نوشته شده توسط آزادی    دوشنبه ، 9 اکتبر 2017 ، 06:13    مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
به کس چه

به کس چه

به کس چه،گر بگویم کافر هستم

مسلمان ، هندویم، یا بت پرستم

به کس چه گر بجنگم با خرافات

شوم آزاد ، ز زندانش  بِرَستم

بکس چه گر نشینم  کنج مسجد

درِ  عشق را ، بروی خود ببستم

به کس چه،گر بنوشم جام می را

ویا اینکه،  قدح را ، بر شکستم

بکس چه،گر روم سوی چمنزار

کنار گل رخان، خوشحال ومستم

بکس چه و، بتوچه ای جهالت! !

نمـی گیـرم،  کتابت را بــدســتم

مسعود حداد

8 اکتوبر2017