا وهر جا

تا جاودان،  به گیتی خواهد ماند.

پاسداران وطن

بانگِ تكبيرِ شما مژده ي فتح و ظفر است
يورش آريد به دشمن، كه شما را ظفر است
اي پاسداران وطن! دست خدا همره تان
در شبِ تيره ي بيداد نويدِ سحر است .

ارکانحرب جنرال ( نيکپي ) سمبول همدلي وبرادري

ارکانحرب جنرال حيدرنيکپي ، مرد رزم وپيکاراست وي طي مدتي خدمتش به ميهن به گوشه گوشه وطنش رفت وبا نبرد اکاديميک وآگاهانه صلح ، آرامي ، برادري وهمدلي را بمردمش به ارمغان آورد ووي شخصيت است که شديدآ ازتفرقه ، ازتبعيض ، دورنگي ، دروغ وعوام فريبي نفرت دارد وسخت به مردم کشورش، به اعتقاداتش ، به انسان زحمت کش وطنش وبه مسلکش پابند است وزماني که پاي صحبتش مي نشيني  ، همه کلامش وطن ووطندوستي ، خدمت صادقانه زيرپرچم وطن، پاکي وصداقت وتربيه فرزندان وطن به روحيه وطن خواهي است ووي هميشه اين شعرفردوسي بزرگ درکلامش مي جوشد :

بهر بر و بوم و پیوند خویش

‌زن وکودک خرد و فرزند خویش‌

همه سر به سر تن به کشتن دهیم‌

از آن به که کشور به دشمن دهیم‌.
صبح ظفر

اي زده شعله به شب، بارقه ي باورتان
گر فراري نشود، دشمن بد گوهرتان؟

خود به هنگامه ي پيكار چه تد بير كند
پيش تا صبح ظفر، دست خدا ياورتان.

پايمردي ارکانحرب حيدر(نيکپي)

افغانستان با عبور از سال‌ها جنگ، نا امنی و نبرد با گروه‌های تروریستی مانند القاعده، طالبان و داعش، همواره روزهای سختی در میدان‌های نبرد داشته است. اما در این شرایط دشوار، مردانی رشد یافته اند که در تمامی این روزهای سخت برای تامین امنیت کشور و مردم شان، به سختی تلاش کرده اند.

فرماندهان بزرگ کشوروفرمانده نیروهای امنیتی ، سرمایه‌های ارزشمندی برای این سرزمین هستند که در کنار دیگر سربازان، در مقابل گروه‌های تروریستی، با قامت بلند و رسا ایستاده اند.

اين شخصيت بزرگ ، جنرال حيدرنيکپي است.

جنرال دوستاره ي کشور، جنرال حيدر(نيکپي ) ! بياد داشته باشيد که ملت افغانستان جانفشانی ها و ازخود گذری های شما را که خستگی ناپذیر و پیگیر برای دفاع از ناموس ، جان و مال شان ايستاده ايد، هر گز فراموش نخواهند کرد.

ملت قدر دان و با درک افغانستان قدرجنرالان پرافتخار شانرا که تمام عمررا صرف دفاع نمودن صادقانه ، خستگی ناپذیروبا فداکاری تمام از ناموس و جان مردم دفاع کرده ايد. بياد خواهند داشت وکه افتخاربزرگ وگل سرسبد وطن هستيد.

وطنم

درسایه ی پرچم تو تصویرمیشوم
با واژه های نام تو تعبیر میشوم
بريادتودرسردي وسوکت اين شهر

قطره قطره خون شده وپیرمیشوم.

ارکانحرب جنرال نيکپي، جنرال مقتدر وشجاع

ارکانحرب جنرال ( حيدرنيکپي ) ، جنرال مقتدر وطن  است !
او رتبه و موقف فعلي را با مهارت مسلكي ، زحمت كشي ، لياقت ووفاداري به وطن و مردم گرفته است .
او متعلق به اردوي ملي با افتخار افغانستان و متعلق به افغانستان است .
ارکانحرب جنرال نيکپي به وأسطه كسي يا از سهميه قومي به اين مقام نرسيده است ووي اعتقاد به تقسيم قومي وزباني ندارد ونيکپي سالهاي سال برعليه اين پديده شوم وخانمانسوزآگاهانه ومقتدرانه مبارزه نموده است.

جنرال نيکپي  محبوب است . هر زمانيکه اوجهت نجات مردم اش از چنگ جلادان خون آشام راهی وظیفه محاربوی میشود درآن وظیفه ظفرونصرت الهی شامل است زیرا وی با صداقت ، شجاعت و درایت عمل می کنند و ابتکار عمل را از دست نمی دهند . سرباز وقتی خوب می رزمد که فرمانده دوشادوش او درخط باشد و کارکردهای خوب اش مورد تقدیر قرار گیرد .جنرال نيکپي هميشه دوشادوش همسنگرانش راهي نبرد مي شود.

حيدرنيکپي

دلت آبی تر از دریا، نيکپي
به کامت گردش دنیا، نيکپي
کمربستي براي مام ميهن

وطنت دلکش وزیبا، نيکپي.

ارکانحرب جنرال حيدرنيکپي واردوي ملي

ارکانحرب جنرال حيدر(نيکپي) ، بعدازفراغت ازحربي پوهنتون وپوهنتون سياسي  به اردوشتافت ووظيفه  مقدس را   ازمعاونيت غند آغازوتا قومانداني غند ولوا ادامه دادووي  يکي ازبنيانگزاران اردوي جديد ملي است وسالهاي سال چه قبل ازحکومت تنظيمي وچه بعدازسقوط طالبان و روی کارآمدن دولت جدید ، توانسته است با ایفای وظایف مختلف در ساختار اردوي ملي ، توانایی ها و شایستگی‌های خویش را بیشتر از قبل بروز داده و پله‌های ترقی را طی کند.

به باورمردم کشور، ازتجربه، توانایی و شجاعت او می‌شود در بالاترین مقام‌های نظامی و امنیتی برای تامین امنیت به صورت بهتری استفاده کرد. او مدتی به عنوان قوماندان لوا وظیفه اجرا کرد. سپس به معاونت قول اردوی ظفر در حوزه جنوبغرب کشور ، انتخاب شد.

 

ارکانحرب جنرال حيدر( نيکپي ) سالهاي سال درمعاونيت فرقه ، ريس ارکان وسرپرستي فرقه را درقول اردوي شش درشمال بعهده داشت و او برای ایجاد هم‌آهنگی بیشترمیان قوای امنیتی ، مرکز فرماندهی مشترک میان نیروهای اردو، پولیس و امنيت را در شهر پلخمري ایجاد کرد. با ایجاد این مرکز فرماندهی مشترک، او توانست در تامین امنیت ولایت‌های شمال موفقیت‌های چشم‌گیری داشته که محبوب دل‌ها شد و آوازه مهارت‌های او در سرکوب مخالفان مسلح دولت در رسانه ها بازتاب یافت. جنرال نيکپي طي سالهاي  66 تا سالهاي 70  مهاونيت وسرپرستي لوا رادرشهرکابل ودرتشکيل گارنيزيون کابل  عده داربود وباکارکردهاي ماندگاروافتخارآفرين  تقديروتمجيد فراوان شد وازين کارکردها مدال ها ، تقديرنامه ها ولوحه هاي افتخاري  بدست آورد.

وطن

وطن آسمان توآبی ترین است

بهشت گمشده روی زمین است

بود آغوش  تو آرامش  قلب

فضليت تو در روي جبين  است.

ارکانحرب جنرال نيکپي فرمانده باتجربه ودلسوز

ارکانحرب جنرال نيکپي  مرد پیروزی و تکیه گاه امید برای مردم و سربازان اردوي ملي است .

وي بعدازتثبيت وظيفه صادقانه ازجانب دولت وقواي بين المللي غرض تحصيلات عالي واکاديمک به ايتاليا اعزام گرديد وموصوف به بزرگترين مرکزنظامي کشورايتاليا مصروف تحصيل شد وبعدازختم تحصيل به سويه ارکانحرب دوباره بوطن برگشت ومصروف خدمت بوطنش گرديد.

ارکانحرب تورن جنرال حيدر( نيکپي )  معاون  قول اردوي ظفردرحوزه جنوبغرب کشور ، یکی از این فرماندهان است که غنیمت بزرگی بوده و بارها به ولایات غور، بادغيس ، فراه وهرات به نبرد پرداخته و مردم را از تباهی در امان نگه داشته است . جنرال ( نيکپي)  برعلاوه رهبري وسرپرستي قول اردو ، بارها به صورت مستقیم به میدان‌های جنگ رفته و رهبری جنگ با تروریستان را بر عهده گرفته است.

ولايات – بغلان ، قندوز،، تخار ، سمنگان ، بلخ ، پروان ، کابل ، لوگر، وردگ ، غزني ،  از جمله ولایاتی اند که مردمش، نام و آوازه این جنرال اردو را که برای تامین امنیت ولایت‌های شان تلاش کرده است، فراموش نخواهند کرد.

شوري پيروزي


مه ز گریبان چرخ، سر به درآورد
شور به دلها پدید، سر به سر آورد
رهروان وطن روانند و مي روند
اينان ازبراي وطن زیب وفرآورد.

ارکانحرب تورن جنرال حيدر(نيکپي) ازغزني تاهرات

ارکانحرب تورن جنرال حيدر" نیکپی" یکی از افسران باتجربه وبا سابقه درخشان در اردوی ملی میباشد وی در پست ها وبست های مختلف ایفایی وظیفه نموده است که مدتها قبل نظر به لزوم دید دولت و وزارت دفاع ملی از بست قوماندانی لواء سوم قول اردوی دوصدوسه تندرتبدیل وبه حیث معاون قول اردوی  ظفرتقرر حاصل کرد .

تورنجنرال حيدر( نيك پي )؛  قومندان لواي سوم قول اردوي ۲۰۳ تندر درغزني نیز گفت:  که وضعيت امنيتي در این ولایت درزمان تصدي من بهبود يافته و ميزان تهديدات طالبان نيز پائين بود. عمليات پياپي به منظور تامين امنيت در هماهنگي با تمام بخش نيروهاي مسلح  در ولسوالي هاي نا امن غزني امنيت برقرارگرديد بود. بمجرد تقررجنرال حيدر نيكپي معاون وسرپرست قول اردوي ظفر درمرحله ابتدايي شرق عزيزآباد وسپس شرق شاهراه نمبريك ازوجود طالبان پاكسازي شد . او شجاعت ،نظم ،دسپلين نيروهاي شامل عمليات را قابل تمجيد خواند ورمز پيروزي قوت ها را درهماهنگي نيروهاي امنيتي داخلي عنوان كرد.
جنرال (نيكپي ) نقش حمايتي نيروهاي هوايي واجرات مسلكي پرسونل شامل عمليات راقابل قدرخواندوتاكيد نمود بود كه هماهنگي ومساعي مشترك نيروهاي امنيتي سبب پيروزي قاطع قطعات درولسوالي شيندندشد و تمام ساحات برمكان ازوجود دشمن پاكسازي شده است .درعمليات هاي اخير يكصد وپنج تن ازطالبان كشته ويكصد تن زخمي شده اند. درميان كشته شده گان  سيدمحمد قوماندان امنيه نام نهاد ولسوالي فرسي وچندين تن ازسرگروپان خارجي وداخلي نيز ازبين رفته اند . درين عمليات  بيست وسه عراده موتر وچهل عراده موترسايكل درضربات توپچي ، هوايي ومقداري سلاح ومهمات دشمن تخريب شده ،سي حلقه ماين ومقداري مهمات منفجر شده است .

امروزبه برکت قول اردوي ظفروپرسونل دليراين جزوتام بزرگ وضعيت امنيتي به شکل دلخواه بهبود يافته ومردم به آينده ونابودي دشمنان باورمند شده است .

 

قول اردوي 207 ظفر

قول اردوی 207ظفر بتاریخ 7میزان 1383در تشکیل وزارت دفاع ملی توسط وزیر دفاع ملی وقت مرحوم مارشال محمدقسیم (فهیم) در 27کیلومتری جنوب شهر هرات افتتاح و پرچم جمهموری اسلامی افغانستان برافراشته شد .

قول اردوی ظفردر تشکیل یک گارنیزیون ، یک کندک پیاده نخست فعالیت امنیتی خویش را مطابق به مطالبات روزمره وپالیسی های وزارت دفاع ملی آغازنمود.

تعدادی ازشعبات وقطعات حمایوی قول اردومطابق به پلان انکشافی وزارت دفاع ملی ازاواخرسال 1383 ایجادوآغازبه فعالیت نموده که فعلا در5ولایت حوزه غرب وظایف خویش راانجام می دهد.

براثرانکشاف اردوی ملی قول اروی 207ظفر،سه لوای پیاده،سه گارنیزیون ،5 کندک ومرکزتعلیمی ،دو تولی مستقل داشته وهمزمان باسلاح ووسایط جدید ناتووتاسیسات رهایشی مجهز تکمیل و درحال رشد وانکشاف است

قول اردوی ظفر به اساس هدایات اوامر مقام وزارت دفاع ملی که تماما عملیات و فعالیت های روزمره را به هماهنگی کامل نیروهای امنیتی با تفاهم مشترک مسئولین محلی ، شورای های محترم ولایتی ، علما و سران اقوام انجام داده که امنیت فعلی حوزه غرب در سطح کشور الگو ونمونه مثال می باشد .

لوای اول درولایت هرات ویک کندک آن درولایت غورمصروف تامین امنیت می باشد.

لوای دوم پیاده قول اردوی 207ظفردرولایت فراه می باشد.

لوای سوم درولایت بادغیس میباشد.

براساس پلان وزارت دفاع ملی ازبنیه لواها قطعات حمایوی مانند  شفاخانه یکصدبسترساحوی ، آمریت حفظ تاسیسات ملکیت های وزارت دفاع ملی ایجاد ومصروف خدمت می باشد.

همچنان  لوای دوم عملیاتهای خاص باکندکها ی چهارم ونهم کوماندو مجهزباسلاح وتجهیزات محاربوی بخاطراجرای وظایف امنیتی درهرات وشیندند موقعیت دارد.

 

ازتفکرجنرال نيکپي

جنرال حيدرنيکپي ميگويد:

انسان با ریشه و فرهنگ یکسان برای خود محدوه و مرز ساخته است و نام آن را وطن نامیده است، وطن یا میهن مکانی است که فرد خود و اجداد او در آنجا بدنیا آمده اند. وطن خاک پاکی است که لحظه به لحظه گام انسان را بر خود احساس می کند وطن جای است که انسان در آن زندگی می کند، کار می کند، تولید می کند، شادی می کند و غمگین می شود.

زنده آنانند که براي وطن ومردمش پیکار می کنند آنان که جان و تنشان ازعزمی راسخ آکنده است، آنان که از نشیب تند سرنوشتی بلند بالا می روند،  آنان که بااندیشمند بسوی هدفی عالی ره می پویند و روز و شب پیوسته دراجراي وظیفه مقدس مشغول اند .

چهره هاي ماندگار، كساني هستند كه با جسارت و شجاعت، در جهت شكستن زنجيرهاي سنگين پاي انسانها و كهن الگوي متداول، گام بر مي دارند .

 

جنرال ( نيکپي) مرد هدف وانديشه

جنرال نيکپي باري مي گفت :

نیرومندی مطمئن ترین نشانه غرورملي یک ملت است .هیچ ملتی نمیتواند مدعی آن باشد که شئون زندگانی سالم ومناسبی دارد مگر آنکه از نیرومندی برخوردار باشند . نيرومندي وغرورملي زماني لذت بخش وغرورآفرين است که آزادي ، استقلال وتماميت ارضي ازتعرض وتجاوزمصوون بوده ونيروي مطمين پاسداراستقلال وتماميت ارضي وحاکميت ملي داشته باشد.

جنرال نيکپي به نقل از (لوئی پاستور) ميگويد:

درهرحرفه ای که هستید نه اجازه دهید که به بد بینی های بی حاصل آلوده شوید ونه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بارکه برای هرملتی پیش می آید شما رابه یاس ونا امیدی بکشاند. .. همچنان که پیش می روید،بپرسید - من برای کشورم چه کرده ام؟واین پرسش راآنقدرادامه دهید تا به این احساس شادی بخش وهیجان انگیزبرسید کهشاید سهم کوچکی درپیشرفت واعتلای پیشرفت داشته اید.اما هرپاسخی که زنده گی به تلاش هایمان بدهد یا ندهد،هنگامی که به پایان تلاش هایمان نزدیک می شویم هر کداممان باید حق آن راداشته باشیم که با صدای بلند بگوئیم: من آنچه را که در توان داشته ام انجام داده ام .

 

آخرین بروزرسانی ( شنبه ، 7 اکتبر 2017 ، 16:55 )